Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 58

1.                 Перевірка домашнього завдання (вправа 195, с. 100)

—                Прочитайте записані речення.

—                Які букви ви вставили замість крапок?

—                Поясніть написання закінчень прикметників.

—               У якому відмінку прикметники чоловічого і середнього роду можуть мати дві форми? (У місцевому відмінку)

—               Наведіть приклади з вправи. (На величезному — на величезнім; на гордому — на гордім)

2.                 Каліграфічна хвилинка

Загадка

✵ Щоб скріпилось за один момент,

Будівельник додав у розчин...

Цц Цц це ем нт цемент

Цемент — порошок сірого кольору, який використовують у будівництві.

—               До слова цемент доберіть спільнокореневі слова. (Цементний, цементувати, зацементувати)

—                Запишіть речення.

Муляр для кладки використав цемент.

—                Підкресліть головні і другорядні члени речення.

3.                 Робота в парах

—                Прочитайте запитання.

—               Напишіть відповіді, використовуючи словосполучення, подані у дужках.

—                Визначте відмінок прикметників.

Звідки до нас прийшли діти? (Сусіднє село)

Коли поверталися з роботи косарі? (Пізній вечір)

Після чого настав ранок? (Коротка літня ніч)

Де відпочивала сім’я влітку? (Синє море)

До чого прислухався син? (Дружня порада)

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити