УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - 4 КЛАС - 2014 рік

ІІ семестр

ПРИСЛІВНИК

УРОК 110. РОЛЬ ПРИСЛІВНИКІВ-СИНОНІМІВ І ПРИСЛІВНИКІВ-АНТОНІМІВ У МОВЛЕННІ

Мета: вчити учнів добирати до поданого прислівника синоніми й антоніми; розвивати мислення, мовлення; виховувати позитивне ставлення до навчання.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над прислів'ями

— Поясніть за допомогою прислівника зміст прислів’їв та приказок.

У Петрівку день — рік. (Довго)

Восени ложка води, а цебер грязі. (Брудно, мокро)

Зимою сонце світить, та не гріє. (Холодно)

2. Гра «"Зайве" слово»

Уголос, уважний, вранці, угору.

Чесно, охайно, сум, узимку.

— Розберіть за будовою слово чесно.

3. Каліграфічна хвилинка

Вр ран нц ці вранці

— Доберіть споріднений прислівник. Спишіть речення. Встановіть зв’язок між словами.

Уранці на болотах галасливе птаство лаштується у вирій.

— Відтворіть і запишіть вірш.

Позлітались гороб’ята.

Потім стали під вікном,

Рано-вранці біля хати

Мов поклони, б’ють чолом.

Н. Калюжна

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про прислівники-синоніми і прислівники-антоніми.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження за мовним матеріалом

— Прочитайте прислівники парами. Що ви помітили?

Гарно

добре

недалеко

близько

колись

інколи

дуже

надто

незабаром

скоро

швидко

хутко

— Серед прислівників є слова, близькі за значенням,— синоніми. Наприклад: навколо і навкруги, гарно і чудово, старанно і ретельно.

— Прочитайте прислів’я та приказки, поясніть. Прислівники з протилежним значенням випишіть парами.

Улітку пісні співаєш, взимку сльози проливаєш. Гарно щебече, та погано слухати. Не йдеш уперед — ідеш назад. Легко про це говорити, та важко зробити. На рідній землі тепло вдень і вночі. Терпіти важко, та пам’ятати легко.

— Серед прислівників є слова, протилежні за значенням, — антоніми. Наприклад: унизу — угорі, рано — пізно, весело — сумно.

2. Первинне закріплення

Гра «Добери антонім»

Вчора —

взимку —

зранку —

низько —

спереду —

швидко —

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в парах

— Доберіть антоніми до прислівників за зразком.

Активно — пасивно; багато, близько, брудно, важко, весело, високо, гарно, жваво, ззаду, корисно, шкідливо, легко, ласкаво, ліворуч, мало, мокро, м’яко, наліво, погано, тепло.

2. Робота в групах

— З’єднайте пари слів, у яких прислівники є антонімами.

Допоможу тепер —

дивитися сумно.

Розмовляти весело —

повернувся звідти.

Летить високо —

сідає низько.

Працює вдень —

читає тихо.

Знаходиться далеко —

відпочиває вночі.

Пішов туди —

відпочину потім.

Співає голосно —

мешкає близько.

Приїхав учора —

прийшов сьогодні.

— Замініть вислови синонімічними прислівниками.

Лягти разом з курами — (рано);

надворі, хоч в око стрельни — (темно);

працює, як сонна муха — (повільно).

— Доповніть прислів’я.

Восени багач, а ... прохач.

Гірко поробиш, ... з’їж.

Краще на п’ять хвилин раніше, ніж на одну хвилину....

Далі положиш — ... знайдеш.

— Запишіть речення, замінивши виділені прислівники синонімами.

Він прокидається ані світ, ані зоря.

Завдання виконує п’яте через десяте.

Працює, як сонна муха.

Як сніг на голову, у щоденнику з’явилися погані оцінки.

3. Розгадування кросворда «Антоніми»

— Заповніть клітинки антонімами до слів:

1. рано;

2. косо;

3. голосно;

4. весело;

5. важко;

6. слабко ;

7. легко;

8. грубо;

9. брудно;

10. рівно.

Відповіді: пізно, рівно, тихо, сумно, легко, міцно, важко, ніжно, чисто, криво.

4. Самостійна робота.

— Спишіть прислів’я, доберіть прислівник за змістом.

... знання добувати, зате ... носити. Дим видно ..., а вогонь ....

(Вдень, тяжко, вночі, легко)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Яка частина мови називається прислівником?

— Доведіть, що це незмінна частина мови.

— Назвіть прислівники-синоніми. Яку роль відіграють синоніми у мовленні?

— Назвіть прислівники-антоніми. Яку роль відіграють антоніми у мовленні?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити