Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 36.  ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО І ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

Мета: ознайомити учнів з вимовою і правописом іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини; формувати правильні правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення.

Хід уроку

І.        ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.      Перевірка домашнього завдання (вправа 128, с. 66)

—       Чи можна вважати текст вправи художнім? Доведіть свою думку.

—       Як ви поділили його на абзаци?

—       Прочитайте кожний абзац вправи, вставляючи іменники, подані в дужках, у родовому відмінку однини.

2.          Самостійна робота

—       Користуючись орфографічним словником, допишіть закінчення іменників. З одним словосполученням (за вибором) складіть речення.

1   варіант

Стояв біля каштан.., читав до вечор.., випало багато сніг.., вийшли з клас.., пішов до ліс..

2    варіант

Стояв біля дуб.., вийшли з дом.., під’їхав до завод.., зібрали багато хліб.., сік з виноград..

3.             «Порівняйте закінчення!»

Рік — роком

нуль — нулем

край — краєм

душ — душем

вуж — вужем

меч — мечем

 

Зима — зимою

куля — кулею

лінія — лінією

каша — кашею

межа — межею

задача — задачею

—          До якого роду належать іменники першого стовпчика?

—          До якого роду належать іменники другого стовпчика?

—          У якому відмінку стоять іменники чоловічого і жіночого роду?

—          Чи однакові вони мають закінчення?

III.          ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—          Сьогодні на уроці ми будемо працювати над правописом закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. Спробуємо зрозуміти і запам’ятати особливості закінчень таких іменників, щоб завжди писати грамотно.

IV.       СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Спостереження за мовним матеріалом. Вправа 129 (с. 66)

—        Прочитайте іменники, записані парами.

—        Поясніть значення слова ратуша.

Визначення роду, числа і відмінка іменників

—         Які закінчення мають іменники жіночого роду в орудному відмінку?

—         Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи та спробуйте пояснити, чому закінчення у них різні.

2.         Складання опорної схеми

— Побудуймо схему-опору, яка допоможе краще засвоїти правильне написання закінчень іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини.

         

3.         Ознайомлення з правилом ((. 67)

4.         Первинне закріплення. Вправа 13О (с. 67)

✵           Читання тексту і добирання заголовка.

✵           Пояснення написання закінчень.

✵           Повторення правила вживання апострофа після префіксів і пояснення написання слова з’явилася.

5.            Фізкультхвилинка

6.            Робота за таблицею. Вправа 131 (с. 67-68)

—       Розгляньте таблицю. Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи та закінчення в іменниках.

7.           Складання опорної схеми

         

8.            Ознайомлення з правилом (с. 68)

V.            УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.            Робота в парах. Вправа 132 (с. 68)

—            Поставте подані іменники в орудному відмінку.

Підказочка. Дивись міркування на с. 68.

—           З однією групою іменників в орудному відмінку утворіть і запишіть речення.

2.            Цікаво знати (с. 68)

Учні читають додаткову інформацію про вживання прийменників з іменниками чоловічого і жіночого роду в орудному відмінку.

VI.           ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

—           Які відкриття ви зробили для себе на уроці?

—            З яким настроєм завершуєте урок?

VII.           ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 13, с. 69.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити