УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - 4 КЛАС - 2014 рік

І семестр

ІМЕННИК

УРОК 42. ПРАВОПИС ВІДМІНКОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ У МНОЖИНІ

Мета: ознайомити учнів з відмінюванням іменників у множині; вдосконалювати навички правопису відмінкових закінчень іменників; розвивати мовне чуття; виховувати любов до рідної землі.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Ось і все, дзвенить дзвінок.

В гості йде до нас урок.

На уроці рідну мову

Зараз будемо вивчати.

Розберемо кожне слово,

Щоб нам краще її знати.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота

— Поставте подані іменники в орудному відмінку однини.

1-й ряд

2-й ряд

3-й ряд

Молодь

Сіль

Тінь

повість

щедрість

вдячність

любов

кров

верф

якість

гордість

щирість

— Перевірка виконаної роботи.

— Зачитайте слова, у яких є подвоєння. Поясніть їх правопис.

— Зачитайте слова, де подвоєння непотрібне, поясніть чому.

— Зачитайте слова з апострофом.

2. Творча робота

— Складіть і запишіть речення з іменниками ліс, колос, лист у давальному та місцевому відмінках однини.

3. Самостійна робота за картками

— Поставте іменники у давальному та місцевому відмінках однини. Виділіть закінчення.

Картка 1

Кінь — ..., ...

вчитель — ..., ...

будинок — ..., ...

гай — ..., ...

Андрій Іванович — ..., ...

Картка 2

їжак — ..., ...

школяр — ..., ...

край — ..., ...

день — ..., ...

дядько Петро — ..., ...

4. Каліграфічна хвилинка

— Запишіть каліграфічно.

Тонна, грам, кілометр, кілограм, центнер.

— Назвіть «зайве» слово.

— Поясніть, чому ви так уважаєте? («Кілометр» — це міра довжини, решта слів належать до мір маси.)

5. Гра «Я — тобі, ти — мені»

Учитель називає іменники в однині, а учні ставлять їх у множину.

Автомобіль, черговий, сіль, школа, квітка, молоко, річка, читання.

— Що ви помітили? (Є іменники, які вживаються тільки в однині.)

Учитель називає іменники в множині, а учні ставлять їх в однину.

Гори, ворота, міста, села, штани, дрова, океани, хлопці, гроші.

— Що ви помітили? (Є іменники, які вживаються тільки в множині.)

— Чи змінюються за відмінками іменники у множині?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми це з’ясуємо, будемо вчитися відмінювати іменники в множині.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження за мовним матеріалом

Ознайомлення з таблицями відмінювання іменників у множині

— Розгляньте таблиці.

Таблиця 1. Відмінювання іменників жіночого роду в множині

Відмінок

Питання

         

Н.

хто? що?

руки

вежі

дівчата

синиці

вії

Р.

кого? чого

рук

веж

дівчат

синиць

вій

Д.

кому? чому?

рукам

вежам

дівчатам

синицям

віям

З.

кого? що?

руки

вежі

дівчат

синиць

вії

О.

ким? чим?

руками

вежами

дівчатами

синицями

віями

М.

на кому? на чому?

на руках

на вежах

на дівчатах

на синицях

на віях

Таблиця 2. Відмінювання іменників чоловічого та середнього роду в множині

Відмінок

Питання

       

Н.

хто? що?

кого? чого

кому? чому?

кого? що?

ким? чим?

на кому? на чому?

вітри

вітрів

вітрам

вітри

вітрами

на вітрах

коні

коней

коням

коней

кіньми

на конях

краї

моря

Р.

країв

морів

Д.

краям

морям

3.

краї

моря

О.

краями

морями

М.

у краях

на морях

Таблиця 3. Відмінювання іменників жіночого роду в множині

Відмінок

Питання

       

Н.

хто? що?

вісті

речі

радості

подорожі

Р.

кого? чого?

вістей

речей

радостей

подорожей

Д.

кому? чому?

вістям

речам

радостям

подорожам

3.

кого? що?

вісті

речі

радості

подорожі

О.

ким? чим?

вістями

речами

радостями

подорожами

М.

на кому? на чому?

на вістях

на речах

у радостях

у подорожах

— За якою ознакою здійснено розподіл іменників?

— Які закінчення мають іменники у множині?

— У яких відмінках іменники у множині мають однакові закінчення? (Іменники, що означають назви неістот у називному і знахідному відмінках; іменники, що означають назви істот у родовому і знахідному відмінках.)

— Як же розрізняти відмінок таких іменників у множині?

2. Пояснення вчителя

— Розрізнити родовий і знахідний відмінки іменників жіночого роду на -а (-я) у множині можна за допомогою підстановки іменника в тому самому відмінку, але у формі однини.

Дивилися на дівчину. Стояли біля дівчини.

В однині ці іменники різняться закінченням.

— Розрізнити іменники, що є назвами неістот у називному і знахідному відмінках, можна за їх роллю в реченні.

Шумлять зелені гаї. Ми проїжджали повз зелені гаї.

У першому реченні гаї — це підмет, а в другому — другорядний член речення.

3. Вибіркове списування

— Випишіть іменники у множині, виділіть закінчення.

Вказівка. За потреби звертайтеся до таблиць як до зразка відмінювання іменників у множині.

РІДНА ЗЕМЛЯ

Де є краще? Де миліше,

Як не на Вкраїні?

Тут городи і сади,

Тут яблука й гарбузи,

Тут олія, буряки,

Тут ягоди червоні,

Тут пшениці золоті,

Ріки молочні,

Кавуни красносочні,

Худоба і пшениця,

Усяка пашниця.

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Списування з коментуванням

— Спишіть текст, ставлячи іменники, подані в дужках, у множину.

Визначте відмінок іменників.

Наші (предок) будували (замок), щоб боронити рідну землю. На горі вони ставили (будівля), оточуючи їх кам’яним муром. На (мур) були сторожові (вежа). Добре відомі (замок) у Києві, Львові, Чернігові. (Замок) треба берегти. Це...

— Доповніть останнє речення.

2. Робота над загадками

— Відгадайте загадки. Слова-відгадки усно провідміняйте.

Що це? Що це? — всі кричать,—

Білі мухи он летять. (Сніжинки)

Червоненька і смачненька,

Дуже з вигляду гарненька,

І боки у неї пишні.

Літом смачно їсти... (вишні).

·       У двох матерів по п’ятьох синів, одне ім’я всім. (Пальці)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Продовжіть речення:

·       На уроці ми вчилися...

·       Найбільше мені сподобалося ...

·       Наступного уроку я хочу навчитися ...

— Що вчилися робити на уроці?

— Для чого нам потрібно знати, як пишуться іменники у множині?

— Під час виконання яких завдань у вас виникли труднощі?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити