Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 53.  ВПРАВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДМІНКА ПРИКМЕТНИКА У РЕЧЕННІ

Мета: формувати вміння визначати у процесі виконання навчальних вправ відмінки прикметників за відмінками іменників; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідного краю.

Хід уроку

I.          ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.         АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.         Перевірка домашнього завдання (вправа 178, с. 93)

—         Визначте тип списаного вами тексту.

—         Прочитайте речення із дібраними з довідки прикметниками.

—         Назвіть головні члени у першому і другому реченнях другого абзацу.

2.          Словниковий диктант

Телефон, трамвай, тролейбус, інженер, океан, портрет.

—          За вибором з одним із словникових слів складіть речення, використовуючи прикметники.

3.           Самостійна робота

—           Спишіть текст, вставляючи у дужках потрібні закінчення.

—            Підкресліть прикметники, виділіть у них закінчення.

—             Визначте їх рід, число, відмінок.

Втомлен.. мати спочиває на порозі. Крізь прочинен.. вікно доноситься тих., мелодія. Аж раптом чую знайом., мамин голос.

III.           ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—           Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що відмінок прикметників можна визначити не лише за закінченням прикметника, але й за відмінком іменника, з яким він пов’язаний.

IV.            СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.              Аналітична вправа

—               Визначте відмінок прикметників та іменників у кожному стовпчику.

Цікавої

полю

білим

пригоди

безмежному

снігом

 

—           Утворіть словосполучення, поєднавши слова лівого і правого стовпчиків.

—           Що цікавого ви помітили? (Прикметник стоїть у тому самому відмінку, що й іменник.)

—            Чи можна до іменника у родовому відмінку приєднати прикметник у називному відмінку?

2.             Колективне виконання вправи 179 (с. 94)

✵               Виразне читання вірша учнями та визначення його теми.

✵                  Відшукування прикметників, ужитих у переносному значенні.

✵                   Визначення відмінка прикметників з обґрунтуванням своїх міркувань.

3.              Ознайомлення з алгоритмом визначення відмінка прикметника (с. 94)

4.               Фізкультхвилинка

V.               УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.               Тренувальна вправа 180 (с. 94-95)

—                Яка головна думка тесту?

✵               Самостійне виконання учнями другого завдання до вправи.

✵               Перевірка виконаної роботи.

Колискову (3.), маленьким (Ор.), веселі (3.), з бадьорою (Ор.), далека (Н.), коротшою (Ор.), цікавішою (Ор.).

—              Зверніть увагу на два останні прикметники (коротшою, цікавішою).

—             Від яких прикметників вони утворені? (короткий, цікавий)

—              Які форми прикметників можна утворити за зразком, поданим у третьому завданні вправи?

—                Запишіть каліграфічно виділене речення (с. 95).

—                Знайдіть у ньому підмет і присудок. (Підмет — Батьківщина, присудок — пісні)

—               Визначте їх відмінок.

—               Поширте речення прикметниками.

—               У якому відмінку стоять прикметники?

2.               Поетична хвилинка

—               Прослухайте запис «Пісні про рушник» на слова А. Малишка.

—               Спробуйте з пам’яті вставити пропущені прикметники.

...(Рідна) мати моя, ти ночей не доспала, і водила мене у поля край села, і в дорогу... (далеку) ти мене на зорі проводжала, і рушник... (вишиваний) на щастя дала.

Хай на ньому цвіте... (росяниста) доріжка, і... (зелені) луги, й... (солов’їні) гаї,

і твоя... (материнська)... (ласкава) усмішка, і... (засмучені) очі... (хороші) твої.

Для учнів, які потребують допомоги, учитель може роздати картки-підказки.

Слова для довідок: рідна, далекий, вишиваний, росяниста, зелений, солов’їний, материнська, ласкава, засмучений, хороший.

3.               Творча робота

—                Від поданих словосполучень утворіть прикметники за зразком.

Зразок: минулий рік — минулорічний.

Багато років — ...

Каре око — ...

П’ятий поверх — ...

Легке крило — ...

Світле волосся — ...

Прудка нога — ...

VI.            ПІДСУМОК УРОКУ

—             Від чого залежить відмінок прикметника?

—            Як визначити відмінок прикметників?

VII.            ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 181 (2), с. 95; правило (с. 94).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити