Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 52. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. ТАБЛИЦЯ ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ В ОДНИНІ

Мета: ознайомити учнів з відмінюванням прикметників в однині та множині; вчити визначати відмінок прикметників, зіставляти і розрізнювати відмінкові закінчення прикметників з орієнтацією на твердий і м'який приголосний основи; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

I.          ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.        АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 56)

III.        ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—        Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати над прикметниками; дізнаємося, як ще можуть змінюватися прикметники.

IV.        СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.          Робота над текстом. Вправа 174 (с. 91)

✵     Ознайомлення учнів з текстом.

—          Про яку пору року йдеться у тексті?

—           Доведіть це рядками з тексту.

✵     Списування тексту учнями.

✵     Виділення закінчень прикметників.

—           Чому прикметники мають різні закінчення? (Бо вони стоять у різних відмінках.)

2.             Робота в групах

—           Розгляньте таблиці відмінювання прикметників на с. 91-92 підручника, з’ясуйте принципи їх укладання (відмінювання за родами залежно від приналежності до м’якої чи твердої групи, відмінювання у множині).

Кожна група опрацьовує своє завдання:

1- ша група опрацьовує завдання 2 (а, б);

2- га група — завдання 3;

3- тя група — завдання 4.

Звіт кожної групи про результати спостережень. (Іменники чоловічого і середнього роду відмінюються однаково, крім знахідного відмінка. У знахідному відмінку ці прикметники набувають форми називного або родового відмінка, залежно від того, з назвою істот чи неістот вони пов’язані.)

3.          Первинне закріплення. Вправа 176 (с. 92).

—          Перевіримо свої спостереження за допомогою вправи.

—          На які дві групи поділяються прикметники залежно від кінцевого приголосного основи? (На тверду і м’яку групу)

1   варіант — випишіть прикметники з основою на твердий приголосний;

2   варіант — випишіть прикметники з основою на м’який приголосний.

—             Якими є закінчення прикметників з основою на твердий приголосний?

—             Якими є закінчення прикметників з основою на м’який приголосний?

4.             Ознайомлення з правилом (с. 93)

5.             Фізкультхвилинка

V.             УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.             Робота в парах. Вправа 177 (с. 93)

Письмове відмінювання прикметників, запропонованих у вправі.

—            Поясніть правопис закінчень прикметників.

2.             Робота за таблицею (с. 93)

На основі власних спостережень учні складають таблицю відмінкових закінчень прикметників чоловічого роду в однині.

—            У яких відмінках перед закінченням ставиться знак м’якшення? (У давальному і місцевому)

3.             Робота в групах

—            Прочитайте, відгадайте загадки.

—             Визначте відмінок прикметників, поясніть правопис.

—              Складіть художній опис слів-відгадок.

1-   ша група

Не боюсь я морозів тріскучих,

ані променів сонця палючих.

Взимку й влітку я ліс прикрашаю.

Як же люди мене називають? (Ялинка)

2-    га група

Хоч з гілками я колючими,

зате з квітками пахучими. (Троянда)

3-    тя група

По квітучих садах я літаю, найсолодші дарунки збираю. (Бджілка)

4-    та група

Маю плаття зелененьке,

гнучкі, ніжні віти.

Кора біла, стан тоненький.

Як я звуся, діти? (Береза)

4.      Звітування груп. Оцінювання роботи кожної групи

VI.      ПІДСУМОК УРОКУ

—       Що нового дізналися на уроці?

—       Які закінчення мають прикметники з основою на твердий приголосний?

—        Які закінчення мають прикметники з основою на м’який приголосний?

—         Назвіть відмінки прикметників, у яких перед закінченням ставиться знак м’якшення.

—          З чим це пов’язано?

—          Що ви дізналися про відмінювання прикметників у множині?

VII.          ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 178 (2), с. 93-94; правило (с. 93).

 


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити