УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - 4 КЛАС - 2014 рік

І семестр

ПРИКМЕТНИК

УРОКИ 60-61. УЖИВАННЯ ЗНАКА М'ЯКШЕННЯ ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ У ПРИКМЕТНИКАХ

Мета: ознайомити учнів з правописом прикметників чоловічого і середнього роду з основою на м'який приголосний у родовому, давальному і місцевому відмінках однини, в родовому та орудному відмінках у прикметниках жіночого роду з основою на м'який приголосний; розвивати мовленнєвий слух; виховувати старанність.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Встали, дітки, всі рівненько,

Посміхнулися гарненько,

Настрій на урок взяли,

Працювати почали.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Каліграфічна хвилинка

Вивчайте мову українську —

Дзвінкоголосу, ніжну, чарівну,

Прекрасну, милу і чудову,

Як материнську пісню колискову.

— Підкресліть синоніми.

— Прикметник материнську розберіть за будовою.

2. Робота за картками індивідуального опитування

Картка 1

— Утворіть словосполучення. Виділіть суфікси.

(чумак) шлях — ...

(Україна) слово — ...        

(козак) діти — ...

(Запоріжжя) Січ — ...

Картка 2

— Прочитайте текст.

— Запишіть, вставляючи суфікси -ськ-, -зьк-, -цьк-.

У вій...овій музиці україн...их козаків була поширена дерев’яна труба, що звалась сурмою, або коза...ою трубою. Це був сигнальний інструмент війська Запорі...ого.

Картка 3

— Від іменників утворіть прикметники — назви областей із суфіксами -ськ-, -зьк- за зразком.

Зразок. Харків — Харківська область.

Полтава — ...

Донецьк — ...

Суми — ...

Херсон — ...

Ужгород — ...

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми розглянемо вживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках чоловічого, жіночого та середнього роду; дізнаємося, у яких відмінках це відбувається.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. «Попрацюймо разом!»

— Запишіть словосполучення у родовому, давальному і місцевому відмінках однини.

 

Р. в.

Д. в.

М. в.

Чудовий ранок —

...

...

...

осінній ліс —

...

...

...

домашнє завдання —

...

...

...

— Позначте закінчення прикметників.

— На який приголосний (твердий чи м’який) закінчується основа прикметників?

— Поясніть, коли з’являється знак м’якшення у закінченнях записаних вами прикметників?

2. Пояснення вчителя

— У прикметниках чоловічого і середнього роду з основою на м’який приголосний у родовому, давальному і місцевому відмінках однини перед закінченням пишеться знак м’якшення.

3. Колективна робота

— Провідміняйте словосполучення: гарна погода; давня дружба.

— У яких відмінках у прикметниках жіночого роду однини перед закінченням уживається знак м’якшення? (У прикметниках жіночого роду з основою на м’який приголосний у родовому й орудному відмінках однини перед закінченням пишеться знак м’якшення.)

4. Первинне закріплення

— Спишіть речення, ставлячи прикметники, подані в дужках, у родовому відмінку однини.

З (ранній) ранку до (пізня) ночі гудуть в полі трактори. Проміння (вечірнє) сонця освітлювало соснові верхівки. Село розташувалося біля (сосновий) лісу.

— Поясніть уживання знака м’якшення у закінченнях прикметників.

5. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота

— Прочитайте речення. Прикметники, подані в дужках, запишіть у потрібній формі.

— Визначте відмінок прикметників.

1 варіант

На (останній) уроці у нас була фізкультура.

Від (літня) спеки аж дихати важко.

Школярі задоволені (вчорашня) екскурсією.

2 варіант

У (сусідній) будинку живе моя подруга.

За (передня) партою сидить Павлик.

Оленка прикрасила букет (синя) стрічка.

2. Робота в парах

— Прочитайте запитання.

— Напишіть відповіді, використовуючи словосполучення, подані у дужках.

— Визначте відмінок прикметників.

·       Звідки до нас прийшли діти? (Сусіднє село)

·       Коли поверталися з роботи косарі? (Пізній вечір)

·       Після чого настав ранок? (Коротка літня ніч)

·       Де відпочивала сім’я влітку? (Синє море)

·       До чого прислухався син? (Дружня порада)

3. Пояснювальний диктант

Одного (літній) ранку я прокинувся від (ласкавий) (сонячний) проміння. У моє вікно дивилося (вранішній) сонце. На (синій) небі не було жодної хмаринки. Через відчинене вікно до мене долинув мелодійний спів пташок. У порожній кімнаті було тихо і затишно. Лише запах (духмяний) (житній) хліба нагадав мені, що вранці на кухні господарювала мама.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового дізналися на уроці?

— У яких відмінках у прикметниках чоловічого та середнього роду пишемо знак м’якшення?

— У яких відмінках у прикметниках жіночого роду пишемо знак м’якшення?

— Для чого нам потрібно це знати?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити