Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 45. ПРИКМЕТНИКИ-СИНОНІМИ, ПРИКМЕТНИКИ-АНТОНІМИ.

ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Мета: ознайомити учнів з прикметниками із синонімічними та антонімічними значеннями, розкрити поняття багатозначності прикметників; учити вживати прикметники в прямому та переносному значеннях; розвивати усне та писемне мовлення; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до праці.

Хід уроку

I.        ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.      АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 55)

III.        ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми попрацюємо з прикметниками, близькими і протилежними за значеннями, вжитими в прямому і переносному значенні.

IV.       СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження за прикметниками-синонімами

— В українській мові є слова, схожі за значенням. Таких слів чимало, їх називають синонімами. Синоніми — це слова, що мають різне звучання, але близьке лексичне значення (блискучий, яскравий, сяючий). Утворюються вони зі слів однієї частини мови.

Синоніми роблять наше мовлення більш образним, точнішим, досконалішим.

Гра «Хто швидше?»

Кожному ряду учитель дає аркуш паперу з написаним прикметником. Який ряд швидше добере до нього синоніми? (Можна підглядати у «Словник синонімів».)

сумний

(невеселий

зажурений

безрадісний

смутний

скорботний)

великий

(чималий

величезний

велетенський

здоровенний

гігантський)

сміливий

(відважний

мужній

доблесний

хоробрий

безстрашний)

 

2. Спостереження за прикметниками-антонімами

—   Які слова називаються антонімами? (Антоніми — це слова з протилежним лексичним значенням (сильний — слабкий).)

Виконання вправи 755 (с. 82)

Учні читають прислів’я, вставляючи замість крапок антоніми до виділених слів.

—     Як ви розумієте зміст першого і другого прислів’я?

Виконання другого завдання до вправи 155.

—     Спишіть прислів’я із прикметниками-антонімами.

Виконання вправи 156 (с. 82)

—       Прочитайте перше завдання до вправи.

(Читаємо перше словосполучення: «Легкий мішечок». Скориставшись довідкою, нам необхідно записати відповідне словосполучення-антонім. Але зверніть увагу на те, що антонімічні пари слів завжди належать до однієї й тієї самої частини мови. Вони вживаються у тому самому роді, числі, відмінку.)

Самостійне виконання вправи учнями.

—         У яких словосполученнях прикметники вжито в прямому значенні, а в яких — у переносному?

—         Для чого потрібні антоніми? (Це протилежні за значенням слова, які порівнюють та допомагають зрозуміти зміст.)

3.         Фізкультхвилинка

V.         УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.          Робота в парах. Вправа 157 (с. 82-83)

Учні читають подані словосполучення.

—         З яких частин мови вони складаються? (З іменників)

—         Замініть за зразком подані словосполучення сполученнями прикметників з іменниками. Деякі словосполучення записані на картках. Це ваші підказки. У кожного їх різна кількість. Попрацюйте спочатку в парах, а потім самостійно запишіть.

(Листя клена — кленове листя. Полиця для книжок — книжкова полиця. Вітер з півдня — південний вітер. Допомога товариша — товаришева допомога. Портфель зі шкіри — шкіряний портфель. Хвіст лиса — лисячий хвіст. Щебетання пташок — пташине щебетання. Робота в класі — класна робота. Потік води —водяний потік. Грива коня — кінська грива...)

2.         Гра «Скажи без затримки»

Учитель називає прикметник, а учні добирають антонім до названого прикметника.

—         Запишіть у зошит ті антонімічні пари, що запам’ятали.

Слабкий (сильний), гігантський (крихітний), кривий (прямий), обмежений (неозорий), голодний (ситий), високий (низький), солодкий (гіркий), довгий (короткий).

3.          Побудова речень. Вправа 158 (с. 83)

—         Прочитайте подані словосполучення. Побудуйте з ними речення.

—         Який висновок про значення прикметника гострий можна зробити?

—         Які з цих словосполучень ужиті у прямому, а які — у переносному значенні?

4.          Спостереження за прямим та переносним значенням прикметників

—         Прочитайте словосполучення.

2 варіант кам’яне серце — ... золоте колосся — ... свіжа газета — ... сивий туман — ...

1  варіант гарячий привіт — глибока ніч — ... світла думка — ... залізна воля —

—         До прикметників, ужитих у переносному значенні, доберіть прикметники з прямим значенням.

 

VI.        ПІДСУМОК УРОКУ

—         Яку роль відіграють прикметники в мовленні? (Роблять мовлення багатшим, досконалішим, допомагають точніше висловити думку.)

—          Коли текст, у якому вжиті прикметники, можна вважати досконалим?

—          Які прикметники часто вживаються у прислів’ях? Чому?

—           Які вміння отримали?

—           Де можна застосувати нові знання? (Усне, писемне мовлення)

VII.           ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 159, с. 83.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити