УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - 4 КЛАС - 2014 рік

І семестр

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 25. ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. РОЗРІЗНЕННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ І ФОРМ ОДНОГО Й ТОГО САМОГО СЛОВА

Мета: узагальнити знання учнів про морфемну будову слова; розвивати вміння знаходити основу, закінчення у слові, поданому в кількох граматичних формах, корінь у ряду поданих спільнокореневих слів, суфікс, префікс у ряду слів із тим самим суфіксом, префіксом; виховувати любов до рідного слова.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Словникова робота

Гра «Склади слова — назви тварин»

ербвлюд, міджьл, оаджбл, кйорнжвоао (Верблюд, джміль, бджола, жайворонок)

2. Каліграфічна хвилинка

Вп ере ед    вперед

— Доберіть до слова антонім.

— Складіть та запишіть речення, визначте його граматичну основу.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні ми продовжимо подорож країною Слова, але навідаємося до міста під назвою «Будова слова». Повторимо, з яких частин може складатися слово, будемо знаходити і визначати ці частини в словах.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Зупинка «Закінчення слова»

— Складіть словосполучення з поданих слів.

Милуватися, квітка;

повернути, Марія;

розповісти, мама.

— За допомогою чого сполучено слова?

— Виділіть закінчення.

— Що ми називаємо закінченням? (Змінну частину слова)

— Яку роль відіграє закінчення в мові?

2. Зупинка «Основа слова»

— Навчившись знаходити змінну частину слів — закінчення, ми тим самим знаходимо іншу його частину, яка залишається незмінною. Ця частина називається основою.

— Прочитайте прислів’я.

— Випишіть з них слово правда, виділіть основу та закінчення.

Правда світліша за сонце. Не шукай правди в інших, коли в тебе її нема. Всяк правду знає, та не всяк про неї дбає. По правді роби, по правді і буде.

— Що необхідно робити, щоб правильно визначити основу і закінчення?

3. Зупинка «Частини основи. Корінь. Суфікс. Префікс»

Робота за таблицею

— Розгляньте таблицю та зробіть висновки про частини основи.

— Пригадайте, що називається коренем?

— Назвіть частину основи, що стоїть перед коренем.

— Як вона називається?

— Назвіть частину основи, яка стоїть між коренем і закінченням.

— Як вона називається?

— Розберіть слова за будовою.

Вигадка, ніч, книжка, лісник, політ, школяр, прекрасний.

— Яка частина є обов’язковою в основі?

— Доведіть, що за допомогою префіксів і суфіксів творяться нові слова.

Пам'ятка «Розбір слова за будовою»

·       Прочитай слово. До якої частини мови воно належить і що означає?

·       Зміни слово за відмінками та визнач у ньому закінчення.

·       Визнач основу слова (це частина слова без закінчення).

·       Добери до слова 2-3 споріднених слова та визнач корінь.

·       Назви префікс, суфікс.

4. Фізкультхвилинка

5. Зупинка «Споріднені (спільнокореневі) слова»

— Випишіть з тексту споріднені слова.

Прилетіли шпаки,   

Дорогі співаки,

Прилетіли весну зустрічати,    

У шпаківнях нових

Скоро будуть у них

Жовтороті малі шпаченята.

Г. Бойко

— Які слова називаються спорідненими? (Споріднені (спільнокореневі) слова мають спільний (однаковий) корінь, який об’єднує їх за основним лексичним значенням.)

— Як називається спільна частина споріднених слів?

Поміркуй!

— Чи всі стовпчики слів можна назвати спільнокореневими?

— Чому? Доведіть свою думку.

Сад

Вода

Літак

садок

водичка

літака

садівник

водяний

літаком

насадка

підводний

у літаку

(У першому стовпчику не всі слова об’єднані за основним лексичним значенням: «зайве» слово «насадка»;

у другому стовпчику всі слова є спільнокореневими;

у третьому стовпчику ми спостерігаємо тільки зміну форми одного й того самого слова. Ці слова не є спільнокореневими.)

6. Гра «Хто швидше?»

— Запишіть по два слова, що відповідають поданим схемам.

7. Перевірка виконаної роботи

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— З яких частин складається слово?

— Як визначити в слові закінчення й основу?

— Що таке закінчення? основа?

— Що називається коренем? Як його визначити?

— За допомогою чого утворюються нові слова?

— Чим відрізняється префікс від суфікса?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити