Українська мова 4 клас І семестр (за підручником М.Д. Захарійчук) - 2015 рік

РЕЧЕННЯ

Урок 21. СКЛАДАННЯ РЕЧЕНЬ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

Мета: формувати в учнів уміння визначати однорідні члени речення із залежними від них словами; розвивати вміння будувати схеми речень за зразком, пояснювати вживання розділових знаків при однорідних членах речення; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
 3. Перевірка домашнього завдання (вправа 74, с. 38)

— Прочитайте речення, назвіть у них однорідні члени.

— Уточніть, які це однорідні члени? (Однорідні підмети, однорідні присудки, однорідні другорядні члени речення)

— Які розділові знаки поставимо в реченнях з однорідними членами? Доведіть правильність вашого твердження.

 1. Каліграфічна хвилинка

зз аа лл ее жж нн іі залежні слова

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

 1. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Визначення залежних слів при однорідних членах речення (вправа 75, с. 38)
 • Читання тексту вправи, з’ясування правопису слів з пропущеними буквами.
 • Списування першого абзацу із завданням.
 • Робота з виділеним реченням.

— Назвіть однорідні члени речення у даному реченні. (Постало, виросло)

— Які це однорідні члени? (Однорідні присудки)

— Як називаються слова, що пов’язані з однорідними членами речення за допомогою питань? (Залежні слова)

Запам’ятайте! Залежні слова — не однорідні, бо зв’язані з різними словами.

 • Вправляння у побудові схем речень другого абзацу.
 1. Вибіркове списування (вправа 76, с. 39)
 • Ознайомлення з текстом вправи.
 • Вибіркове списування із завданням, поданим у підручнику.
 • Добирання речення до схеми.

(Він уже вмився, причесався й тепер складав кубики.)

 1. Фізкультхвилинка
 2. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ
 3. Робота за вправою 77 (с. 39-40)
 • Бесіда за змістом вправи.
 • Виписування речень з однорідними членами.

Робота в парах

— Усно з’єднайте за допомогою сполучника і пари виділених речень в одне, утворивши речення з однорідними членами.

— Які зміни відбулися в реченнях?

 1. Робота з деформованим текстом

— З кожної групи слів складіть і запишіть речення.

— Встановіть зв’язок слів в одному з речень за вибором.

Горах, корови, випасаються, у, вівці, кози.

Гаї, опустіли, поля, навкруги, ліси, долини.

Темні, і, оповили, хмари, небо, насунули.

 1. Гра «Ми — творці». Робота в групах

— Складіть і запишіть речення з однорідними підметами.

Коропи, окуні, карасі.

Вовки, лисиці і зайці.

Книги, газети і журнали.

Сонце, повітря і вода.

— Складіть і запишіть речення з однорідними присудками.

Пишемо, читаємо і лічимо.

Прочитав, подумав і відповів.

В’яне, жовкне і обсипається.

Учиться і працює.

 1. Гра «Ти — мені, я — тобі»

— Які ви знаєте речення за метою висловлювання та інтонацією?

— Що називається граматичною основою речення?

— За допомогою чого пов’язуються слова в реченні?

— Які члени речення називаються однорідними?

— Як пов’язуються між собою однорідні члени речення?

 1. Складання сенкана

Однорідні члени.

Підмети, присудки, другорядні члени.

Називають, перелічують, виконують дію.

Однорідні члени поширюють речення.

 1. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що нового дізналися про однорідні члени речення?

— Чи змінюють залежні слова розділові знаки при однорідних членах речення?

— Чи є однорідними залежні слова, які вживаються при однорідних членах речення?

— Поширте однорідні члени речення залежними словами.

У лісі живуть ... ведмеді, ... білки, ... лисиці.

На озері плавають ... качки і ... лебеді.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 78 (с. 40).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити