Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 2.  ЗБАГАЧЕННЯ МОВИ НОВИМИ СЛОВАМИ

Мета: продемонструвати учням, що мова — суспільне явище, яке може змінюватися, поповнюватися новими словами; розвивати мовлення школярів, збагачувати словниковий запас; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

I.     ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Ось дзвінок сигнал подав —

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо

І урок свій починаймо.

II.    АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 70)

III.   ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—   Сьогодні на уроці ми дізнаємося, як і чому відбувається розвиток і збагачення мови.

IV.    СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.    Робота в групах

1- ша група досліджує походження слова комп’ютер.

2- га група досліджує походження слова супутник.

3- тя група досліджує походження слова майбутній (має бути).

Висновок. Наша мова збагачується новими словами за допомогою запозичення слів з інших мов, розширення відомих слів, за допомогою словотворення.

2.   Списування з граматичним завданням. Вправа 6 (с. 7)

1)   Підготовча робота.

—   З яких частин може складатися слово? (Корінь, закінчення, основа слова, префікс, суфікс)

—   Назвіть слово, яке складається тільки з кореня. (Ліс)

—   Змініть слово так, щоб воно мало закінчення. (Ліс — ліси)

—   Назвіть основу в слові ліси.

—    Додайте до слова ліс суфікс. Яке слово утворилося? (Лісок)

2)    Ознайомлення з текстом вправи 6.

—   Прочитайте виділені у тексті слова. Від яких слів вони утворилися?

—   За допомогою чого утворилися нові слова? (За допомогою суфікса)

—   Яка ще частина основи служить для творення нових слів? (Префікс)

3)   Письмове виконання завдання 3.

—   Запишіть поданий текст у зошити, позначте частини основи у виділених словах.

          

 

3.    Гра «Хто швидше?»

—   Утворіть нові слова.

Трактор — ...

вода — ...

працювати — ...

білий — ...

—    Позначте в цих словах корінь.

4.     Фізкультхвилинка

V.     УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.     Робота над текстом. Вправа  7 (с. 7)

Самостійне читання тексту учнями

—    Про що запитує вас автор?

—    Чи можете ви дати відповідь на це питання? Чому?

Робота в парах

—    Випишіть зі словника кілька споріднених слів до виділених у тексті. Перевірка виконаного завдання

—    Учні виконують звуко-буквений аналіз слова учень.

Взаємоперевірка виконаної роботи.

2.     Розвиток зв'язного мовлення. Вправа 9 (с. 8)

—     Прочитайте запитання на с. 8 підручника, виділене чорним жирним шрифтом.

—     Дати правильну відповідь на це питання нам допоможе вправа 9 на с. 8 підручника.

Учні ознайомлюються з текстом і дають відповіді на запитання вчителя.

—     Які вимоги ми ставимо до усного мовлення? А до писемного мовлення?

—     Чи достатньо для опанування усним мовленням знати лише слова?

—     Що стає у пригоді під час спілкування між людьми? (Інтонація, сила голосу, міміка, жести)

Висновок. Чим більше ти знаєш, тим багатше твоє мовлення, бо тобі є про що розповісти. Ти маєш у запасі багато слів, за допомогою яких можеш легко висловити свою думку.

3.   Завдання підвищеної складності «Я міркую». Вправа 8 (с. 7)

Учні ознайомлюються з текстами висловлювань.

—    Доведіть, що мова — найдорожчий скарб; мова — душа народу. (Заслухати міркування дітей.)

4.     Хвилинка-цікавинка

За даними японських учених, люди, які з дитинства не розмовляли рідною мовою, частіше хворіють, піддаються різним стресам, у них менше розвинені природні здібності.

VI.     ПІДСУМОК УРОКУ

—      Що цікавого дізналися на уроці?

—      Доберіть якомога більше спільнокореневих слів до слова хліб.

(Хлібина, хлібець, хлібороб).

—      Який спосіб збагачення мови ви використали?

VII.     ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 10, с. 8.

—     Доберіть й випишіть з книжок одне висловлювання про мову.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити