Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 35.  ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ

Мета: ознайомити учнів із правописом іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини; формувати вміння і навички користуватися орфографічним словником; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати старанність.

Хід уроку

I.        ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.        АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.        Перевірка домашнього завдання (вправа 124, с. 63)

—         Що цікавого дізналися з тексту вправи?

—         Прочитайте кожне речення тексту.

—         Поясніть написання слів із пропущеними буквами.

—         Як ви виконали звуковий аналіз слів якщо, дощ?

—         Що спільного у звуковому аналізі цих слів?

2.           Каліграфічна хвилинка

Ек Кк кі лом тр

—          Утворіть слова і запишіть їх каліграфічно..

         

3.         Робота над прислів'ями

—        Відновіть та поясніть зміст прислів’їв.

Без роботи                              вже й ріка тече.

Людина без Батьківщини —    день роком стає.

В усякої справи                       як соловей без пісні.

Крапля до краплі —                початок важкий.

—          Спишіть прислів’я, підкресліть іменники жіночого роду в Р. в. однини.

—          Які закінчення мають іменники жіночого роду на -а (-я) в Р. в. однини?

—У яких випадках ці іменники мають закінчення -і, а в яких — закінчення — -и?

4.         Проблемна ситуація

—         Поставте подані іменники у родовий відмінок однини: океан, край.

—         Чому в деяких учнів вийшли різні закінчення? (Океана — океану; края — краю)

III.          ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—         Сьогодні на уроці ви будете вчитися правильно писати закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини.

IV.        СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Колективне виконання вправи 125 (с. 64)

✵      Читання тексту вправи, розкриваючи дужки.

✵      Перевірка правопису цих слів за орфографічним словником.

✵      Списування тексту учнями, позначення закінчень.

—         На основі власних спостережень зробіть висновок, які закінчення мають іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини.

—         Звірте свої припущення з правилом на с. 64.

2.         Тренувальна вправа 125 (с. 64-65)

✵     Читання тексту учнями, добирання заголовка.

✵     Списування з граматичним завданням.

✵     Перевірка виконаної роботи.

3.          Робота за таблицею «Правильно вимовляй і пиши» (с. 65)

4.          Фізкультхвилинка

V.          УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.           Коментоване виконання вправи 127 (с. 65)

—         Іменники кожного стовпчика поставте в родовий відмінок однини.

Підказочка. Для впевненості користуйтесь орфографічним словничком.

—         Що об’єднує іменники кожного стовпчика? (Іменники першого стовпчика мають закінчення -а, другого— -я; третього— -у; четвертого — -ю.)

Завдання 3 учні виконують за зразком.

—         Що цікавого повідомляє нам підручник про іменник біль?

—         Складіть речення з цим іменником у різних відмінкових формах та запишіть їх у зошити.

2.          Словникова скарбничка

—         Відгадайте загадки.

✵ Є у двох матерів аж по п’ятеро синів.

Разом народилися, на весь вік здружилися.

Ось у мами п’ятий син — на руці такий один.

Він малий лінивець, а зовуть його... (мізинець).

✵     Тисяча тисяч — це... (мільйон).

—          Запам’ятайте правопис цих слів.

3.             Гра«"Зайве" слово»

—          Подані іменники поставте у родовий відмінок однини.

—          Назвіть «зайве» слово у кожній групі іменників.

✵     Іній, портфель, поле.

✵     Сад, мед, сіль.

✵     Малюк, жовтень, плащ.

✵     Млин, хлів, горох.

VI.           ПІДСУМОК УРОКУ

—          Що вивчали на уроці?

—          Що для вас було новим?

—          Як можна перевірити себе, якщо немає впевненості у написанні закінчення іменника чоловічого роду в родовому відмінку однини?

VII.           ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 128, с. 66.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити