Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 58. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ДЛЯ ВСЕБІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТІВ

Мета: закріплювати знання учнів про прикметник як частину мови; розвивати вміння вживати прикметники у мовленні для характеристики предметів; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

I.         ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Пролунав дзвінок,

Починаємо урок.

Працюй наполегливо, старанно,

Щоб кожну хвилину не втратити марно.

II.          АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 120)

III.        ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

IV.        СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Добирання прикметників. Вправа 196 (с. 101)

Учні добирають до кожного іменника кілька прикметників, які б характеризували предмет з різних боків. Записують за зразком підручника.

—         Усно провідміняйте один із прикметників.

—          У яких відмінках уживаються прийменники?

2.        Творче завдання. Вправа 198 (с. 101)

✵     Утворення сполучень прикметників з іменниками за допомогою поданих прийменників.

 української пісні; за високими горами; перед новим будинком; у синьому морі; від теплого слова)

✵     Складання і записування речень з утвореними словосполученнями.

✵     Визначення відмінка прикметників та позначення їх закінчень.

3.           Розвиток зв'язного мовлення. Вправа 197 (с. 101)

✵     Ознайомлення учнів з текстом вправи.

Словникова скарбничка

—        Як ви розумієте значення слова літаєчки?

✵     Визначення теми й головної думки тексту.

Учні висловлюють міркування щодо завершеності тексту.

—         Як можна продовжити цей текст?

—          Для продовження тексту користуйтеся словами з довідки.

✵     Складання і запис продовженого тексту з метою розкриття думки, висловленої у першому реченні.

4.         Фізкультхвилинка

V.          УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.        Граматичний розбір прикметника у сполученні з іменником.

Вправа 199 (с. 101-102)

Учні читають текст і визначають, до якого типу він належить.

—          Обґрунтуйте свій вибір.

Словникова скарбничка

—           Як ви розумієте значення слова полонина?

✵            Добір синонімів до виділеного слова. (Вщухла, затихла, заглухла, стихла)

✵              Розбір прикметника з іменником за зразком, поданим у таблиці на с. 102 підручника.

2.           Колективна робота. Вправа 200 (с. 102)

Учні розглядають картину А. Кашшая «Гірський пейзаж».

Поетична хвилинка

ПУХНАСТА ХАТА

Біла скатертина впала біля тину.

Загорнулась в хустку, як маля, хатина.

За ніч нічого не впізнати:

Пухнастий тин, пухнаста хата!

H.  Замрія

 

СИПЛЕ СНІГ

Сипле, сипле, сипле сніг.

Мов метелики сріблисті,

Сніжинки біленькі, чисті

Тихо стеляться до ніг.

Сипле, сипле, сипле сніг.

Сипле, сипле, сипле сніг.

Тихо, легко і спроквола

Покриває все довкола,

Ні стежок, ані доріг...

Сипле, сипле, сипле сніг.

Сипле, сипле, сипле сніг.

Все присипав — доли, гори,

Вже ввесь світ — мов біле море,

Біле море без доріг.

Сипле, сипле, сипле сніг.

I.    Франко

Складання за картиною усного опису зимової природи.

VI.      ПІДСУМОК УРОКУ

—       Що нового дізналися на уроці?

—         Яку роль відіграють прикметники у мовленні?

Гра «Хто більше?»

—          Доберіть до кожного іменника по кілька прикметників, які б характеризували предмет з різних сторін.

Зразок: завдання важке, легке, цікаве, творче, велике.

Рушник — ...

Сопілка — ...

Козак — ...

Мова — ...

VII.             ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 201 (3), с. 102-103.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити