Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 38. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

Мета: ознайомити учнів з особливостями відмінювання іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини; формувати вміння й навички доцільно використовувати у мовленні знання про правопис цих іменників у давальному і місцевому відмінках; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

I.           ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Встали, діти, всі рівненько,

Посміхнулися гарненько.

Настрій на урок взяли Й працювати почали.

II.           АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.           Перевірка домашнього завдання (вправа 136, с. 70)

—               Як ви визначили закінчення в орудному відмінку однини іменників чоловічого роду з основою на -р?

—               Хто такий муляр?

—               Чим займається маляр?

2.          Гра «Я — тобі, ти — мені»

Учитель називає іменник, а учень ставить його в орудний відмінок однини. Учень, плащ, авіатор, водій, слюсар, камінь, лікар, край, директор.

3.          Каліграфічна хвилинка

—               Запишіть каліграфічно.

 

І барвінком, і рутою,

і рястом квітчає

весна землю, мов дівчину,

в зеленому гаю.

 

—               Підкресліть іменники в орудному відмінку однини.

—               Випишіть слова, у яких звуків більше, ніж букв.

—               Запишіть до них звукові схеми.

III.           ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—               Сьогодні на уроці ми розглянемо нову мовну закономірність, якою, на жаль, не всі вміють користуватися. Знання цієї закономірності та її дотримання роблять наше мовлення різноманітнішим, милозвучнішим. А будемо ми працювати над давальним і місцевим відмінками однини іменників чоловічого роду.

IV.           СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.             Спостереження над мовним матеріалом. Вправа 137 (с. 71)

Читання тексту учнями, добирання заголовка

—               Поставте запитання до тексту і дайте на них відповідь.

—              Випишіть словосполучення з іменниками чоловічого роду в давальному відмінку та позначте в них закінчення.

—              На основі власних спостережень спробуйте сформулювати правило правопису закінчень іменників чоловічого роду в давальному відмінку однини.

2.             Ознайомлення з правилом (с. 71)

3.             Первинне закріплення. Вправа 138 (с. 71)

—                Прочитайте виразно вірш.

—                Про що розповідає цей вірш?

—                Які емоції він у вас викликає?

—                Поясніть значення виділеного слова.

—                Які синоніми можна дібрати до цього слова? (Обрій, небосхил)

—                Виконайте звуко-буквений аналіз цього слова.

—               Користуючись правилом на с. 72, поясніть, правопис закінчень іменників чоловічого роду в місцевому відмінку однини.

4.             Фізкультхвилинка

V.             УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.              Виконання вправи 139 (с. 72)

✵     Порівняння сполучень іменників у двох колонках.

✵     Визначення спільного і відмінного в цих записах.

✵     Визначення сполучень, які краще сприймаються на слух.

✵     Ознайомлення з правилом (с. 73).

2.             Письмо з коментуванням

—               Спишіть, ставлячи іменники, подані в дужках, у давальному чи місцевому відмінку однини.

Дбалому (хом’як) зима не страшна.

Просо вітру боїться, а (дощ) кланяється.

Гарна дівчина, як калина (луг).

По (одяг) зустрічають, по (розум) проводжають.

—                Поясніть зміст прислів’їв.

3.           Поетична хвилинка

В хату з магазину Я приніс торбину,

А торбина дуже свіжа,

Зараз я її розріжу.

Дам я мамі й татові,

І малому братові,

Дідові й бабусі,

І сестрі Катрусі.

—                Визначте відмінок іменників чоловічого роду.

—                Поясніть правопис закінчень у цих іменниках.

VI.          ПІДСУМОК УРОКУ

—                Що вчилися робити на уроці?

—               Які закінчення мають іменники чоловічого роду в давальному відмінку однини?

—               Які закінчення мають іменники чоловічого роду в місцевому відмінку однини?

—               Для чого потрібні паралельні закінчення у давальному та місцевому відмінках?

—                Під час виконання яких завдань у вас виникли труднощі?

—                Як училися їх долати?

VII.          ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 140, с. 73.

 


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити