Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 30. РОЗРІЗНЕННЯ ВІДМІНКІВ ІМЕННИКІВ З ОДНАКОВИМИ ЗАКІНЧЕННЯМИ

Мета: закріпити знання учнів про відмінювання іменників; ознайомити із способами розрізнення давального і місцевого відмінків; розвивати мовленнєві вміння; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до Батьківщини.

Хід уроку

I.      ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Знов день почався, діти.

Всі зібрались на урок.

Тож пора нам поспішати —

Кличе в подорож дзвінок.

II.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.       Перевірка домашнього завдання (вправа 106, с. 54)

—      Які прислів’я та приказки ви дібрали про рідний край?

—       Прочитайте складені речення.

—        У якому відмінку вживається сполучення слів рідний край у вашому реченні?

2.          Каліграфічна хвилинка

Д дДд ер жав дер держава

—         Як ви розумієте значення цього слова?

Держава — це політична організація суспільства на чолі з урядом та його органами.

—         Запишіть каліграфічно.

Живи і міцній, українська державо!

—          Назвіть спільнокореневі слова до слова держава.

(Державна, державність)

—           Складіть речення з однорідними членами речення.

..., ..., ... — державні символи України.

3.           Підготовча робота

—           Що називають відмінюванням іменників?

—           Провідміняйте іменник земля.

—           Назвіть закінчення іменника, який ви провідміняли, у різних відмінках.

—           Чому в різних відмінках іменник має однакове закінчення?

III.            ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—             Сьогодні ви дізнаєтеся про це на уроці, спробуєте з’ясувати, з чим це пов’язано.

IV.             СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.               Колективне виконання вправи 108 (с. 55)

Самостійне читання тексту учнями

—              Назвіть виділені у тексті іменники. (Боротьбі — у боротьбі)

—              Визначте їх відмінок.

—              Як розрізнити відмінкові форми, що мають однакові закінчення?

2.               Ознайомлення з правилом (с. 55)

3.               Самостійна робота

Учні складають і записують кілька речень із виділеним у вправі 108 іменником у формі давального і місцевого відмінків однини.

4.               Фізкультхвилинка

V.                УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.                Розвиток зв'язного мовлення. Вправа 107 (с. 54-55)

—                Хто із вас уміє підписувати конверти?

—              У якому відмінку вживають іменники, що називають прізвище, ім’я та по батькові людини, якій адресують листа?

Словникова скарбничка

—              Кого називають адресатом?

—              А кого — адресантом?

Практична робота Учні заповнюють поштові конверти.

2.              Робота в парах. Вправа 109 (с. 56)

Мовчазне читання тексту учнями

—            Обміняйтеся думками, що цікавого ви дізналися про українських козаків.

—            Поясніть значення слова резиденція.

—            Який іменник повторюється в тексті?

—            Визначте його відмінок.

3.             Вибіркове списування

—            Випишіть із тексту вправи 109 речення, у яких іменник Січ уживається в давальному і місцевому відмінках.

—            Випишіть останнє речення тексту. Поясніть уживання розділових знаків.

4.             Редагування тексту вправи 109

—            Як можна вдосконалити цей текст?

5.            Творче завдання

—            Спишіть вірш, замінивши закінчення іменників, поданих у дужках.

—            Визначте відмінок цих іменників.

У нашій (хата) на (стіна) висить портрет у (рама) — він дуже рідний і мені, і (тато), і (мама).

VI.            ПІДСУМОК УРОКУ

—           Що вчилися робити на уроці?

—           Як відрізнити відмінки іменників, закінчення яких збігаються?

VII.          ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 110, с. 56.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити