УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - 4 КЛАС - 2014 рік

ІІ семестр

ЗАЙМЕННИК

УРОК 83. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. НАПИСАННЯ ТВОРУ «ЗИМА»

Мета: вчити учнів будувати словосполучення і речення з особовими займенниками, використовувати займенники для зв'язку речень у тексті, з метою уникнення лексичних повторів; формувати правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над прислів'ями

— Прочитайте, поясніть зміст. Випишіть займенники, які не повторюються. Розкривши дужки, вставте потрібну букву замість крапок. Поясніть правопис займенників.

1) (Про) Мене, Семене, хай усі (коло) м..не, аби я зверху. 2) Курка сказала яйцю: «Я була такою, як ти, і я зроблю т..бе таким, як я». 3) Ти йому про діло, а він тобі про козу білу. 4) Ти м..ні дуже по душі, та я собі ще миліший. 5) Що йому не кажи, а він у свою дудку дме.

2. Каліграфічна хвилинка

На аз ад назад

— Відтворіть фразеологізм: свої, назад, слова, брати.

— Відтворіть прислів’я, вставивши дане слово.

А, пройдеш, брехнею, назад, світ, ..., не вернешся. (Брехнею світ пройдеш, а назад не вернешся.)        

3. Словникова робота

1. Яке зі слів записано правильно?

а) Восини;

б) посередині;

в) телифон.

2. У якому слові на місці пропуску потрібно вставити букву?

а) Завдання;

б) шіст..надццть;

в) фут..бол.

3. Які слова слід писати разом?

а) (В)осени;

б) (до)завтра;

в) (будь)ласка.

4. У якому слові є подвоєння приголосних?

а) Щогодин..и;

б) щоден.ю;

в) міль..йон.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми повторимо вивчене про займенник.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Виконання практичних завдань (колективно)

1. Знайдіть особові займенники, визначте їх особу (усно).

Я до тебе усміхнусь

І з тобою подружусь.

Посміхнися ти в одвід,

Ми з тобою — цілий світ.

Всі сміються навкруги —

Він, вона, вони.

Бо усмішка всіх єднає,

Жити в дружбі помагає.

2. Прочитайте. Що треба зробити зі словом «вона», щоб прочитати вірш? Змініть слово. Визначте особу, відмінок.

Усі уроки української мови. 4 клас

Моя країна-мати Україна, ,

Про (вона) всюди слава лине,

Хоч вона немолода і сива.

Та доля (вона) судилася щаслива.

Фізкультхвилинка

3. Займенники, подані в дужках, поставте в потрібному відмінку і випишіть у дві колонки словосполучення:

а) із займенниками, що не мають початкової літери н;

б) із займенниками, що мають початкову літеру н;

Будує з (вони), глянули (він) у вічі, люблю (вони), сказав про (вона), принесла до (вони), розбудив (вони), надіявся на (вона), вірив (вони), стиснули (він) в обіймах, з’їв за (він), знала про (вони), тьохнуло (вона) серце, купався з (він).

— У кожному першому слові підкресліть другу від початку букву, складіть і прочитайте назву вірша В. Сосюри. («Любіть Україну»)

2. Робота в парах

Гра «Відгадай займенник»

— Займенник 1-ї особи однини вказує на особу, яка сама про себе говорить.

— Займенник 3-ї особи однини, який указує на особу чи предмет, про який розповідають.

— Займенник 2-ї особи множини, який указує на осіб, до яких ми звертаємось.

— Утворіть каруселі тільки із займенників: хто з ким дружить? (Я з вами, ви з нами)

— Напишіть займенники з двома е.

— Напишіть займенники з ьо, йо.

Перевірка. Самоперевірка зі зразка на дошці. Самооцінювання.

3. Самостійна робота

— Запишіть речення.

Мова йшла про... (я, ти, він).

Ми потоваришували з... (ти, він).

На уроці вчителька спитала... (я, ти, вона).

— Поставте питання до займенників. Визначте їх особу.

— Визначте відмінок займенників.

4. Удосконалення тексту

— Прослухайте текст. Зверніть увагу на надмірне невмотивоване вживання особового займенника він. Вставте замість нього іменники Шевченко, Тарас, хлопець.

У ранньому дитинстві в нього виявився хист до малювання. Крейдою чи вуглинкою він розмальовував стіни, лави, стіл, навіть долівку. Мріючи стати художником, він навчався у трьох церковних малярів, але вони не виявили в нього здібностей. Вечорами, деколи й ночами, виконавши всю загадану роботу, він нишком брав книжки з панської бібліотеки і перечитував, поринаючи у невідомі світи і забуваючи про своє гірке життя. Незабаром він і сам почав складати вірші. Переливати свої думки у слова було неабиякою втіхою для нього. (З підручника)

Словничок

Нишком — тихо, причаївшись, мовчки; крадькома, потайки, щоб інші не бачили, не знали.

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Над якою темою ми працювали?

— Яке завдання найбільше сподобалося?

— Яке завдання викликало труднощі?

— Які займенники належать до особових? Чому вони так називаються?

— Визначте, про які займенники йдеться, якщо вони вказують:

а) на 3-тю особу однини жіночого роду;

б) на 1-шу особу множини;

в) на 2-гу особу однини;

г) на 3-тю особу множини.

— З’ясуйте, форми яких відмінків поданих займенників пропущено.

а) Ти, тобі, тобою, на тобі;

б) мене, мені, мною, на мені;

в) нас, нам, нами.

— Знайдіть у реченнях помилки і виправте їх.

1) Ми прийшли до його.

2) Подруги прийшли до її.

3) Я зустрівся з їм нещодавно.              

4) Ми відпочивали з їми в Криму.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити