Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 37. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ

З ОСНОВОЮ НА  - р В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

Мета: ознайомити учнів з правописом закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку; формувати вміння працювати з орфографічним словникомдля перевірки правопису закінчень іменників з основою на -р в орудному відмінку однини; виховувати повагу до людей будь-якої професії.

Хід уроку

I.        ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.        АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.        Перевірка домашнього завдання (вправа 133, с. 69)

—        Прочитайте виписані словосполучення.

—        Поясніть правопис закінчень іменників.

2.          Гра «Кращий стрілець»

—         Укажіть стрілками, яке закінчення в орудному відмінку однини мають подані іменники.

           

—         Поясніть свій вибір.

3.          Каліграфічна хвилинка

—          Запишіть каліграфічно.

Хай над нашим рідним краєм пісня радісна звучить.

—          Яке це речення за метою? за інтонацією?

—          Поясніть правопис закінчення у слові краєм.

—          Доберіть до нього синоніми.

4.           Гра «З якої професії?»

—          Назвіть, з якої професії прийшли в життя подані прислів’я та приказки.

✵          3 поганої вівці хоч вовни жмут. (Чабан)

✵          Жартуй, глечичок, поки вушко одірветься. (Гончар)

✵         От що вийшло: ні тарантас, ні дишло. (Стельмах)

✵         Куй залізо, поки гаряче. (Коваль)

✵          Порожня бочка гучить, а повна мовчить. (Бондар)

—           Спробуйте поставити слова-відгадки в орудний відмінок однини.

—           Яких труднощів зазнали?

III.           ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—            Сьогодні на уроці ми з’ясуємо, як пишуться іменники чоловічого роду основою на -р в орудному відмінку однини.

IV.           СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Колективна аналітична робота за вправою 134 (с. 69)

Самостійне читання тексту

—            Про які професії ви дізналися з тексту?

—            Ким ви хочете стати в майбутньому?

—             Випишіть з тексту іменники чоловічого роду на -р в орудному відмінку.

Учні визначають відмінок виписаних іменників. Позначають у них закінчення.

—            На основі власних спостережень спробуйте сформулювати правило правопису закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини.

2.            Ознайомлення з правилом (с. 70)

3.            Словникова скарбничка

Інженер — спеціаліст із вищою технічною освітою. Слово запозичене з французької мови, утворене від латинського слова еngenium — здатність, винахідливість.

Інженер-механік. Інженер-електрик. Військовий інженер.

          

—                Утворіть словосполучення.

(Розумний, грамотний, веселий, вимогливий, талановитий, ведучий, молодий, майбутній)

—          Запишіть речення.

Мій тато працює інженером на заводі.

—          Підкресліть головні і другорядні члени речення.

4.           Фізкультхвилинка

V.           УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.            Вибірковий диктант

Учитель, лікар чи геолог,

письменник, слюсар чи кресляр —

всі називають головною

одну професію — школяр!

 

Лаком і фарбою

пахне маляр.

Глиною — муляр,

замазкою — скляр.

—      Випишіть іменники чоловічого роду на -р у стовпчик та поставте їх в орудному відмінку однини.

Взаємоперевірка робіт за орфографічним словником.

2.       Творча робота. Вправа 135 (с. 70)

Перше завдання учні виконують усно колективно. Друге і третє — самостійно.

3.        Робота в парах. Складання діалогу

—                Які професії ти знаєш?

—                Яка професія тобі подобається?

—                Що ти можеш про неї розповісти?

—                Ким ти мрієш стати?

—                Яка професія у твоєї мами?

—                Ким працює тато?

VI.          ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

—                Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці?

—               Як слід перевіряти правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р?

—                Що найбільше сподобалося на уроці?

VII.          ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 136, с. 70.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити