УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - 4 КЛАС - 2014 рік

І семестр

ПРИКМЕТНИК

УРОКИ 49-50. ПРИКМЕТНИКИ-СИНОНІМИ, ПРИКМЕТНИКИ-АНТОНІМИ. ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Мета: ознайомити учнів з прикметниками із синонімічними та антонімічними значеннями; розкрити поняття багатозначності прикметників; вчити учнів уживати прикметники в прямому та переносному значеннях; розвивати усне та писемне мовлення, збагачувати словниковий запас; виховувати любов до праці.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Всі мерщій сідайте, діти,

Домовляймось не шуміти,

На уроці не дрімати,

Руки вчасно підіймати.

І щоб не було мороки —

Всі готові до уроку?!

Тож часу не гаємо,

Урок розпочинаємо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Каліграфічна хвилинка

Фф Фф Фф ан ер фанера фартух

— Доберіть до цих слів спільнокореневі слова.

Фанера — ... (фанерний, фанерка);

фартух — ... (фартушок, фартушечок).

— Складіть і запишіть каліграфічно речення.

Оглянув, фанери, столяр, шматок.

Снігурі, фартушки, червоні, одягли.

2. Удосконалення тексту

— Поширте речення прикметниками.

Після дня настав вечір. На небі з’явились зірки. Сонце сховалося за лісом. Землею стелеться туман.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми попрацюємо з прикметниками-синонімами та прикметниками-антонімами, вжитими в прямому і переносному значенні.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження за прикметниками-синонімами

— Які слова називаються синонімами? (Близькі або однакові за значенням)

— Згрупуйте подані прикметники в синонімічні ряди.

Дорогий, розумний, цінний, тямущий, духмяний, кмітливий, ласкавий, охайний, ніжний, чепурний, привітний, акуратний.

— Доберіть іменник до кожного ряду.

— Яке слово «зайве»? (Духмяний)

— Доберіть до нього синоніми. Запишіть їх. Складіть з ними речення.

(Багато добрих людей доклали сил і праці, щоб у нас на столі лежав запашний духмяний хліб.)

2. Спостереження за прикметниками-антонімами

— Які слова називаються антонімами?

Творча робота

— Утворіть прислів’я, дописуючи прикметники-антоніми, що підходять за змістом. 

У мудрої людини ... вуха і... язик.

... земля ... рук не любить.

З другом говори ввічливо: від грубого слова ... стає ...

... у нас життя — ... не буде вороття.

Краще ... правда, ніж ... брехня.

Слова для довідки: новий — старий; гірка — солодка; близький — чужий; довгий — короткий; чорний — білий.

— Яку роль відіграють антоніми у прислів’ях?

3. Багатозначність прикметника

— Подані словосполучення введіть у речення.

Гострі зуби; гострий біль; гострий зір; гострий соус; гострий на язик.

— Зробіть висновок про значення прикметника гострий у кожному словосполученні.

4. Фізкультхвилинка

5. Спостереження за прямим та переносним значенням прикметників

— Прочитайте словосполучення.

— До прикметників, вжитих у переносному значенні, доберіть прикметники з прямим значенням.

1 варіант

2 варіант

гарячий привіт — ...

кам’яне серце — ...

глибока ніч — ...

золоте колосся — ...

світла думка — ...

свіжа газета — ...

залізна воля — ...

сивий туман — ... з

6. Поетична хвилинка

— Складіть вірш про осінь.

— Доберіть з довідки слова, щоб завершити строфу.

— Підкресліть прикметники.

ЗОЛОТА ОСІНЬ

В парках і садочках

на доріжки й ...

падають ...

буро-золотаві.

Де не глянь, навколо

килим ...,

віти напівголі .

й небо ..., ...

Слова для довідки: трави, листочки, золотистий, синє, чисте.

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Яку роль відіграють прикметники в мовленні?

— Коли текст, у якому вжиті прикметники, можна вважати досконалим?

— Які прикметники часто вживаються в прислів’ях? Чому?

— Що найбільше сподобалося на уроці?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити