УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - 4 КЛАС - 2014 рік

ІІ семестр

ДІЄСЛОВО

УРОК 90. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (початкова форма)

Мета: вчити впізнавати на слух та в письмових текстах неозначену форму дієслова; розвивати пам'ять, мислення, увагу; виховувати старанність, наполегливість у навчанні.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над прислів'ями

— Прочитайте, поясніть зміст. Поставте дієслова, подані в дужках, у потрібній за змістом формі.

1) Одна бджола мало меду (наносити). 2) (Наговорити) цілу гору, а (зробити) з макове зерно. 3) Ноги (носити), а руки (годувати). 4) У кого руки (працювати), у того рот (їсти).

2. Каліграфічна хвилинка

Вч ор чо ра вчора

— Відтворіть вірш, вставивши слово вчора.

... квітки, а нині —

Жовтий лист на билині,

... було так гарно,

Нині зимно і хмарно.

Б. Лепкий

3. Словникова робота

Гра «Закодовані слова»

А

В

Т

О

М

О

Б

І

Л

Ь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 4 5

9 6 3 4

1 3 4 5

7 8 9 10

5 8 9 10

3 1 5

2 8 9

2 3 4 5 1

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що означає поняття «неозначена форма дієслова», на які питання вона відповідає і як інакше називається.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження за мовним матеріалом

— Прочитайте текст.

Школа — святиня і надія народу. У школі навчають не тільки читати, писати, рахувати, мислити, пізнавати навколишній світ. У школі вчать жити.

— Відшукайте у тексті дієслова. Спробуйте визначити час дії.

— Не можете? Так, це зробити неможливо!

Запам’ятайте! Слова читати, писати, рахувати, мислити,

пізнавати, жити — це неозначена форма дієслова. Її ще називають початковою формою дієслова. Дієслова в неозначеній формі відповідають на питання що робити? що зробити? та мають у кінці -ти або -тися, рідше — ть, -ться, це закінчення дієслів.

2. Складання опорної таблиці

Неозначена форма — незмінна форма дієслова

Що робити? Що зробити?

Не вказує на:

час;

число;

рід і особу;

кількість виконавців дії

3. Первинне закріплення

— Від поданих дієслів утворіть неозначену форму, виділіть суфікси.

Готується, знають, слухатиме, прибіг, занесла, напишу, тримаю, думають, працюєш, варила.

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в парах

— Замініть подані словосполучення дієсловами в неозначеній формі та запишіть їх.

Говорити пошепки. Робити ремонт. Давати дозвіл. Давати пораду. Стати друзями.

2. Гра «Добери пару»

— До слів лівого стовпчика доберіть слова з правого таким чином, щоб утворилися словосполучення.

вчити

натюрморт

читати

книжка

писати

лист

малювати

знання

добувати

правило

3. Розподільний диктант

— Запишіть дієслова у два стовпчики: у перший — неозначену форму, у другий — особові форми, тобто форми теперішнього, минулого і майбутнього часів.

Працювати, працював, вишивати, вишивай, вишити, вишиватиме, доглядати, доглянути, догляне, доглядав.

4. Робота в групах

Затриматися — застряти

жалітися — плакатися

лежати — валятися

пояснити — розжувати

вчити — зубрити

просити — клянчити

витратити — розбазарити

— Прочитайте пари слів.

— Чи можна сказати, що ці дієслова стоять у неозначеній формі? Обґрунтуйте свою думку.

— Що ще ви можете сказати про ці слова?

— Які слова можна назвати синонімами?

— Які з поданих дієслів-синонімів не лише означають дію, але й виражають наше ставлення до неї?  

— Складіть і запишіть два речення з однією парою дієслів-синонімів.

5. Гра «Ланцюжок»

— Поставте дієслова в неозначену форму.

Живемо, вчить, іду, виконаєш, садить, майструє, стругав, відгадала, знайшов, виконав, малювала, вітаєшся, слухає, розрубав, допоміг, чистить, полетіли, мовчить, написав, розмовляла.

6. Поетична хвилинка

— Знайдіть у загадках дієслова, вжиті в неозначеній формі.

Загадки

Хлопчику-хлоп’ятку,

Одгадай загадку:

Бачити — не бачить,

Чути — не чує,

Мовчки говорить,

Добре мудрує. (Книжка)

Він нам, як мама, дорогий,

Він хоче нас навчити

Любити край чудовий свій.

Це мудрий наш... (учитель).

7. Самостійна робота

— Поставте дієслова у неозначену форму.

Живемо —

Виконаєш —

Знайшов —

іду —

відгадала —

малювала —

вчить —

майструє —

виконав —

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Гра «Незакінчене речення»

·       Дієсловом називається... (частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання що робити? що робив? що робитиме?).

·       Початковою формою дієслова є... (неозначена форма дієслова).

·       -ти, -ть в кінці дієслова називають... (закінченням).

·       Найчастіше дієслово в реченні зв’язане з... (іменником).

·       У реченні дієслово виступає... (присудком).

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити