Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 34.  ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ НА -а (-я) В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ

Мета: ознайомити учнів з правописом іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини з основою на твердий і м'який приголосний та на [ж], [ч], [ш]; розвивати вміння використовувати вивчені правила для пояснення правопису закінчення іменників у поданих формах; виховувати бережливе ставлення до природи.

Хід уроку

I.        ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.        Перевірка домашнього завдання (вправа 120, с. 61)

—        Про яку пору року йдеться у тексті вправи?

—        Які слова вживає автор у переносному значенні?

—         У яких словах відбувається чергування голосних у корені?

2.         Гра «Я  — тобі, ти — мені»

—         Змініть форму слова таким чином, щоб відбулося чергування.

Радість, юність, міль, повінь, річ, сіль, кінь.

—          З одним зі слів складіть речення.

3.           Каліграфічна хвилинка

Ми любим працю, любим мир, ми любимо Вітчизну.

—           Яке це речення за метою висловлювання? за інтонацією?

—           Поясніть розділові знаки в реченні.

—           Визначте рід іменників.

—           Доберіть синоніми до слова Вітчизна.

4.             Пояснювальний диктант

Тихо осипається листя з сумної верби.

У полі біля криниці, як вийти за село, росте кущ калини.

Біля кручі росла стара верба.

—           Визначте рід, число, відмінок іменників верби, криниці, кручі.

—            Назвіть основи цих слів; закінчення.

—           Що ви помітили? (Іменники одного роду в одному й тому самому відмінку мають різні закінчення.)

III.           ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—            Сьогодні на уроці ви познайомитеся з правописом іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж], [ч], [ш].

IV.            СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.              Колективне виконання вправи 121 (с.  62)

—             Розгляньте таблицю.

—              У яких іменниках жіночого роду в родовому відмінку однини пишеться закінчення -и, а в яких — -і?

—               Від чого залежить закінчення таких іменників? (Від кінцевого приголосного основи іменника в початковій формі.)

Учні звіряють свої висновки з правилом на с. 62 підручника.

2.              Складання опорної таблиці. Робота в групах

 

        

 

✵            Робота над текстом. Вправа 122 (с. 62-63)

✵            Читання тексту та поділ його на частини.

✵            Бесіда про допомогу людей тваринам узимку.

✵            Списування тексту, вставляючи пропущені закінчення.

✵            Порівняння виділених абзаців.

3.            Фізкультхвилинка

V.            УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.            Робота над прислів'ями. Вправа 123 (с. 63)

—           Утворіть прислів’я і запишіть їх.

—            Як ви їх розумієте?

—            Утворіть родовий відмінок однини від виділених іменників та визначте їх закінчення.

Біля вільхи, край дороги

не знайшла, втомила ноги.

Сльози бризнули в Марічки:

«Як же бути їй без стрічки? ».

  

У Марічки, у сестрички

засмутилось кругле личко:

повернулася із річки,

а в косі немає стрічки.

2.        Гра «Упіймай іменник у родовому відмінку однини»

3.         Розвиток мовлення

—        Складіть усний твір за поданим початком.

Осіннього ранку хлопці прийшли до лісу. Навколо тиша. І раптом у кущах побачили журавля. У нього було поранене крило. Діти принесли птаха додому...

4.         Заслуховування складених творів (2-3учня)

Виправлення типових помилок.

5.          Самостійна робота

—         Запишіть слова у два стовпчики : у перший — іменники, які в родовому відмінку однини мають закінчення -и; у другий — іменники, які в родовому відмінку однини мають закінчення -і.

Сосна, неділя, тиша, зима, вулиця, калина, чаша, хвиля, суниця, праця, вода.

VI.          ПІДСУМОК УРОКУ

—          Що нового дізналися?

Вправа «Незакінчене речення»

✵           У родовому відмінку однини іменники жіночого роду на -а ( я) мають закінчення -і після... (м’яких приголосних та [ж], [ч], [ш]).

✵           У родовому відмінку однини іменники жіночого роду на -а ( я) мають закінчення -и після... (твердих приголосних).

VII.        ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 124, с. 63.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити