Українська мова. 4 клас. І семестр за підручником М. С. Вашуленка - розробки уроків

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Урок 1. МОВА — БЕЗСМЕРТНИЙ СКАРБ НАРОДУ

Урок 2. ЗБАГАЧЕННЯ МОВИ НОВИМИ СЛОВАМИ

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 2

Урок 3. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І СПІЛКУВАННЯ

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ З

Урок 4. ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРО БУДОВУ ТЕКСТУ. ТЕМА, МЕТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ЗАГОЛОВОК

Урок 5. СЛОВА, НАЙВАЖЛИВІШІ ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ В РЕЧЕННІ, ТЕКСТІ

УРОК 6. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ

УРОК 7. ПОДІЛ ТЕКСТУ НА ЧАСТИНИ. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ.СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ АБЗАЦІВ У ТЕКСТІ

УРОК 8. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ.ТВІР- РОЗПОВІДЬ ЗА ТЕМОЮ «ЯСКРАВІ ВРАЖЕННЯ ВІД ЛІТНІХ КАНІКУЛ»

УРОК 9. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ТА ПОБУДОВИ ТЕКСТУ-МІРКУВАННЯ

УРОК 10. ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ-ОПИСІВ. МЕТА ЦИХ ТЕКСТІВ

УРОК 11. ВПРАВИ НА ПОРІВНЯННЯ ХУДОЖНЬОГО І НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ОПИСІВ

УРОК 12. ЗАМІТКА ДО ГАЗЕТИ.УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЗА РОЗДІЛОМ «ТЕКСТ»

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ З

УРОК 13. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ДИКТАНТ № 1

УРОК 14. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ.ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА ІНТОНАЦІЄЮ

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 14

УРОК 15. ОСНОВА РЕЧЕННЯ. ДІАЛОГ

УРОК 16. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ «РОМАШКИ»

УРОК 17. ЗВ'ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

УРОК 18. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

УРОК 19. ПОЄДНАННЯ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СПОЛУЧНИКІВ

УРОК 20. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

УРОК 21. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ. («Мова і мовлення», «Текст», «Речення»)

УРОК 22. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

УРОК 23. ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. РОЗРІЗНЕННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ І ФОРМ ОДНОГО Й ТОГО САМОГО СЛОВА

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 23

УРОК 24. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ.СКЛАДАННЯ ТВОРУ НА ОСНОВІ ВРАЖЕНЬ ВІД ЕКСКУРСІЇ «КРАСА ОСІННЬОГО ПАРКУ»

УРОК 25. ПОДІЛ НА ГРУПИ СЛІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ. СЛУЖБОВІ СЛОВА

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 25

УРОК 26. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ

УРОК 27. ПІМЕННИКИ-СИНОНІМИ, ІМЕННИКИ-АНТОНІМИ. БАГАТОЗНАЧНІ ІМЕННИКИ. ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ ІМЕННИКІВ

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 27

УРОК 28. РІД І ЧИСЛО ІМЕННИКІВ

УРОК 29. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. ПОЧАТКОВА ФОРМА ІМЕННИКА

УРОК 30. РОЗРІЗНЕННЯ ВІДМІНКІВ ІМЕННИКІВ З ОДНАКОВИМИ ЗАКІНЧЕННЯМИ

УРОК 31. ЧЕРГУВАННЯ КІНЦЕВИХ ПРИГОЛОСНИХ ОСНОВИ В ІМЕННИКАХ РІЗНОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

УРОК 32. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ

УРОК 33. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ У КОРЕНЯХ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОДНИНІ

УРОК 34. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ НА -а (-я) В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ

УРОК 35. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

УРОК 36. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО І ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

УРОК 37. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ З ОСНОВОЮ НА - р В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

УРОК 38. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

УРОК 39. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ У МНОЖИНІ

УРОК 40 УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ «ОСІНЬ ЗА ВІКНОМ ЧАРІВНУ КАЗКУ ПИШЕ»

УРОК 41. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. АУДІЮВАННЯ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ У МНОЖИНІ

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 41

УРОК 42. УЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ З ПРИЙМЕННИКАМИ В РІЗНИХ ВІДМІНКАХ

УРОК 43. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ («Іменник»)

УРОК 44. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ

УРОК 45. ПРИКМЕТНИКИ-СИНОНІМИ, ПРИКМЕТНИКИ-АНТОНІМИ.ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 45

УРОК 46. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВЖИВАННЯМ ПРИКМЕТНИКІВ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ: НАУКОВОМУ І ХУДОЖНЬОМУ

УРОК 47. ВПРАВИ НА ДОЦІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У МОВЛЕННІ

УРОК 48. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПТАШКА КРАСНА ПІР'ЯМ, А ЛЮДИНА — ДОБРИМИ СПРАВАМИ. ТВІР-РОЗДУМ

УРОК 49. ВПРАВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ РОДУ І ЧИСЛА ПРИКМЕТНИКІВ ЗА ІМЕННИКАМИ

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 49

УРОК 50. ПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЗВ'ЯЗКОМ ПРИКМЕТНИКІВ З ІМЕННИКАМИ В РЕЧЕННЯХ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ЗМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ЗА РОДАМИ І ЧИСЛАМИ

УРОК 51. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ДИКТАНТ № 2

УРОК 52. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. ТАБЛИЦЯ ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 52

УРОК 53. ВПРАВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДМІНКА ПРИКМЕТНИКА

УРОК 54. ПОБУДОВА СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ПРИКМЕТНИКАМИ В РІЗНИХ ВІДМІНКОВИХ ФОРМАХ, ВВЕДЕННЯ ЇХ У ТЕКСТ

УРОК 55. ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ -ськ-, -зьк-, -цьк-

УРОК 56. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ

УРОК 57. УЖИВАННЯ ЗНАКА М'ЯКШЕННЯ ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ ПРИКМЕТНИКІВ

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 57

УРОК 58. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ДЛЯ ВСЕБІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТІВ

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 58

УРОК 59. ФОРМИ ДАВАЛЬНОГО І МІСЦЕВОГО ВІДМІНКІВ ОДНИНИ ПРИКМЕТНИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ

УРОК 60. ФОРМИ ДАВАЛЬНОГО І МІСЦЕВОГО ВІДМІНКІВ ОДНИНИ ПРИКМЕТНИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 60

УРОК 61. ВПРАВИ НА ВЖИВАННЯ РІЗНИХ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКІВ У МНОЖИНІ

УРОК 62. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. КОНТРОЛЬНЕ СПИСУВАННЯ

УРОК 63. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЗА ТЕМОЮ «ПРИКМЕТНИК»

УРОК 64. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ.ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОПИС ДЕРЕВ. СКЛАДАННЯ КАЗКИ ЗА ПОДАНИМ ПЛАНОМ І ОПОРНИМИ СЛОВАМИ «ГОРОБИНА І ЯЛИНА В ЗИМОВОМУ ЛІСІ»»

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити