УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - 4 КЛАС - 2014 рік

ІІ семестр

ЗАЙМЕННИК

УРОК 80. ВІДМІНЮВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ

Мета: ознайомити учнів з відмінюванням займенників; вчити відмінювати особові займенники за зразком; користуватися навчальною таблицею для визначення відмінків займенників у реченні; розвивати мовлення, мислення, увагу; виховувати любов до рідної землі.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над прислів'ями

— Прочитайте, поясніть зміст. Підкресліть займенники.

1) Дерево живе, хоча з нього й осипається листя. 2) Час — не віл, його не налигаєш. 3) Ото, мамо, хвалять нас: чи ви мене, чи я вас. 4) Шануй сам себе, шануватимуть і люди тебе. 5) Хай робота тебе боїться, а не ти її.

2. Каліграфічна хвилинка

Гг Гард ер об гардероб

— Поясніть тлумачення слова за словничком. Складіть і запишіть речення із різним значенням слова гардероб.

3. Словникова робота

Гардероб — приміщення в громадській установі, де зберігається верхній одяг відвідувачів.

Речення:

1) Наш клас сьогодні чергує біля гардероба.

2) Під час великої перерви чергові будуть прибирати в гардеробі.

3) Андрійко прийшов до гардеробу.

4. Тестування

1. Займенник указує на:

а) ознаку предмета;

б) предмет;

в) предмет, ознаку, кількість.

2. Особові займенники вживаються замість:

а) прикметника;

б) числівника;

в) іменника.

3. Згрупуйте займенники за особами: я, вони, вона, ти, ми, воно, він, ви.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся,, як змінюються займенники за відмінками.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження за мовним матеріалом

Спостереження за змінюванням займенників 1-ї, 2-ї, 3-ї особи однини і множини за питаннями

Н. в.

хто?

Я

ми

ти

ви

він

вона

воно

вони

Р. в.

кого?

мене

нас

тебе

вас

його

її

його

їх

Д. в.

кому?

мені

нам

тобі

вам

йому

їй

йому

їм

3. в.

кого?

мене

нас

тебе

вас

його

її

його

їх

О. в.

ким?

мною

нами

тобою

вами

ним

нею

ним

ними

М. в.

на кому?

на

мені

на

нас

на тобі

на вас

на

ньому

на ній

на

ньому

на них

— Яка буква пишеться у займенниках 3-ї особи?

Висновок. Особові займенники при відмінюванні змінюють основу слова.

2. Первинне закріплення

— Замість крапок поставте у потрібних відмінках особові займенники, названі на початку ряду.

(Я)

До... прийшов товариш.

(Ми)

У... дружній клас.

Тато купив... книжку.

3... весело працювати,

Старший брат пишається...

Усім... подобаються

Сьогодні... похвалили.

рухливі ігри.

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Диктант-мовчанка

Учитель демонструє картки, а учні записують займенники. (Один учень працює біля дошки.)

2-га особа однини                Прийшов до (він)

3-тя особа однини ж. р.        Згадувати (я)

1-ша особа мн.                     Спілкуватися з (ми)

Перевірка: ти, вона, ми; прийшов до нього, згадувати мене, спілкуватися зі мною.

2. Робота в парах

— Спишіть сполучення, змінюючи займенники за змістом. Укажіть відмінок займенників:

дивився (на кого?)

Я

вибачився (перед ким?)

МИ

розмовляв (з ким?)

Я

сміявся (з кого?)

МИ

3. Робота з деформованими реченнями

Очі, були, у, великі, нього, сині.

(У нього були великі сині очі.)

— Як ви написали слова у нього? Чому?

— Визначте особу, число, відмінок цього слова. (3-тя ос. одн. Р. в.)

Висновок. В особових займенниках можна визначити особу, в деяких — рід, число, відмінок.

4. Поетична хвилинка

— Виділіть займенник з тексту, вказавши особу, число, відмінок.

Сад мовчить і тихо мріє,

Він проспить зимові дні.

Л. Первомайський

Я встаю раненько влітку.

Стільки ж бо тоді краси!

М. Познанська

5. Самостійна робота

— Прочитайте, поясніть зміст. Визначте рід, число, відмінок займенників.

1) Йому, як з гуски вода. 2) Їй кажеш «ячмінь», а вона каже «гречка». 3) Сорочка мені ближче, ніж каптан.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового дізналися на уроці?

— Що таке займенник?

— Назвіть займенники 1-ї, 2-ї, 3-ї особи.

— Складіть кілька речень із займенником.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити