Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 42.  УЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ З ПРИЙМЕННИКАМИ В РІЗНИХ ВІДМІНКАХ

Мета: вдосконалювати вміння учнів відмінювати іменники у множині; ознайомити із закінченням іменників у місцевому відмінку множини; формувати вміння й навички правильного використання форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по; розвивати увагу, спостережливість; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати інтерес до мови.

Хід уроку

I.           ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.          АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.          Перевірка домашнього завдання (вправа 146 (3), с. 76)

2.           Гра «Хто швидше?»

—                 Поставте іменники у родовий відмінок множини.

Клас, школа, сніг, звір, дощ, книжка, дорога, змій, пальто, гривня, учень.

—               Що ви можете розповісти про правопис закінчень у родовому відмінку множини?

3.           Каліграфічна хвилинка

✵ Вгору ріжки підіймає

І в дорогу вирушає,

Їздить тільки у містах,

В будні дні і по святах.

(Тролейбус)

 

✵ У місті він по рейках ходить,

Він народ з роботи возить!

На дорозі не зівай,

Їде часто тут...

(трамвай).

 

—         Відгадайте загадки.

—          Запишіть каліграфічно.

Тт Тт тр тра тро рам лейб

Трамвай і тролейбус — наземні види транспорту.

—                 Яких правил поведінки слід дотримувати у транспорті?

4.          «Мозковий штурм»

—                 Що таке іменник?

—                 Як змінюються іменники?

—                 Що є початковою формою іменників?

—               Які чергування приголосних і голосних відбуваються при відмінюванні іменників в однині?

—               Іменники якого роду і в яких відмінках мають різні закінчення? Наведіть приклади.

—               У яких відмінкових формах іменників відбувається подовження кінцевих приголосних звуків основи?

—                 Які закінчення мають іменники в називному відмінку множини?

—                 Визначте основу і закінчення у слові солов’ї.

III.         ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—               Сьогодні на уроці ми пригадаємо, у якому відмінку іменники вживаються без прийменників, у якому — тільки з прийменниками, навчимося правильно вживати прийменники з іменниками, а також засвоїмо літературну форму іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по.

IV.        СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.       Бесіда

—              Що ви можете розповісти про прийменники? (Належать до службових частин мови, не називають предметів, ознак, дій і станів, не мають коренів та інших частин слів, виконують тільки синтаксичні функції — поєднують слова, не є самостійними членами речення.)

—                Наведіть приклади прийменників.

—                Що ви можете розповісти про правопис прийменників?

2.       Усне виконання вправи 147 (с. 77)

—                Прочитайте текст.

—                До якого типу текстів він належить?

—                Що нового дізналися з цього тексту?

—               Поміркуйте, чи в кожному відмінку можливе використання прийменників.

—                Звірте свої спостереження із правилом на с. 77 підручника.

—                Чи правильні висновки ви зробили?

3.         Засвоєння теоретичного матеріалу. Вправа 148 (с. 77-78)

✵          Читання тексту учнями, добирання заголовка.

✵          Списування з граматичним завданням.

—                Прочитайте речення із потрібними за змістом прийменниками.

—                У яких відмінках іменники вживаються з прийменниками?

—                Яке словосполучення з іменником місто ви склали?

—                Які споріднені слова можна дібрати до іменника похід?

4.         Фізкультхвилинка

V.         УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.           Правопис закінчень іменників у місцевому відмінку множини

✵          Порівняй (таблиця, с. 78).

—        Які закінчення мають іменники у місцевому відмінку множини в українській мові?

—         Які помилки можуть траплятися під впливом російської мови?

✵          Виконання вправи 149 (с. 78-79).

Ознайомлення з текстом вправи.

—         Про які види транспорту йдеться у вправі?

—          На якому виді транспорту ви любите подорожувати?

—          Що слід знати, щоб правильно написати іменники в місцевому відмінку множини?

—      Спишіть текст, виконавши третє і четверте завдання до вправи. Висновок. У місцевому відмінку множини іменники з прийменником по мають закінчення-ах, -ях.

2.           Робота в парах

—         Запишіть повні відповіді на запитання, використовуючи іменники, подані в дужках, і потрібні прийменники.

—          Визначте відмінок цих іменників у реченнях.

✵          Де знаходить знання людина? (Книга)

✵          Де росте велика верба? (Річка)

✵          Де пташка звила гніздо? (Кущі)

✵          Звідки діти принесли гриби? (Ліс)

✵          3 чого виготовляють сир і сметану? (Молоко)

✵          До чого пристосувались кактуси? (Спека)

VI.          ПІДСУМОК УРОКУ

—           Які закінчення мають іменники у місцевому відмінку множини?

—           Продовжіть речення.

✵             Я навчився... 

✵             Я запам’ятав...

✵             Я вмію...

✵             Я знаю...

                                                    

VII.          ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 150, с. 79.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити