Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 20. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Мета: закріпити знання учнів про однорідні члени речення, розділові знаки при однорідних членах речення; розвивати вміння читати речення з однорідними членами з відповідною інтонацією; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

I.    ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Ось і дзвоник пролунав,

Для навчання час настав,

Щоб країні прислужитись,

Ви повинні добре вчитись —

Для могутності і слави Української держави.

II.    АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.    Перевірка домашнього завдання (вправа 69, с. 37)

—    Прочитайте записані речення, дотримуючи відповідної інтонації.

—    Назвіть головні і другорядні члени речення у першому і четвертому реченнях.

—     Яке правило пригадали під час написання першого слова із 3-го завдання до вправи? (Правило вживання апострофа)

—     Чим цікаве написання другого слова? (Префікси «роз-», «без-» завжди пиши з буквою «з-»)

2.       Пояснювальний диктант

Вулицями міста їздять автобуси, тролейбуси, трамваї. Косар стомився і сів під деревом перепочити. Олеся читає швидко, але невиразно. До чудової пісні прислухалися і пташки, і дерева, і квіти. Я був не в лісі, а в полі. У лісі було тихо й сумно. У гаях, садах і парках літають зграйки синиць.

—        Назвіть однорідні члени речення.

—        Підкресліть сполучники при однорідних членах речення.

—         Поясніть уживання розділових знаків при однорідних членах речення.

3.           Каліграфічна хвилинка

Оо  Оо ок ом ов он

Океан — водний простір між материками.

—         Доберіть спільнокореневі слова до слова океан (океанський, океанічний, океанчик)

—        Запишіть словосполучення.

Безмежний океан, Тихий океан, океан почуттів, Індійський океан, океан сліз.

—         Підкресліть словосполучення, вжиті у переносному значенні.

III.       ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV.        ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.          Списування із завданням. Вправа 70 (с. 37)

Учні читають текст та добирають до нього заголовок.

Виписують речення з однорідними членами та вправляються в їх інтонуванні.

Словникова робота

—       Усно доберіть синоніми до виділених слів.

Чарівний, красивий, вродливий, славний, ладний, захопливий, неземний. Безмежний, безкраїй, нескінченний, бездонний, безмірний, неосяжний.

2.          Робота над вправою 71 (с. 37-38)

✵            Ознайомлення з текстом листа.

✵            Відповіді на запитання до тексту.

✵            Самостійна робота: виписування речень з однорідними членами.

✵            Вправляння в інтонуванні цих речень.

✵            Робота над словом.

Спільним у цих словах є префікс о-.

За допомогою словника учні добирають інші слова з префіксом о-.

Наприклад: ожити, опадати, опалення, оголосити, озиратися, озброєння, одружитися.

3.       Фізкультхвилинка

4.        Усне виконання вправи 72 (с. 38)

Виразне читання вірша Олександра Олеся

—       Який заголовок можна дібрати до цього вірша?

—       Відшукайте синоніми у тексті. (Пісня — ллється, літа, щебече.)

—        Чи однаково вимовляється і пишеться слово ллється?

—         Доведіть свою думку.

—         Виконайте звуковий аналіз цього слова.

—         Назвіть однорідні члени речення в другій строфі.

—          Як вони пов’язані між собою?

5.           Робота над деформованим текстом

—          З кожної групи слів складіть і запишіть речення.

—          Установіть зв’язок слів в одному з речень за вибором.

Горах, корови, випасаються, у, вівці, кози.

Гаї, опустіли, поля, навкруги, ліси, долини.

Темні, і, оповили, хмари, небо, насунули.

6.        Самостійна робота

1        варіант

Складіть і запишіть речення з однорідними підметами.

Коропи, окуні, карасі.

Вовки, лисиці і зайці.                                                                               

Книги, газети і журнали.

Сонце, повітря і вода.

2          варіант

Складіть і запишіть речення з однорідними присудками.

Пишемо, читаємо і лічимо.

Прочитав, подумав і відповів.

В’яне, жовкне й обсипається.

Учиться і працює.

7.       Гра «Ти — мені, я — тобі»

Учитель читає запитання на с. 39 підручника, а учні відповідають на них.

V.        ПІДСУМОК УРОКУ

—        Що повторили на уроці?

—        Чого особисто ви навчилися під час вивчення теми?

VI.        ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 73, с. 38-39.

Учні за вибором виконують перше або друге завдання до вправи.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити