Українська мова 4 клас І семестр (за підручником М.Д. Захарійчук) - 2015 рік

МОВА І МОВЛЕННЯ

Урок 1. МОВА — ЖИВА СКАРБНИЦЯ ІСТОРІЇ НАРОДУ

Мета: поглибити знання учнів про мову як засіб людського спілкування; актуалізувати знання школярів про державні символи України; розвивати індивідуальне мовлення учнів, збагачувати їх словниковий запас; виховувати повагу до символів нашої держави, шанобливе і бережливе ставлення до мови.

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель посміхається —

Урок наш починається!

Будемо мову ми рідну вивчати

Залюбки і повсякчас.

Тож рівненько всі сідаймо,

Працювати починаймо!

 1. II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДРУЧНИКОМ
 2. Бесіда

— Розгляньте обкладинку.

— Як називається підручник? («Українська мова»)

— Хто є його авторами? (М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун)

— Розгорніть підручник.

— Які умовні позначення ви побачили?

— Прочитайте, що вони означають.

 1. Виразне читання вірша Григорія Столярчука «Як хліб...»

— За що автор любить українську мову?

— З чим поет порівнює мову?

— Звідки виникла назва мови? (Від назви держави «Україна»)

— Назвіть символи нашої держави.

— Що ви можете про них розповісти?

— Зверніть увагу, що надруковано на с. 3 підручника.

— А що таке гімн? (Урочиста патріотична пісня, яка уславлює державу.)

— Хто є авторами Державного Гімну України?

 1. Робота над текстом Державного Гімну України

1) Читання Гімну України вчителем.

— Значення яких слів було для вас незрозумілим?

2) Повторення правил поведінки під час слухання Гімну України.

3) Слухання Гімну України (аудіозапис).

— Які почуття охопили вас?

 1. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати нашу рідну мову. Перший розділ, над яким ми будемо працювати, називається «Мова і мовлення».

У цьому розділі є три теми. Прочитайте, як вони називаються.

— Розглянемо першу тему з цього розділу.

 1. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Колективна робота (вправа 2, с. 5)
 • Виразне читання тексту.
 • Переказ змісту прочитаного тексту.
 • Складання речень щодо розуміння виділеного у тексті речення. Гра «Шифрувальники»

— Запишіть прикметники до слова мова.

дінар, тучакві, рагна, касьїнраук, лов’їнасо, вучаспі.

— Кілька із них розберіть за будовою.

 1. Робота за таблицею

На дошці — таблиця.

— Чим мова відрізняється від мовлення?

Висновок. Мова — це широке поняття, а мовлення — вужче. Адже мовлення — це запас слів, якими володіє конкретна людина. Вона може розвивати своє мовлення, і це є показником культури особистості.

 1. Хвилинка каліграфії

ДД Дд де ре ер дж дв держава

Живи та міцній, українська державо!

 1. Словникова робота

— Що означає слово держава?

Держава — політична організація суспільства на чолі з урядом та його органами.

Робота в парах

— Доберіть споріднені слова і синоніми до слова держава; визначте, до якої частини мови належать дібрані слова.

(Синоніми до слова «держава»: країна, Батьківщина, Вітчизна, край. Споріднені слова до слова «держава»: державний, державність, одержавлення, державець.)

 1. Колективна робота (вправа 3, с. 5-6)

Читання тексту вправи учнями «ланцюжком»

— Спробуйте стисло переказати прочитаний текст.

 1. Розвиток мовлення

Складання і запис учнями тексту-розповіді на подану тему.

(Заслухати розповіді учнів.)

 1. Фізкультхвилинка
 2. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ
 3. Письмо з пам'яті (вправа 1, с. 5)
 • Виразне читання вірша Миколи Сома.
 • Заучування тексту учнями.
 • Запис тексту з пам’яті.
 • Самоперевірка виконаної роботи.

— Чому вам потрібно добре знати українську мову?

— Які спільнокореневі слова можна дібрати до слова мова? (Мовний, мовлення, мовити, розмовляти)

 1. Цікаво знати! Ознайомлення з інформацією у рамці (с. 6)

Робота в групах

— Прочитайте прислів’я про мову. Поясніть, як ви їх розумієте.

(Кожна група отримує по одному прислів’ю.)

 1. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чому кажуть, що мова — жива скарбниця історії народу?

— Яке поняття ширше — «мова» чи «мовлення»?

— Як ви збагачуєте своє мовлення?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 4 (с. 6).

ДОДАТОК ДО УРОКУ 3

 1. Перевірка домашнього завдання (вправа 8, с. 8)
 2. Каліграфічна хвилинка

Дд Дд до по бачення

— Допишіть речення.

Щоб знову зустрітись в годину призначену, кажу я щиро всім

— Прочитайте прислів’я та запишіть його.

 1. Гра «Шукачі»

— Відшукайте серед поданих слів слова ввічливості, які вимовляють у певній ситуації.

Коли я щиро дякую, кажу...

Коли я вибачаюся, кажу...

Коли я прошу допомоги, кажу...

(До побачення; дозвольте зайти; спасибі; перепрошую; вибачте, будь ласка; добродію; допоможи мені, будь ласка)

— Як називаються такі слова? (Ввічливі)

— Як називають людину, яка користується такими словами? (Ввічлива, культурна)

ДОДАТОК ДО УРОКУ 4

 1. Перевірка домашнього завдання (вправа 12, с. 10)

— Прочитайте записку, яку ви склали вдома.

— Які слова ввічливості ви в ній використали?

 1. Каліграфічна хвилинка

Рр Рр Ра ир бр рш

Рана від слова заживає, проте слід глибокий залишається.

— Підкресліть іменники.

— Поділіть для переносу слова заживає, залишається.

ДОДАТОК ДО УРОКУ 5

 1. Перевірка домашнього завдання (вправа 16, с. 12)

Учитель заслуховує кілька розповідей за темою «Моя допомога в сім’ї».

— Яка тема ваших розповідей?

— Яка основна думка?

 1. Каліграфічна хвилинка

Загадка

 • Голі поля, мокне земля.

Дощ поливає. Коли це буває? (Восени)

— Запишіть каліграфічно.

Вв Вв Вв во ен се восени

— Складіть прикмети. Підкресліть антоніми.

Восени багач,  то взимку морозно.

Як восени погідно,  то восени хліб у коморі.

Як у травні дощ надворі, а навесні прохач.

 1. Фронтальне опитування

— Що таке текст?

— Як визначити тему тексту?

— Як дібрати заголовок?

 1. Самостійна робота

— Прочитайте речення.

— Чи утворюють вони текст? Обґрунтуйте свою думку.

— Яке речення «зайве»? Чому?

— Запишіть відредагований текст.

— Придумайте до нього заголовок.

День був сонячний, теплий. В Оксанки було довге волосся. На небі жодної хмаринки. Сонце пестило землю лагідним теплом. Лагідний вітерець ледь-ледь колихав верхівки дерев.

— У виділеному реченні визначте головні та другорядні члени речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити