Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 47. ВПРАВИ НА ДОЦІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

У МОВЛЕННІ

Мета: практично ознайомити учнів із ступенями порівняння прикметників; провести спостереження за формами прикметників найвищого ступеня (без уживання термінів);вчити використовувати ступені прикметників у мовленні; збагачувати словниковий запас; формувати мовленнєві навички; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

I.           ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.           АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.           Перевірка домашнього завдання (вправа 162, с. 85)

—            Прочитайте розповідь, яку ви склали вдома.

—            Це художній текст чи науково-популярний? Обґрунтуйте свою думку.

—             Які прикметники ви використали у своїй розповіді? Назвіть їх.

2.           Каліграфічна хвилинка

В в ел ер ів ул

Село Вербівка потонуло у вербах.

—             До яких частин мови належать слова, подані в реченні?

—             Якої з вивчених частин мови тут немає?

—            Додайте прикметники до іменників. (Невеличке село Вербівка потонуло у зелених вербах.)

—            Яке речення у вас вийшло? Прочитайте його.

—            Розберіть за будовою ці прикметники.

III.            ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—           Сьогодні на уроці ми розширимо уявлення про прикметник, дізнаємось, як можуть бути пов’язані значення прикметника і його будова.

IV.            СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над віршем. Вправа 165 (с. 86)

—             Прочитайте виразно вірш.

—              Назвіть прикметники, які зустрілися вам у цьому вірші.

—              Розгляньте, як утворився прикметник найкращий.

       

—             Які зміни у будові вплинули на значення прикметників?

2.              Робота над словами в рамці (с. 86)

—              Спробуйте пояснити, як утворилися прикметники найспритніші, найясніші.

Мовчазне читання слів учнями

—              Хто бажає правильно прочитати слова в рамці?

—              Запишіть ці слова з пам’яті.

—             Для одного з прикметників другого стовпчика утворіть «ланцюжок ступенів».

—              Складіть речення з одним із прикметників.

3.              Самостійна робота. Вправа 1 бб (г. 86-87)

✵               Самостійне читання тексту учнями.

✵               Усне виконання першого завдання до тексту.

✵               Списування тексту з граматичним завданням.

✵               Перевірка виконаної роботи.

—             Назвіть словосполучення прикметника з іменником.

—             Який прикметник уживається в множині? (Найласкавіші)

—              Який рід мають прикметники, вжиті у тексті в однині?

4.               Фізкультхвклинка

Щось не хочеться сидіти,

Треба трохи відпочити:

Раз — підняти руки вгору,

Два — нагнутися додолу,

Не згинайте, діти, ноги,

Як торкаєтесь підлоги.

Три, чотири — прямо стати,

Будем знову починати.

Хто зуміє присідати

І ногам роботу дати?

Раз — піднялись, два присіли,

Хай мужніє наше тіло.

Хто втомився присідати,

Може вже відпочивати.

V.            УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.            Робота над загадками і прислів'ями. Вправа 163 (с. 55)

—                   Прочитайте і відгадайте загадки.

—                    Прочитайте прислів’я і поясніть їх зміст.

—                    Знайдіть у записах прикметники-антоніми.

—                    Спишіть прислів’я, підкресліть у них прикметники.

2.              Робота в парах. Вправа 164 (с. 85)

—                     Прочитайте текст, доповнюючи його прикметниками з довідки. Словникова скарбничка

—                     Поясніть значення слів: клуня, виринають.

—                     Які букви ви вставите в словах з пропущеними буквами?

—                     Обґрунтуйте правопис цих слів за допомогою правила.

—                     Назвіть головні члени у першому реченні.

3.              Розвиток зв'язного мовлення

—           Опишіть український вишитий рушник, використовуючи подані прикметники.

Лляний, тонкий, білий, полотняний, український, дорогий, простий, красивий, кольоровий, червоний, чорний, народний, рослинний орнамент.

VI.             ПІДСУМОК УРОКУ

—                        Про що дізналися на сьогоднішньому уроці?

—                        Чого навчилися?

VII.             ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 167, с. 87.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити