Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

Урок 63.  УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ЗА ТЕМОЮ «ПРИКМЕТНИК»

Мета: перевірити вміння учнів визначати рід і число прикметників, узгоджувати прикметники з іменниками, визначати відмінок прикметників; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення.

Хід уроку

I.      ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.     АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.     Перевірка домашнього завдання (вправа 212 (2), с. 107)

2.      Робота над прислів'ями

— Властивість прикметників здавна підмітив народ і, зазвичай, використовує їх у загадках, прислів’ях, приказках. Згадайте прислів’я, у яких є прикметники.

Від теплого слова і лід розмерзає.

Гостре словечко коле сердечко.

Від солодких слів буває гірко.

Вода все сполоще, а злого слова — ні.

3.      Каліграфічна хвилинка

Вк ол до ом ез вг зг

навколо згодом незадовго

4.      Словникова робота

Гра «Така цікава буква»

Школярі пригадують і записують якомога більше слів, до складу яких входять дві однакові букви.

Зразок:

Щогодини, щотижня.

Шеренга, посередині.

Держава, фанера тощо.

III.       ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

—        Сьогодні на уроці ми повторимо вивчене про прикметник.

IV.      УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1.        Робота за підручником [с. 108-109)

 Вправи 213-214

 

ЗАСІВАНКИ

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох,чечевиця,

І всяка пашниця,

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

Сію, сію, посіваю,

З  Новим роком

Поздоровляю!

 

Сію, сію, засіваю,

З   Новим роком вас вітаю!

На той новий рік,

Щоб ліпше вродило,

Ніж торік!

 

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

 

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

 

2.   Робота в парах

1)   До словосполучень доберіть синоніми з префіксом без-, з одним із словосполучень складіть і запишіть речення.

Ясне небо — (безхмарне небо).

Вічна пам’ять — жорстокий учинок — правильна відповідь —

2)     Поясніть значення фразеологізмів.

Пійматися на гачок — (занадто довірливо до чогось поставитись).

Сім п’ятниць на тиждень — (про тих, хто легко змінює своє рішення).

3.      Робота в групах

—      Удоскональте текст, щоб було зрозуміло, про яку пору року йдеться. Визначте рід, число, відмінок прикметників.

Одного__________ ранку Івась пішов на прогулянку. Світило________ сонце. Стиха шуміли________ дерева. Верба схилила свої_________ коси до         води.

4.      Фізкультхвилинка

Зупинемо навчання час.

Фізкультпауза у нас.

Руки, наче крила в птаха,

Що летить, не знає страху.

Вгору-вниз їх підіймаю

І доверху підлітаю.

А тепер — метелик я,

Рух дає мені життя.

До плечей згорну я руки,

Колові зроблю я рухи.

А голівкою покрутим —

Небезпек не має бути.

Якщо поруч небезпека,—

Геть втікаємо далеко.

5.      Тестування

1 варіант

1.   Позначте правильне твердження.

У називному відмінку однини прикметники жіночого роду мають закінчення:

а)                -а, -я;

б)                -ий, -ій;

в)                -е, -є.

2.   Як утворився прикметник прохолодний?

а)                За допомогою суфікса;

б)                префікса;

в)                префікса та суфікса.

3.      Запишіть прикметник літній у давальному відмінку.

4.     Визначте відмінок прикметника у поданому реченні.

Навесні вбирається калина у смарагдове намисто.

5.      Яким членом речення зазвичай виступає прикметник?

6.      Запишіть три словосполучення, у яких прикметники вжито у переносному значенні.

7.      Складіть і запишіть речення, у якому прикметник осінній стоїть у Р. в. однини.

8.      Доберіть прикметники до іменника кошеня.

9.      Подані словосполучення замініть за зразком і запишіть.

Зразок. Галявина в лісі — лісова галявина.

Пісня солов’я —

Хліб із жита —

Кора дуба —

Плаття із шовку —

10.     Запишіть словосполучення, поставивши прикметники у відповідних відмінках. Визначте число, рід і відмінок прикметників.

У (синє) небі.

(Осінній) ранку.

У (порожній) коридорі.

(Художній) фільму.

11.    Від іменників утворіть прикметники із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. Складіть словосполучення.

Зразок. Україна — українське село.

Київ, Тернопіль, козак.

12.     Спишіть, розкриваючи дужки. Визначте відмінки прикметника. До виділених прикметників доберіть і запишіть слова-антоніми.

На (вечірній) небі з’явилися перші зірочки.

Серед (пшеничний) колосків червоніли маки.

2 варіант

1.       Як утворився прикметник журливий?

а)                За допомогою префікса;

б)                суфікса;

в)                префікса та суфікса.

2.      Підкресліть зайве слово. Запишіть з ним словосполучення.

Прегарний, прекрасний, чудовий, красивий, делікатний.

3.      Позначте суфікс, за допомогою якого можна утворити прикметники від поданих іменників: село, Суми, гора, Буковина.

а)                -ськ-;

б)                -зьк-;

в)                -цьк-.

4.      Позначте прикметник, у якому перед закінченням у Р. в. пишеться знак м’якшення.

а)               Чесний;

б)                міцна;

в)                синє.

5.      Складіть і запишіть речення, у якому прикметник молодша стоїть у давальному відмінку однини.

6.       Позначте правильне твердження.

Кольоровий сон, залізна воля, золоте серце, солодкі мрії, холодний погляд.

а)                Подані прикметники вжиті у прямому значенні;

б)                перші три прикметники вжиті у переносному значенні;

в)                усі прикметники вжиті у переносному значенні.

7.      Визначте відмінок прикметника у поданому реченні.

У синій глибині віддзеркалює віття сокорини.

8.       Доберіть прикметники до іменника яблуко.

9.       Подані словосполучення замініть за зразком і запишіть.

Зразок. Галявина в лісі — лісова галявина.

Зарості очерету —

Шафа для книг —

Поля пшениці —

Книга із бібліотеки —

10.    Запишіть словосполучення, поставивши прикметники у відповідних відмінках. Визначте число, рід і відмінок прикметників.

У (домашнє) завданні.

(Літній) вечора.

В (останній) ряді.

(Рання) осені.

11.    Від іменників утворіть прикметники з суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. Складіть словосполучення.

Зразок. Україна — українське село.

Львів, чумак, Полісся.

12.     Спишіть, розкриваючи дужки. Визначте відмінки прикметника. До виділених прикметників доберіть і запишіть слова-антоніми.

(Рання) росою вмиваються птахи.

Діти раділи (тепла) (літня) сонечку.

Оцінювання

Максимальна кількість — 12 балів.

V.      ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

—      Що сьогодні на уроці для вас здалося складним?

—      Як ви будете використовувати те, що вивчили?

VI.     ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Запитання і завдання для повторення (вправа 215, с. 109).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити