УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - 4 КЛАС - 2014 рік

І семестр

ІМЕННИК

УРОКИ 29-30. ІМЕННИКИ-СИНОНІМИ, ІМЕННИКИ-АНТОНІМИ. БАГАТОЗНАЧНІ ІМЕННИКИ. ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ ІМЕННИКІВ

Мета: актуалізувати знання учнів про іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників, пряме й переносне значення слів; розвивати вміння вибирати з ряду синонімів ті іменники, що відповідають змісту висловлювання; збагачувати мовлення учнів; виховувати пильність у поводженні з вогнем.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

В путь щасливу і широку

Всіх виводить школа вас.

До уроку! До уроку!

В школі дзвоник кличе вас!

Поспішіть місця зайняти,

Час урок розпочинати.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Пояснювальний диктант

СІРНИКИ — НЕ ІГРАШКА!

Одного разу захотілося хлопчику погратися сірниками. Він запалив сірник і розгублено кинув його на підлогу. Почав горіти килим. З переляку хлопчик не знав, що робити. їдкий дим пішов з вікна. Це помітили сусіди. Вони поспішили на допомогу і викликали пожежників.

— Підкресліть іменники.

— Визначіть їх рід, число.

2. Гра «Допоможи Незнайкові»

— Виправте помилки і запишіть слова правильно.

Телифон, миханік, тилиграма, портред, окиан, в літку, допобачення, ширенга.

3. Вправа «Незакінчене речення»

День — ніч — це іменники- ... (антоніми).

Горизонт, виднокіл, обрій — це іменники- ... (синоніми).

Ніс човна. Кирпатий ніс. Ніс — це ... іменник. (Багатозначний іменник)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися добирати іменники-антоніми, іменники-синоніми, поговоримо про багатозначність деяких іменників, будемо вчитися визначати пряме й переносне значення іменників, вводити його в словосполучення, речення.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Фронтальне виконання практичних завдань

Завдання 1

— До іменників вогонь, крик, гілка доберіть подані у дужках синоніми і запишіть їх. (Багаття, галас, галузка, ватра, вигук, вітка)

— Пригадаймо, що таке синоніми? (Синоніми — це слова, однакові або близькі за значенням, але різні за звучанням і написанням.)

— Яку роль відіграють у мовленні іменники-синоніми? (Вони дають можливість найточніше, найвиразніше і найвлучніше висловлювати свою думку)

Завдання 2

— Прочитайте прислів’я та приказки.

Вчення — світ, а невчення — тьма. Правда кривду переважить. Незнайко на печі лежить, а Знайко по дорозі біжить. Хто в темряву дивиться, той од світла кривиться. Праця людину годує, а лінь марнує.

— Випишіть парами іменники-антоніми.

— Визначте їх рід.

— Який ми можемо зробити висновок про роль антонімів у реченнях, прислів’ях? (Вони допомагають увиразнити мовлення, точно висловити свою думку або загострити увагу на чомусь особливому, дають можливість яскравіше виразити протилежні явища.)

Завдання 3

— Спишіть текст.

— Підкресліть слова, вжиті в переносному значенні.

Прийшла до беріз осінь. Принесла їм золоті стрічки. Вплели берези стрічки в зелені коси. Сміються сонячні зайчики, а берези сумують.

2. Фізкультхвилинка

Стали, діти, біля парт.

Кожен з вас здоров’я варт.

Піднімайте руки вгору,

Сонце сили додасть хворим.

Присідайте до землі,

Будуть сили немалі.

А тепер взялись за руки,

Хай покинуть слабкість й муки.

Нам же далі працювати,

То й здоров’я треба мати.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота

— Складіть і запишіть речення із поданими синонімами.

— Підкресліть головні та другорядні члени речення.

1-ша група: алмаз, діамант.

2-га група: ощадливість, бережливість.

3-тя група: шелест, шарудіння.

4-та група: зворушливий, розчулений.

2. Вибіркове списування

— Прочитайте речення.

— З поданих у дужках синонімів виберіть потрібне за змістом слово і запишіть із ним речення.

Переді мною розкинулось широке (лан, поле, нива). Я відчув (запахи, аромати, пахощі) стиглого жита. Весела пісня жайворонка линула у (височині, висоті, небесах).

3. Робота з іменниками, що звучать однаково, але мають різне значення

Робота за малюнками

·   Дві лисички — тварини; лисички — гриби;

·   сонечко — на небі; сонечко — комаха;

·   коса — в дівчини; коса — знаряддя праці; коса на річці.

Косу дівчина плете,

На косі трава росте.

Пляж найкращий на косі,

Поки ще трава в росі.     

Із косою йде на косу,

Хлопець той, що траву косить.

А. Свашенко

— У якому новому значенні вживаються тепер слова:

в автомобілі двірник — людина, яка прибирає;

сумка, портфель дипломат — працівник посольства;

комп’ютерний диск — автомобільний;

тварина миша — комп’ютерна?

4. Творча робота

— Поєднайте слова перо, ключ, бік, лінійка з іншими словами таким чином, щоб показати їх багатозначність.

— Як слова стають багатозначними?

(Можна доповнювати існуючі слова новими значеннями.)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що повторили на уроці?

— Які цінні думки запам’ятали?

— Для чого потрібно вживати у мові іменники — синоніми, антоніми?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити