Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 27. ІМЕННИКИ-СИНОНІМИ, ІМЕННИКИ-АНТОНІМИ. БАГАТОЗНАЧНІ ІМЕННИКИ.  ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ ІМЕННИКІВ

Мета: актуалізувати знання учнів про іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників, пряме й переносне значення слів; розвивати вміння вибирати з ряду синонімів іменники, які відповідають змісту висловлювання; збагачувати мовлення учнів; виховувати старанність.

Хід уроку

I.      ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

В путь щасливу і широку

Всіх виводить школа вас.

До уроку! До уроку!

В школі дзвоник кличе вас!

Поспішіть місця зайняти,

Час урок розпочинати.

II.    АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 42)

III.     ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—      Сьогодні на уроці ми будемо вчитися добирати іменники-антоніми, іменники-синоніми, поговоримо про багатозначність деяких іменників, удосконалимо вміння визначати пряме й переносне значення іменників, вводити його в словосполучення, речення.

IV.   СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.     Колективне виконання вправи 92 (с. 47)

Читання тексту «ланцюжком»

—      Який заголовок ви можете запропонувати до тексту?

—       Яке продовження тексту можна написати?

—       Виберіть із іменників-синонімів, поданих у дужках, ті, які найбільше підходять за змістом.

—      Запишіть відредаговані речення у зошит.

—      Пригадаймо, що таке синоніми? (Синоніми — це слова, однакові або близькі за значенням, але різні за звучанням і написанням.)

—      Яку роль відіграють у мовленні іменники-синоніми? (Вони дають можливість найточніше, найвиразніше і найвлучніше висловлювати свою думку.)

2.       Вибірковий диктант. Вправа 93 (с. 47-48)

Виразне читання прислів'їв та приказок

—       Як ви зрозуміли їхній зміст?

—       Запишіть під диктування парами іменники-антоніми.

—        Визначте їх рід.

—        Який ми можемо зробити висновок про роль антонімів у реченнях? (Вони допомагають увиразнити мовлення, точно висловити свою думку або загострити увагу на чомусь особливому, дають можливість яскравіше виразити протилежні явища.)

3.       Багатозначність іменника. Вправа 94 (с. 48)

—       У якому значенні вживається слово земля у вправі?

—       Складіть власні речення з цим словом, уживаючи його в різних значеннях.

—        Які різні значення може мати іменник сонце?

Будуть сили немалі.

А тепер взялись за руки,

Хай покинуть слабкість й муки.

Нам же далі працювати,

То й здоров’я треба мати.

Стали, діти, біля парт.

Кожен з вас здоров’я варт.

Піднімайте руки вгору,

Сонце сили додасть хворим.

Присідайте до землі.

4.        Фізкультхвилинка

V.        УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.         Робота в групах

—         Складіть і запишіть речення із указаними синонімами.

—         Підкресліть головні та другорядні члени речення.

1-  ша група: алмаз, діамант.

2-  га група: ощадливість, бережливість.

3- тя група: шелест, шарудіння.

4- та група: зворушливий, розчулений.

2.         Для допитливих

Ознайомлення з інформацією розділу «Хвилинка спілкування»

—        Що цікавого дізналися?

3.         Розбір іменника як частини мови. Вправа 95 (с. 48-49)

—         Прочитайте і визначте, що це — текст чи окремі речення.

—          Доведіть свою думку.

—          Які з іменників ужито в прямому, а які — в переносному значенні? Аналіз іменника як частини мови за схемою, поданою у підручнику на с. 49.

4.           Іменники, що звучать однаково, але мають різне значення

Робота за малюнками

Дві лисички — тварини; лисички — гриби;

сонечко — на небі; сонечко — комаха;

коса в дівчини; коса — знаряддя праці; коса на річці.

Косу дівчина плете,

На косі трава росте.

Пляж найкращий на косі,

Поки ще трава в росі.

Із косою йде на косу,

Хлопець той, що траву косить.

А. Свашенко

—      У якому новому значенні вживаються тепер слова?

У автомобілі (двірник) людина, яка прибирає; сумка, портфель (дипломат) працівник посольства; комп’ютерний (диск) автомобільний; тварина (миша)комп’ютерна.

VI.        ПІДСУМОК УРОКУ

—         Що повторили на уроці?

—         Які цінні думки запам’ятали?

—         Для чого потрібно вживати у мовленні іменники — синоніми, антоніми?

VII.       ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 96, с. 49.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити