Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 29. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. ПОЧАТКОВА ФОРМА ІМЕННИКА

Мета: актуалізувати знання учнів про відмінювання іменників; розвивати вміння визначати початкову форму іменника, відмінок іменника в реченні; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати культуру письмового мовлення.

Хід уроку

I.        ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Ось дзвінок сигнал нам дав —

Працювати час настав.

Тож і ми часу не гаймо,

Урок мови починаймо.

II.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.       Перевірка домашнього завдання (вправа 99, с. 50)

—      Прочитайте складені речення.

«Ланцюжком» учні називають іменники з речень та визначають їх рід та число.

2.       Самостійна диференційована робота на картках

1       варіант

Вибрати найбільш влучне слово із синонімічного ряду іменників: їжа, страва, харч, корм, пожива.

Восени люди заготовляють для тварин — ... (корм).

Комахи під корою дерев знаходять — ... (поживу).

У дорогу турист узяв із собою — ... (їжу).

2       варіант

Замінити словосполучення найбільш влучним іменником-синонімом. Восени падає листя — ... (листопад).

Сильний дощ — ... (злива).

Дрібний осінній дощ — ... (мряка).

Перевірка виконаного завдання.

3.      Каліграфічна хвилинка

—      Закресліть літери, що найчастіше повторюються, та утворіть слово.

П, б, з, е, р, е, б, з, а, з, б, е, ц, б, е, з, я (Праця)

—      Виконайте звуко-буквений аналіз цього слова.

—      Доберіть спільнокореневі слова до слова праця. (Працівник, працювати, працьовитий)

—      Утворіть нові слова за допомогою префіксів: на-, до-, пере-. (Напрацювати, допрацювати, перепрацювати)

—      Складіть прислів’я.

марнує, годує, людину а, лінь, Праця.

(Праця людину годує, а лінь — марнує.)

—        Знайдіть антоніми.

—        До якої частини мови вони належать?

III.        ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—         Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати тему «Іменник». Повторимо відмінювання іменників, дізнаємося цікаві відомості про називний відмінок іменника, будемо вчитися визначати відмінок іменників у реченні.

IV.       СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Колективне виконання вправи 100 (с. 51)

Учні читають прислів’я і приказки та пояснюють їх зміст.

—        Яке слово повторюється в кожному реченні?

—         Випишіть ці слова в зошити.

—         Яка частина слова змінилася? Виділіть її.

—         Як ви вважаєте, чому змінилися закінчення іменників? (Тому що вони відповідають на різні питання.)

—         Таку зміну іменників за питаннями називають відмінюванням.

—         Чи змінилося значення цього слова? (Ні. Змінилася лише його форма.)

2.          Робота в парах. Вправа 101 (с.51)

Опрацювання правил, які необхідно запам’ятати.

—         Поставте одне одному запитання за змістом правил та дайте на них відповідь.

3.         Колективне виконання вправи 102 (с. 51-52)

✵          Розглядання таблиці відмінювання іменників.

✵          Колективне заучування назв відмінків по порядку і питань, на які вони відповідають.

—         Що цікавого ви помітили у питаннях називного і знахідного відмінків? Давального і місцевого?

✵          Усне відмінювання іменника день.

✵          Самостійне виконання завдання 4 до вправи.

4.         Лірична хвилинка. Вправа 103 (с. 52-53)

—        Які назви відмінків ви почули у вірші?

—        На які питання вони відповідають?

—        Чому відмінки мають такі назви?

Розвиток мовлення

Складання розповіді про один з відмінків.

5.       Фізкультхвилинка

V.       УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.      Тренувальна вправа 104 (с. 53)

✵          Виразне читання вірша Н. Голуб.                                                    

✵          Визначення початкової форми іменників (усно)

Підказочка. Форма називного відмінка однини є початковою формою іменника.

✵          Вибіркове списування з граматичним завданням.

Смереки (смерека), ясени (ясен), тополі (тополя), квіти (квітка), трави (трава), сади (сад), вірші (вірш).

✵          Визначення кличної форми виділених іменників.

2.        Письмо з пам'яті. Вправа 105 (с. 54)

✵          Самостійне визначення закінчення і відмінка у іменника, який повторюється в кожному реченні.

✵          Усне добирання синонімів з довідки.

VI.       ПІДСУМОК УРОКУ

—       Що цікавого ви дізналися на уроці?

—       За якими відмінками змінюються іменники?

—      Що є початковою формою іменника?

VII.      ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 106, с. 54.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити