УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - 4 КЛАС - 2014 рік

ІІ семестр

ДІЄСЛОВО

УРОК 95. ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗА ОСОБАМИ І ЧИСЛАМИ У ТЕПЕРІШНЬОМУ І В МАЙБУТНЬОМУ ЧАСІ

Мета: вчити учнів змінювати дієслова за особами і числами в теперішньому і майбутньому часі за зразком (таблицею)-, розвивати уважність, спостережливість; виховувати, працелюбність.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над прислів'ями

— Доповніть прислів’я, використовуючи слова з довідки. Укажіть, у якому часі вжито дієслова.

·       Немазаний віз скрипить, а мазаний сам...

·       Шануй старших — молодші тебе...

·       Як постелиш, так і.,.

·       Заєць від куща, а жаба від зайця...

·       Не було б щастя, та нещастя...

·       3 ким поведешся, того й...

·       Хто працює, той працю...

Слова для довідок: помогло, біжить, шанує, тікає, наберешся, поспиш, пошанують.

2. Каліграфічна хвилинка

Вз им ку взимку

— Доберіть спільнокореневі слова, визначте корінь. Складіть та запишіть речення.

— Відтворіть прикмету, вставивши дане слово.

Ворони, у, боки, головами, сідають, буде, різні, день, вітряний, якщо.

(Якщо взимку ворони сідають головами у різні боки — день буде вітряним.)

3. Словникова робота

Гра«ЗагадкиДіда-Буквоїда»

тр мв й

м льй н

в ч р

4. Вікторина «Дієслово»

— Що називається дієсловом?

— Яким членом речення найчастіше є дієслово? (Присудком)

— З якою частиною мови найчастіше зв’язане дієслово? (З іменником)

— Як називається початкова форма дієслова? (Неозначена форма дієслова)

— Чому вона отримала таку назву? (Незмінна форма дієслова. Не вказує ні на час, ні на особу, ні на кількість)

— На які питання відповідає неозначена форма дієслова? (Що робити? Що зробити?)

— Як пишеться частка не з дієсловами? (Окремо)

5. Добирання антонімів

Плакати —

сваритися —

лінитися —

ненавидіти —

програвати —

ворогувати —

голодувати —

загубити —

захворіти —

— Запишіть утворені дієслова у певному часі:

·       перші три — у теперішньому (сміється, мирюсь, працюють);

·       наступні три — у майбутньому (любитиме, виграє, буде дружити);

·       останні три — у минулому (їв, знайшла, вилікувалися).

6. Вибіркове списування

— Прочитайте. Випишіть дієслова теперішнього і майбутнього часу.

Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки, темний гай зазеленіє, зацвітуть квіти.

Ми дзвіночки, лісові дзвіночки, славимо день. Ми співаємо, дзвоном зустрічаємо: День! День!

Всі ми будемо дружити, станем як одна сім’я!

Теперішній час: славимо, співаємо, зустрічаємо.

Майбутній час: пригріє, потечуть, зазеленіє, зацвітуть, будемо дружити, станемо.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як змінюються дієслова теперішнього і майбутнього часу.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Спостереження за мовним матеріалом

Робота в групах

1-ша група. Заповніть таблицю, змінюючи одне з дієслів теперішнього часу з попереднього завдання.

Я

(що роблю?)

 

Ти

(що робиш?)

 

Він

   

Вона

(що робить?)

 

Воно

   

Ми

(що робимо?)

 

Ви

(що робите?)

 

Вони

(що роблять?)

 

2-га група. Заповніть таблицю, змінюючи одне з дієслів минулого часу з попереднього завдання.

Я

(що зроблю? що буду робити? що робитиму?)

 

Ти

(що зробиш? що будеш робити? що робитимеш?)

 

Він

(що зробить? що буде робити? що робитиме?)

 

Вона

 

Воно

 

Ми

(що зробимо? що будемо робити? що робитимемо?)

 

Ви

(що зробите? що будете робити? що робитимете?)

 

Вони

(що зроблять? що будуть робити? що робитимуть?)

 

— Давайте проаналізуємо, що змінювалось у дієслів. (Число, особа)

— Зробіть висновок. Сформулюйте його за зразком: «Ми побачили, що дієслова теперішнього і майбутнього часу змінюються за..., а не за..., як іменник і прикметник».

2. Складання опорної таблиці

1) Особу і число дієслова визначаємо за допомогою займенника, питання та закінчення дієслова:

сиджу — що я роблю? — 1-ша особа однини;

стоїте — що ви робите? — 2-га особа множини.      

2) Дієслова майбутнього часу, які відповідають на питання що зробить? що зроблю? що зробиш? що зробимо? тощо, мають такі самі особові закінчення, як і дієслова теперішнього часу: робл[ю] — зробл[ю], пиш[у] — запиш[у], напиш[у], їд[емо] — поїд[емо];

вони виражають дію, яка завершиться в майбутньому: (що зроблю?) перескоч[у], доплив[у], заспіва[ю].

Якщо форма майбутнього часу виражається двома словами, то змінюється тільки закінчення допоміжного дієслова бути: буд[у] читати, буд[еш] чигати, буд[е] читати, буд[емо] читати, буд[ете]читати, буд[уть] читати

3. Первинне закріплення

— Змініть дієслова за особами в теперішньому і майбутньому часі.

Іти, знати, лежати, бігти.

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Гра «Яка особа?»

Учитель читає речення, в яких є дієслова. Учні, почувши дієслова, на пальцях чи цифрами, написаними на картках, показують, якої вони особи. Виграє той, хто жодного разу не припустився помилки.

Для гри можна використовувати такі речення:

1) Спіють груші по садах, відлітать зібрався птах. 2) Бачить — не бачить, чути — не чує, мовчки говорить, добре мудрує. 3) Ми дружимо з книжкою. 4) Гарно ти співаєш! 5) Уранці взимку пташка тремтіла, а до неї друга ж прилетіла. 6) Не співаю я бо поточків і земної травиці ожидаю.

2. Робота в парах

— Прочитайте, поясніть зміст. Випишіть дієслова, протилежні за значенням, усно поставте до них питання, визначте час, особу.

1) Вода з одного бере, другому дає. 2) Незнайко на печі лежить, а Знайко по дорозі біжить. 3) Добро пушить, а лихо сушить. 4) Згода дім будує, а незгода руйнує. 5) Літо біжить, підстрибуючи, а зима бреде, похнюпившись.

3. Розподільний диктант

Робота в групах

— Запишіть дієслова майбутнього часу по групах.

Перша — дієслова 1-ї особи; друга — дієслова 2-ї особи; третя — дієслова 3-ї особи.

Носитиму (1), носитимуть (3), носитимеш (2), готуватиме (3), готуватиму (1), готуватимеш (2), одягатимемо (1), одягатимеш (2), одягатиме (3).

4. Поетична хвилинка

— Назвіть дієслова, усно поставте до них питання, визначте час, особу.

Тихо-тихо сніг іде,

Білий сніг, лапатий:

ми у двір скоріш підем,

візьмемо лопати.

Ми прокинем зранку

стежку біля ґанку.

М. Познанська

5. Самостійна робота

1. Випишіть рядок, у якому записані дієслова майбутнього часу. Визначте особу і число дієслів.

а) Читав, випали, сміялося;

б) збудує, намалює, буду носити;

в) танцює, грає, ловить.

2. Утворіть від дієслів теперішнього часу дієслова майбутнього часу.

Читаю —

Пишу —

Мрію —

Співаю —

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Гра «Незакінчене речення»

·       Особу і число дієслова визначаємо за допомогою... (займенника, питання і закінчення).

·       У теперішньому і майбутньому часі дієслова змінюються... (за особами і числами).

·       В однині дієслово вживається тоді, коли воно означає... (дію одного предмета).

·       Не з дієсловами потрібно писати... (окремо).

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити