УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - 4 КЛАС - 2014 рік

ІІ семестр

ДІЄСЛОВО

УРОК 102. ДІЄСЛОВА НА -ся (літературна вимова і правопис), СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЗНАЧЕННЯМ ДІЄСЛІВ НА -ся У ТЕКСТІ. УТВОРЕННЯ (за зразком) РІЗНИХ ФОРМ ДІЄСЛІВ НА -ся І ВЖИВАННЯ ЇХ У РЕЧЕННЯХ, МОВЛЕННІ

Мета: вчити учнів дотримувати літературної вимови і правопису дієслів на -ся, утворювати і пояснювати (за зразком) значення дієслів на -ся, вживати їх у побудові речень, у зв'язному мовленні; розвивати уважність, спостережливість, мовлення учнів, вміння аналізувати; виховувати любов до мови, природи.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над прислів'ями

— Прислів’я та приказки прочитайте, поясніть, спишіть. Дієслова чоловічого роду минулого часу підкресліть, укажіть питання, на які вони відповідають.

1) Не говори про все, що вичитати з книг зумів, а говори про те, що, прочитавши, зрозумів. 2) Прислів’я сказав — дорогу показав, приказку сказав — душу розрадив. 3) Не той багато прожив, кому багато років, а той, хто багато зробив. 4) Ще нічого не зробив, а вже відпочити сів. 5) Як їв, то аж упрів, а як працював, то аж задрімав.

2. Каліграфічна хвилинка

Тр ам ме ва ай трамвай

— Запишіть речення про правила переходу вулиці після виходу з трамвая.

3. Словникова робота

Гра «Закодовані слова»

Т

Е

М

П

Е

Р

А

Т

У

Р

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8 9 10

1 7 10 11

3 2 8 7

1 2 3 4

1 2 7 8 10

4 7 6 8 11

4 7 10 11

4 11 6 8 5 10

6 7 3 11

10 11 3 4 7

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про літературну вимову і правопис дієслів на -ся.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження за мовним матеріалом

— Прочитайте твердження. Чи можете ви так сказати про себе? Підкресліть дієслова. Що спільного вони мають?

Ніколи не запізнююсь.

Вітаюсь зі знайомими.

У громадському транспорті поступаюся місцем дорослим.

— Як потрібно вимовляти і писати дієслова на -ся?

— У дієсловах 2-ї особи однини -шся вимовляється як [с’:а]. У дієсловах 3-ї особи однини і множини -ться вимовляється як [ц’:а].

2.Складання опорної таблиці

Правильно

вимовляй:

пиши:

сміє[с’:а]

смієшся

сміє[ц’:а]

сміється

підписує[ц’:а]

підписується

вча[ц’:а]

вчаться
Закони письма і вимови вивчай:

Написано -ться, а ти [ц’:а] вимовляй.

Хто рано прокидається,

Зарядкою займається,

Роботи не боїться,

Той завжди добре вчиться.

Закони письма і вимови вивчай:

Написано -шся, а ти [с’:а] вимовляй.

Швиденько одягаєшся,

В дорозі не спиняєшся.

Так, друже мій, ніколи

Не спізнишся до школи.

Л. Лужецька

3.Первинне закріплення

— Запишіть подані дієслова у формі 2-ї особи однини теперішнього часу.

Виконувати, з’ясувати, не лінуватися, нездужати, ознайомити, перемагати, підвищити, поліпшувати, читати.

4.Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в групах

— Прочитайте і відгадайте загадки. Допишіть пропущені букви. Обґрунтуйте свої дії.

1) Вийшла пані в золотім жупані. Хто на неї подиви..я, той слізьми заллє..я. 2) Признавайся, як ти зве..я, що на зиму на холодну без одежі зостає..я. 3) Чого ти став та диви..я? Зірви мене — поживи..я. 4) У лісі вирізана, гладенько витесана. Співає, залива..я. Як називає..я?

Відгадки: 1) Сонце. 2) Дерево. 3) Горіх. 4) Сопілка.

2.Поетична хвилинка

— Прочитайте вірш, ставлячи дієслова, подані в дужках, у потрібній формі. Завчіть вірш і запишіть його з пам’яті.

Щедрим добрим словом

Пісня (починатися).

З рушника святкового

Коровай (всміхатися).

3.Робота над загадкою

— Прочитайте загадку. Відгадайте її.

Прислухайся до шуму:

З весною він іде!

Щось тріщить, ламається,

Скрекоче і гуде.

— Випишіть з вірша дієслова, які влучно передають шум весняної води. Доповніть ряд синонімами.

Слова для довідок: йде, біжить, шумить, дзвенить, стукає, дзюрчить, співає, хлюпає, булькотить, вирує, тупцює, кипить, клекотить.

4.Гра «Утвори пару»

— Випишіть дієслова-синоніми парами.

Сяяти, нестись, воювати, боятися, хвилюватися, боротися, блищати, линути, турбуватися.

5.Потренуймось!

— Прочитайте, правильно вимовляючи виділені дієслова. Зверніть увагу на їхнє написання. Запам’ятайте його. Підготуйтеся до запису цих слів під диктування дорослого.

1) Вітер з пожовклим листком грається в котика й мишки: то поженеться біжком, то підкрадеться нишком (В. Терен). 2) Уранці сонечко ясне прокидається, в росяній траві умивається (В. Паронова). 3) Ой калинонька червона, чому гнешся, чом до неба голубого не смієшся? (З народного)

6.Диктант

Любов до землі, до праці починається саме в твоєму віці. Якраз тепер ти приглядаєшся до роботи старших.

Люди сіють хліб. Щедро оспівана ця праця людська. Зерно для людини і досі залишається земним дивом. Воно безсмертне. Кинуте в землю, стає колосом. Наливається соками землі й сонця, красується, радує врожаєм.

Нелегко дається хліб. Справжню ціну йому складають хлібороби. (56 слів)

М. Сингаївський

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Які відкриття ви зробили для себе на уроці?

— Як потрібно вимовляти і писати дієслова на -ся? Наведіть приклади.

— З яким настроєм ви завершуєте урок?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити