УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - 4 КЛАС - 2014 рік

І семестр

РЕЧЕННЯ

УРОКИ 17-18. ЗВ'ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ НА ПОБУДОВУ ТА ПОШИРЕННЯ РЕЧЕНЬ

Мета: закріпити вміння учнів визначати основу речення та встановлювати зв'язки між словами в реченні; розвивати вміння поширювати речення словами і словосполученнями, складати речення за поданими схемами; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати культуру писемного мовлення.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Каліграфічна хвилинка

Дд дд до по об ба ач че єн ння

— Прочитайте і запишіть каліграфічно.

— Доберіть до поданого слова:

·       синоніми (до зустрічі, бувай);

·       антоніми (привіт).

— Складіть з поданим словом речення, різні за метою висловлювання та інтонацією.

2. Самостійна робота

— Спишіть речення, вставляючи потрібні слова, що відповідають на питання, подані в дужках.

— Підкресліть головні члени речення.

Хмара (яка?) закрила (що?). Налетів вітер (який?). Спека поступилася (чому?). Загримів грім (де?). Полив дощ (який?).

3. Фронтальне опитування

— З чого складається наше мовлення? (З речень)

— 3 чого складаються речення? (Зі слів)

— Що є граматичною основою речення?

— Які члени речення, крім головних, вам відомі? (Другорядні члени речення)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми будемо поширювати речення за допомогою другорядних членів речення, складати речення за поданими схемами, встановлювати зв’язки між словами в реченні.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Фронтальне виконання практичних завдань

Завдання 1

— Поширте речення словами з дужок.

Настав ... ранок. Зірочки пірнули в ... безодню неба. Край неба палає ... полум’ям. ... трави виблискують срібною росою. Піднімається ... туман. Над шляхом полилась ... ... пісня.

(Дзвінка, високі, погожий, жайворонкова, сивий, рожевий, синя)

— Підкресліть другорядні члени речення.

Завдання 2. «Попрацюймо разом!»

— Складіть речення за поданими схемами.

— Назвіть члени речення, що залежать від підмета. На які питання вони відповідають?

— Назвіть члени речення, що залежать від присудка. На які питання вони відповідають?

— Запишіть складені речення.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Гра «Розсипанка»

— З поданих слів складіть речення.

Земля, випливати, з-за, край, сонце.

Хмари, від, проміння, сонячний, спалахнути.

Мороз, ранок, дихає.

— Підкресліть словосполучення, в яких слова зв’язані між собою за допомогою закінчень.

Міркуйте так. У словосполученні сонячного проміння слова зв’язані за допомогою закінчення -ого.

— Яке зі складених речень відповідає поданій схемі?

2. Зв'язок слів у реченні

— За допомогою питань установіть зв’язок слів у реченні.

1 варіант. Пташки відлітають у теплі краї.

2 варіант. Маленьке оленятко вийшло на луки.

Зразок:

Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким.

(Що?) Черешеньки; черешеньки (що роблять?) ваблять; ваблять (що?) очі; ваблять (кому?) діточкам; діточкам (яким?) маленьким.

3. Розвиток зв'язного мовлення

— Утворіть словосполучення.

— Усно складіть зв’язну розповідь, використовуючи їх.

Дитина (яка?) ...

У колисці (якій?) ...

Співати (що?) ...

Співати (коли?) ...

Бавити (кого?) ...

Колихати (у чому?) ...

Посміхатися (кому?) ...

4. Творча робота

— Прочитайте текст. Виділені слова замініть словосполученнями, поданими в дужках, уживаючи їх у потрібній формі.

— Запишіть текст.

— Підкресліть слова, вжиті у переносному значенні.

Вечоріло. Небо потемніло. На ньому з’явилися зорі. Затих вітерець. Листочки перестали шелестіти.

(Розповідати свої захопливі історії; засвітити золоті ліхтарики; вкритися таємничим чарівним килимком; укластися спати)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового дізналися на уроці?

— Під час виконання яких завдань зазнали труднощів?

— З якою метою ми поширюємо речення словами і словосполученнями?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити