Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 23. ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. РОЗРІЗНЕННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ

СЛІВ І ФОРМ ОДНОГО Й ТОГО САМОГО СЛОВА

Мета: узагальнити знання учнів про морфемну будову слова; розвивати вміння знаходити основу, закінчення у слові, поданому в кількох граматичних формах, корінь у ряду поданих спільнокореневих слів, суфікс, префікс у ряду слів із тим самим суфіксом, префіксом; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

I.         ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.         АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 36)

III.         ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—          Сьогодні ми продовжимо подорож країною Слова, але завітаємо до міста під назвою Будова слова. Повторимо, з яких частин може складатися слово, як називаються ці частини, будемо знаходити і визначати їх у словах.

IV.        СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.          Колективне виконання вправи 79 (с. 42)

Виразне читання уривку, добирання заголовка.

—        Хто є мешканцями країни Мовляндії?

2.          Зупинка «Основа слова»

—         Навчившись знаходити змінну частину слів — закінчення, ми тим самим знаходимо іншу його частину, яка залишається незмінною. Цю частину називають основою.

—       Прочитайте прислів’я.

—       Випишіть з них слово правда, виділіть основу та закінчення.

Правда світліша за сонце. Не шукай правди в інших, коли в тебе її нема. Всяк правду знає, та не всяк про неї дбає. По правді роби, по правді і буде.

—        Що слід робити, щоби правильно визначити основу і закінчення?

3.         Зупинка «Частини основи. Корінь. Суфікс. Префікс»

1)         Робота за таблицею.

         

—       Розгляньте таблицю та зробіть висновки про частини основи.

—       Пригадайте, що називається коренем?

—       Назвіть частину основи, що стоїть перед коренем.

—        Як вона називається?

—       Назвіть частину основи, яка стоїть між коренем і закінченням.

—        Як вона називається?

2)         Виконання вправи 80 (с. 43).

Учні працюють у парах. Пояснюють одне одному, як вони розуміють заголовок вірша.

—        Знайдіть у вірші споріднені слова.

—         Які слова називаються спорідненими? (Споріднені (спільнокореневі) слова мають спільний (однаковий) корінь, який об’єднує їх за основним лексичним значенням.)

—         Як називають спільну частину споріднених слів?

—         Запишіть ці слова в зошити.

—         Визначте в цих словах корінь.

—         Які слова у вірші мають менше звуків, ніж букв?

3)          Фізкультхвилинка.

4)           Робота над загадкою. Вправа 81 (с. 43).

—           Відгадайте загадку. (Корінь)

Добирання споріднених слів до слова-відгадки. (Корінчик, корінець)

—           Позначте суфікси в словах.

—           Які слова у загадці мають більше звуків, ніж букв?

4.             Зупинка «Закінчення слова»

—            Складіть словосполучення з поданих слів.

Милуватися, квітка; повернути, Марія; розповісти, мама.

—             За допомогою чого сполучено слова?

—             Виділіть закінчення.

—              Що ми називаємо закінченням? (Змінну частину слова)

—            Яку роль відіграє закінчення в мові?

5.              Зупинка «Розбір слів за будовою». Вправа 82 (с. 43)

—             Доповніть рядки вірша.

ПАМ’ЯТКА «РОЗБІР СЛОВА ЗА БУДОВОЮ»

✵     Прочитай слово. До якої частини мови воно належить і що означає?

✵     Зміни слово за відмінками та визнач у ньому закінчення.

✵     Визнач основу слова (це частина слова без закінчення).

✵     Добери до слова 2-3 споріднених слова та визнач корінь.

✵     Назви префікс, суфікс.

—            Яка частина є обов’язковою в основі?

Самостійне виконання третього завдання вправи.

Перевірка — індивідуальне опитування учнів.

V.        ПІДСУМОК УРОКУ

—        З яких частин складається слово?

—        Як визначити у слові закінчення й основу?

—         Що таке закінчення? основа?

—         Що називають коренем? Як його знайти?

—         За допомогою чого утворюються нові слова?

—          Чим префікс відрізняється від суфікса?

VI.           ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 83, с. 43.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити