Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 39. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ У МНОЖИНІ

Мета: ознайомити учнів з відмінюванням іменників у множині; вдосконалювати вміння і навички правопису відмінкових закінчень іменників; розвивати мовне чуття; виховувати любов до рідної землі.

Хід уроку

I.         ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.        АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.         Перевірка домашнього завдання (вправа 140, с. 73)

—        Прочитайте побудовані прислів’я. Поясніть їх зміст.

—       Поясніть правопис іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини.

2.          Самостійна робота

1    варіант

1.         Визначте групу іменників, що правильно вжиті в давальному відмінку однини.

а)       Директорем, другом, князем.

б)       Дитектореві, другу, князеві.

в)       Директорові, другові, князеві.

2.         Поставте іменники у давальному та місцевому відмінках однини. Виділіть закінчення.

 Кінь — .......

вчитель — ..., ...

будинок — .......

гай — .......

Андрій Іванович — ..., ...

 2     варіант

1.       Визначте групу іменників, що правильно вжиті в місцевому відмінку однини.

а)       Хлопцем, каменем, батьком.

б)       На хлопцеві, на каменю, на батьку.

в)       На хлопцеві, на камені, на батькові.

2.       Поставте іменники у давальному та місцевому відмінках однини. Виділіть закінчення.

 їжак—.......                                         

школяр — .......                                 

край — ..., ...

день—.......

дядько Петро—.......

 

 

3.        Каліграфічна хвилинка

—        Запишіть каліграфічно.

Тонна, грам, кілометр, кілограм, центнер.

—       Назвіть «зайве» слово.

—       Поясніть, чому ви так вважаєте? (Кілометр — це міра довжини, а решта слів належать до мір маси.)

4.          Гра «Я — тобі, ти — мені»

Учитель називає іменники в однині, а учні ставлять їх у множину. Автомобіль, черговий, сіль, школа, квітка, молоко, річка, читання.

—          Що ви помітили? (Є іменники, які вживаються тільки в однині.) Учитель називає іменники у множині, а учні ставлять їх в однину.

Гори, ворота, міста, села, штани, дрова, океани, хлопці, гроші.

—          Що ви помітили? (Є іменники, які вживаються тільки в множині.)

—          Чи змінюються за відмінками іменники у множині?

III.        ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—               Сьогодні на уроці ми про це дізнаємося, будемо вчитися відмінювати іменники в множині, правильно писати закінчення іменників у множині.

IV.       СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.          Колективне виконання вправи 141 (с. 73)

Виразне читання вірша В. Сосюри, добирання до нього заголовка

—         Які іменники вжиті в однині, а які у множині?

—        Поставте іменники, ужиті в однині у форму множини.

2.        Спостереження над мовним матеріалом. Вправа 142 (с. 73-74)

Ознайомлення з таблицями відмінювання іменників у множині

—          За якою ознакою здійснено розподіл іменників?

—          Які закінчення мають іменники у множині?

—          У яких відмінках іменники у множині мають однакові закінчення? (Іменники, що означають назви неістот, у називному і знахідному відмінках; іменники, що означають назви істот, у родовому і знахідному відмінках)

—          Як же розрізняти відмінок таких іменників у множині?

3.         Робота над текстом вправи 143 (с. 75)

✵     Читання тексту учнями, добирання до нього заголовка.

✵     Списування тексту з граматичним завданням.

✵     Читання перебудованого тексту.

✵     Визначення відмінків виділених іменників у формі множини.

✵     Визначення головних членів кожного речення.

4.         Фізкультхвилинка

V.         УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.          Усне виконання вправи 144 (с. 75)

✵     Визначення особливостей форм іменників у родовому відмінку множини.

✵     Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 75).

—        Які закінчення можуть мати іменники у родовому відмінку множини?

2.          Розвиток зв'язного мовлення

Розповіді дітей про птахів і звірів, яких вони бачили у зоопарку.

3.           Самостійна робота. Вправа 145 (с. 76)

✵     Читання перебудованого тексту вправи.

✵     Визначення відмінків виділених слів.

4.          Словникова скарбничка

—         Прочитайте слово, записане у рамці на с. 76 підручника.

—         Розкодуйте слова і запишіть речення.

Козаки у боях за незалежність українських земель використовували урш- ниіц, ивгнітвки, лішаб, ипсси. (Рушниці, гвинтівки, шаблі, списи)

VI.        ПІДСУМОК УРОКУ

—         Що вчилися робити на уроці?

—         Для чого нам потрібно знати як пишуться іменники у множині?

—         Під час виконання яких завдань у вас виникли труднощі?

VII.          ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 146 (1, 2), с. 76.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити