Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 25. ПОДІЛ НА ГРУПИ СЛІВ,  ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ. СЛУЖБОВІ СЛОВА

Мета: відновити і закріпити знання учнів про слова — назви предметів, ознак, дій; повторити поняття «частини мови», «іменник», «прикметник», «дієслово»; формувати вміння розрізняти самостійні частини мови за питаннями, відрізняти їх від службових слів, правильно вживати у мовленні; розвивати вміння аналізувати, систематизувати мовні явища; виховувати пізнавальний інтерес.

Хід уроку

І.    ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.    АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 36)

III.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

Ну, а візьмемо назву — дієслово,

само підказує, що діє слово!

Ще й прикладу до нього не навів,

а вже до півдесятка дієслів!

Прикметник дасть іменнику-предмету

якусь його ознаку чи прикмету.

Частини мови! Назви наче й звичні,

полюбиш їх — красиві, поетичні!

Хто ж так назвав оці частини мови?

Назвали вчені. Й підхопив народ!

Д. Білоус

Не задумавсь, відкіль

оті у нашій мові злитки золоті?

Як намистинки диво калинове -

частини мови!

Який співець, поет, який письменник

уперше слово вигадав — іменник?

Іменник! Він узяв собі на плечі

велике діло — визначати речі,—

ім’я, найменування і наймення;

робота, біль, і радість, і натхнення.

—  Сьогодні ми здійснимо подорож до країни Морфології. У ній живуть різні частини мови.

—  Сьогодні ми пригадаємо вивчені у 3-му класі самостійні частини мови, будемо розрізняти їх за питаннями; відрізняти їх від службових слів, правильно вживати у мовленні.

IV.     СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за таблицею

 

         

Назвіть частини мови, які є самостійними.

 —      Що називають іменником? прикметником? дієсловом?

—       Чим самостійні частини мови відрізняються від службових?

2.        Письмо з коментуванням

—        Запишіть речення. Визначте, до яких частин мови належать слова в реченні.

У вересні діти прийшли до рідної школи і сіли за парти.

3.        Колективне виконання вправи 84 (с. 44)

1)       Виразне читання вірша і знаходження слів, вжитих у переносному значенні.

2)        Гра «Назви частину мови».

Учитель називає слова із вправи, а учні сигналізують карткою із зображенням літер «І», «П», «Д».

3)       Самостійна робота.

—      Запишіть речення з іменником мати.

—      Запишіть речення з дієсловом мати.

Перевірка виконаної роботи.

4.       Фізкультхвилинка

V.       УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.       Усне виконання вправи 85 (с. 44)

—       Поясніть виділений у тексті вислів.

—       Які прикметники використав автор у своєму вірші?

Усне виконання третього завдання вправи.

2.        Виділення службових слів. Вправа 86 (с. 44)

—        Які службові слова ви почули у лічилці?

—       Чи можна поставити до них питання?

—       Яку роль у реченні вони виконують?

3.        Пояснювальний диктант

—        Запишіть під диктування слова, розміщуючи їх у три колонки: іменники, прикметники, дієслова.

Радість, допомагати, чудовий, школа, веселий, батько, слухати, високий, прочитати, українська.

Висновок. Кожне слово належить до певної частини мови.

4.       Самостійна робота

—       Доберіть спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови.

1   варіант

Білизна — ..., ...;

зима — ..., ...;

радість — ..., ...

2    варіант

Мороз — ..., ...;

шум — ..., ...;

праця — ..., ...

VI.      ПІДСУМОК УРОКУ

—       Що вчилися робити на уроці?

—        Як дізнатися, до якої частини мови належить те чи інше слово?

—        До яких слів не можна поставити питання?

VII.       ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 86 (3), с. 44.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити