Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 31. ЧЕРГУВАННЯ КІНЦЕВИХ ПРИГОЛОСНИХ ОСНОВИ В ІМЕННИКАХ РІЗНОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

Мета: ознайомити учнів із чергуванням кінцевих приголосних іменниках; формувати вміння й навички застосування правил для пояснення правопису іменників у давальному і місцевому відмінках однини; розвивати увагу, спостережливість; виховувати старанність.

Хід уроку

I.     ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.    АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.    Перевірка домашнього завдання (вправа 106, с. 54)

—     Зміст якої поради ви бажаєте пояснити?

—     Прочитайте виписані словосполучення.

—     Прочитайте складене речення.

—     У якому відмінку стоїть слово другі

—     Які споріднені слова ви дібрали до іменника розмова?

2.      Каліграфічна хвилинка

—     Запишіть каліграфічно, розкриваючи дужки.

(В) портфелі, (в) ночі, (в) ранці, (в) день, (в) зимку.

—       Поясніть правопис записаних слів.

—       Доберіть спільнокореневі слова до слова взимку.

3.      Проблемна ситуація

—       Подані слова поставте у давальному і місцевому відмінках однини. Позначте закінчення.

Нога — ..., ...

Бік — .......

Вухо — ..., ...

Школа — ..., ...

—       Що ви помітили?

—       Чому не відбулося чергування в останньому слові?

III.     ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—         Сьогодні на уроці ми спробуємо з’ясувати, у яких іменниках відбувається чергування кінцевих приголосних основи в давальному і місцевому відмінках однини, які звуки чергуються.

IV.      СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Аналітико-пошукова робота (за вправами 111,112,113, с. 57-58)

—          Про що дізналися з тексту вправи 111?

—          Випишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення.

—          За власними спостереженнями сформулюйте правило про зміну кінцевих приголосних основи в іменниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини.

—           Звірте свої висновки із правилом на с. 57.

—            Яких відмінкових форм бракує в таблиці?

—            Поставте іменники, подані у вправі 112, у місцевий відмінок однини.

—            Запишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення.

—            За власними спостереженнями сформулюйте правило про зміну кінцевих приголосних основи в іменниках чоловічого роду в місцевому відмінку однини,

—             Поставте іменники, подані у вправі 113, у місцевий відмінок однини.

—             Запишіть виділені іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення.

—             За власними спостереженнями сформулюйте правило про зміну кінцевих приголосних основи в іменниках середнього роду в місцевому відмінку однини.

—             Звірте свої висновки із правилом на с. 58.

—             Зробіть висновок, чи в іменниках чоловічого і середнього роду чергування кінцевих приголосних основи відбувається так само, як в іменниках жіночого роду?

2.      Тренувальна вправа

—             Уставте пропущені букви.

У ву..і, вмоло.л, на яблу..і, на поро..і, укожу.л, убарло..і, налу..і.

—             До якого роду належать ці іменники?

—             У якому відмінку вони стоять?

3.       Фізкультхвилинка

V.      УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.       Вузлики на пам'ять. Вправа 114 (с. 58-59)

Виразне читання вірша Алли Свашенко. Колективне заучування вірша

—             Назвіть іменники в місцевому відмінку однини.

—              Поясніть їх правопис.

—             З одним із них складіть і запишіть речення.

2.       Робота над загадками. Вправа 115 (с. 59)

—              Назвіть іменники, у яких відбувається зміна кінцевого приголосного основи. (Річку, жінка, домівки, дочки, онука, оком, вухом)

3.        Списування з коментуванням

—              Прочитайте. Слова, подані у дужках, запишіть у потрібному відмінку.

—              Надпишіть рід, відмінок цих іменників.

На ткацькій (фабрика) нитки перетворюють у тканину, а на швейній — шиють одяг. Лариса чудово грає на (скрипка). Годівничку діти повісили на нижній (гілка).Мама купила (донечка) гарні черевички. Петрик налив (кішечка) молочка.

VI.      ПІДСУМОК УРОКУ

—            Що цікавого дізналися на уроці?

—            У яких відмінках іменників відбувається чергування кінцевого приголосного основи (г], (к], (х] на (з’], (ц’], (с’]?

VII.       ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 115 (3), с. 59.Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити