Українська мова 4 клас І семестр (за підручником М.Д. Захарійчук) - 2015 рік

РЕЧЕННЯ

Урок 25. БУДОВА СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА. ФОРМИ СЛОВА

Мета: узагальнити знання учнів про морфемну будову слова; розвивати вміння знаходити основу та закінчення у слові, поданому в кількох граматичних формах, корінь у ряду поданих спільнокореневих слів; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 32)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні ми продовжимо подорож країною Слова, але навідаємося до міста під назвою Будова слова. Повторимо, з яких частин може складатися слово, як називаються ці частини, будемо знаходити і визначати їх у словах; навчимося розрізняти спільнокореневі слова і форми одного й того самого слова.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Колективне виконання вправи 88 (с. 44)

✵ Ознайомлення із текстом скоромовки.

✵ Списування тексту з граматичним завданням.

✵ Знаходження спільнокореневих слів.

2. Робота за вправою 89 (с. 44)

✵ Читання і переказ казки учнями.

✵ Розвиток мовлення.

Складання кінцівки за поданими прислів’ями.

✵ Списування виділених слів із завданням.

Спільнокореневі слова: кістку, кісточку.

Форми слова: кістку, кістки.

3. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 44)

4. Зупинка для допитливих

— Чи всі колонки слів можна назвати спільнокореневими? Чому? Доведіть свою думку.

Сад

Вода

Літак

садок

водичка

літака

садівник

водяний

літаком

насадка

підводний

у літаку

(У першій колонці не всі слова об’єднані за основним лексичним значенням: «зайве» слово «насадка»;

у другій колонці всі слова є спільнокореневими;

у третій колонці ми спостерігаємо тільки зміну форми одного й того самого слова; ці слова не є спільнокореневими.)

5. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Коментоване виконання вправи 90 (с. 45)

✵ Читання слів «ланцюжком».

✵ Розподіл слів за групами, поданим у другому завданні вправи.

✵ Розбір за будовою спільнокореневих слів.

— Яка частина є обов’язковою в основі?

— Доведіть, що за допомогою префіксів і суфіксів творяться нові слова.

ПАМ’ЯТКА «РОЗБІР СЛОВА ЗА БУДОВОЮ»

1. Прочитайте слово. До якої частини мови воно належить, що означає?

2. Змініть слово за відмінками і визначте у ньому закінчення.

3. Визначте основу слова (це частина слова без закінчення).

4. Доберіть до слова 2-3 споріднених слова і визначте корінь.

5. Назвіть префікс, суфікс, якщо вони є.

2. Робота за вправою 91 (с. 45)

✵ Мовчазне читання тексту учнями.

✵ Списування із завданням.

— Поясніть правопис слів з пропущеними буквами.

— Як ви розумієте значення слова пуд?

✵ Складання графічних схем підкреслених речень.

Трудяться вони тут і мед носять пудами.

Ходить дядько серед вуликів і щось намовляє бджолярам.

— Назвіть однорідні члени в цих реченнях.

— Якою частиною мови вони виражені? Чим з’єднані в реченні?

✵ Виписування споріднених слів, позначення в дужках форм цих слів. Бджолята (бджолятам), бджіл (бджоли), бджолину (бджолиної), бджоляній.

3. Гра «Хто швидше?»

— Запишіть по два слова, які відповідають поданим схемам.

4. Перевірка виконаної роботи

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ

— З яких частин складається слово?

— Як визначити в слові закінчення й основу?

— Що називається коренем? Як його знайти?

— За допомогою чого утворюються нові слова?

— Чи будуть спільнокореневими слова дуб, дубом, на дубі?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 92 (с. 46).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити