Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

№ УРОКУ

ТЕМА УРОКУ

№СТОР.

ДАТА

І семестр (64 години)

Мова і мовлення

1.

Мова в житті народу. (Вправи 1-4)

8

 

2.

Збагачення мови новими словами. (Вправи 5—10)

11

 

3.

Культура мовлення і культура спілкування. (Вправи 11-15)

13

 

Текст

4.

Повторення відомостей про текст. Ознаки тексту. (Вправи 16-20)

15

 

5.

Які бувають тексти. Текст-опис, текст-розповідь, текст-міркування. (Вправи 21-25)

17

 

6.

Тема і основна думка тексту. (Вправи 26-30)

20

 

7.

Урок розвитку мовлення.

21

 

8.

Текст-опис. (Вправи 31-36)

22

 

9.

Будова тексту. (Вправи 37-42)

24

 

10.

Поділ тексту на частини. План. (Вправи 43-46)

26

 

11.

Про одне і те ж по-різному: науково-популярні та художні тексти. (Вправи 47-52)

28

 

12.

Контроль навчальних досягнень. Списування.

29

 

13.

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок з теми «Текст». (Вправи 53-57). Тематичне оцінювання.

зо

 
 

Речення

   

14.

Речення. Види речень за метою висловлювання. (Вправи 58—62)

32

 

15.

Урок розвитку мовлення.

34

 

16.

Головні та другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні. (Вправи 63-68)

34

 

17.

Тренувальні вправи на побудову та поширення речення. (Вправи 69-73)

36

 

18.

Головні та другорядні однорідні члени речення. (Вправи 74-79)

38

 

19.

Поєднання однорідних членів речення сполучниками. (Вправи 80-84)

40

 

20.

Узагальнення вивченого про речення. (Вправи 85-89)

42

 

21.

Контроль навчальних досягнень учнів за темою «Мова і мовлення. Текст. Речення».

43

'

22.

Урок розвитку мовлення.

43

 
 

Слово. Значення слова. Частини мови

23.

Аналіз контрольної роботи. Частини мови: повторення вивченого у 1-3 класах. (Вправи 90-94)

44

 

24.

Вживання слів у прямому та переносному значенні. (Вправи 95-99)

46

 

25.

Слова порівняння у текстах-описах. (Вправи 100-104)

48

 
 

Іменник

   

26.

Іменник. Повторення вивченого про іменник. (Вправи 105-107)

50

 

27.

Відмінювання іменників. (Вправи 108-113)

52

 

28.

Вправляння у відмінюванні іменників у однині. (Вправи 114-119)

54

 

29.

Урок розвитку мовлення.

55

 

30.

Розрізнення відмінків іменників. Відмінність родового і знахідного відмінків. (Вправи 120-125)

56

 

31.

Розрізнення називного і знахідного відмінків. (Вправи 126-129)

58

 

32.

Особливості давального і місцевого відмінків. (Вправи 130-133)

60

 

33.

Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду. (Вправи 134-139)

62

 

34.

Зміна приголосних в іменниках перед закінченням -/. (Вправи 140-145)

64

 

35.

Правопис закінчень іменників жіночого та чоловічого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини. (Вправи 146-150)

66

 

36.

Урок розвитку мовлення. Контрольна робота. Письмовий переказ.

67

 

37.

Аналіз контрольної роботи. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. (Вправи 151-155)

68

 

38.

Правопис закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку однини. (Вправи 156-160)

72

 

39.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на твердий, м’який, шиплячий приголосний та -й і -р в орудному відмінку однини. (Вправи 161-165)

74

 

40.

Контроль навчальних досягнень. Диктант.

76

 

41.

Аналіз диктанту. Правопис закінчень іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини. (Вправи 166-171)

77

 

42.

Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 172-177)

79

 

43.

Урок розвитку мовлення.

80

 

44.

Правопис відмінкових закінчень іменників у множині. (Вправи 178-182)

81

 

45.

Узагальнення вивченого з теми «Іменник». (Вправи 183-188)

82

 

46.

Контрольна робота за темою «Іменник».

82

 
 

Прикметник

   

47.

Аналіз контрольної роботи. Роль прикметників у мовленні. (Вправи 189-192)

83

 

48.

Зв'язок прикметників з іменниками у реченні. (Вправи 193-197)

86

 

49.

Прикметники-антоніми і прикметники-синоніми. (Вправи 198- 203)

88

 

50.

Змінювання прикметників за родами та числами. (Вправи 204-213)

90

 

51.

Урок розвитку мовлення.

91

 

52.

Відмінювання прикметників. (Вправи 214-219)

92

 

53.

Вправи на визначення відмінків прикметників у реченні. (Вправи 220-223)

94

 

54.

Контрольна робота. Диктант.

95

 

55.

Аналіз диктанту. Спостереження за зміною закінчень прикметників у різних відмінкових формах. (Вправи 224-228)

96

 

56.

Вправи на визначення відмінків прикметників у реченні. (Вправи 229-233)

98

 

57-58.

Інтегрований урок систематизації і узагальнення знань з теми «Зміна закінчень прикметників у різних відмінкових формах». (Вправи 234-239). Діалог (перевірна робота).

100

 

59.

Використання прикметників в описі зовнішності людини. (Вправи 240-243)

103

 

60.

Використання прикметників в описах пейзажу. (Вправи 244-247)

105

 

61-62.

Інтегрований урок козацької слави (об’єднано з уроком розвитку мовлення). Вимова та правопис прикметників на -ський, -зький, -цький. (Вправи 248-2.52)

107

 

63.

Вживання знака м’якшення перед закінченням прикметників. (Вправи 253-257)

ПО

 

64.

Вимова та правопис закінчень -ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 258-262)

111

 

65.

Контрольна робота. Аудіювання.

112

 

66.

Відмінювання прикметників у множині. (Вправи 263-266)

113

 
 

II семестр (55 годин)

   
 

Числівник

   

67.

Числівник як частина мови. (Вправи 267-271)

115

 

68.

Вимова і правопис числівників. (Вправи 272-277)

117

 

69.

Спостереження за функціональною роллю числівників у реченні. (Вправи 278-282)

119

 

70.

Вправи на практичне застосування складних і складених прислівників. (Вправи 283-287)

121

 

71.

Урок розвитку мовлення.

122

 
 

Займенник

   

72.

Займенник як частина мови. (Вправи 288-291)

123

 

73.

Особові займенники. (Вправи 292-296)

126

 

74.

Займенники першої особи однини і множини. Написання займенників з прийменниками. (Вправи 297-301)

128

 

75.

Займенники другої особи однини і множини. (Вправи 302-306)

130

 

76.

Займенники третьої особи однини і множини. (Вправи 307-31 1)

132

 

77.

Роль займенників у текстах. (Вправи 312—315)

134

 

78.

Контрольна робота з тем «Числівник. Займенник».

135

 

79.

Аналіз контрольної роботи. Урок розвитку мовлення.

135

 
 

Дієслово

   

80-81.

Інтегрований урок засвоєння нових знань: введення в тему «Дієслово». (Повторення вивченого про дієслово як частину мови. Роль дієслова в реченні. Зв'язок дієслова з іншими частинами мови Змінювання дієслів за числами). (Вправи 316-324)

156

 

82.

Змінювання дієслів за часами. (Вправи 325-329)

139

 

83.

Правопис не з дієсловами. (Вправи 330-333)

141

 

84.

Неозначена форма дієслова. (Вправи 334-338)

143

 

85.

Дієслова, що означають незавершену і завершену дію. (Вправи 339-347)

145

 

86.

Урок розвитку мовлення.

146

 

87.

Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами. (Вправи 348-352)

147

 

88.

Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами. (Вправи 353-357)

149

 

89.

Контрольна робота. Диктант.

150

 

90.

Аналіз диктанту. Особові закінчення дієслів. (Вправи 358-362)

151

 

91.

Особові закінчення дієслів 1-ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 363-367)

153

 

92.

Закінчення дієслів 2-ї особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 368-379)

155

 

93.

Урок розвитку мовлення.

156

 

94.

Закінчення дієслів 3-ї особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 375-379)

157

 

95.

Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 380-384)

159

 

96.

Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами. (Вправи 385-389)

161

 

97.

Вимова і правопис дієслів на -ся (-сь). (Вправи 390-395)

163

 

98.

Урок розвитку мовлення.

164

 

99.

Контроль навчальних досягнень (тести) за темою «Дієслово».

164

 
 

Прислівник

   

100.

Аналіз тестового контролю. Поняття про прислівник як частину мови. (Вправи 396-400)

165

 

101.

Порівняння прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників. (Вправи 401-405)

167

 

102-103.

Інтегрований урок. Спостереження за мовленнєвими явищами — вживанням у мовленні прислівників-антонімів і прислівників- синонімів. (Вправи 406-415)

169

 

104.

Практичне ознайомлення з формами ступенів порівняння прислівників (без уживання термінів). (Вправи 416-420)

171

 

105.

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. (Вправи 421-425)

173

 

106.

Контроль навчальних досягнень. Списування.

174

 

107.

Урок розвитку мовлення. Письмовий твір (контроль навчальних досягнень).

174

 

108.

Аналіз контрольних і творчих робіт.

174

 
 

Повторення вивченого у 1-4 класах

   

109.

Речення. Види речень за метою висловлювання. Звуко-буквений аналіз слів (Вправи 426-430)

175

 

110.

Речення з однорідними членами. Головні і другорядні члени речення. Правопис особових закінчень дієслів. (Вправи 431-435)

177

 

111.

Частини мови. Дієслово. Часові форми дієслів.(Вправи 436-440)

179

 

112.

Контроль навчальних досягнень. Диктант.

180

 

113.

Аналіз диктанту. Робота над помилками.

180

 

114.

Частини мови. Зв'язок прикметників з іменниками. Споріднені слова, що належать до різних частин мови. (Вправи 441-445)

181

 

115.

Контроль навчальних досягнень. Аудіювання.

182

 

116.

Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого у 4 класі.

182

 

117.

Урок розвитку мовлення.

182

 

118-119.

Підсумковий урок за рік. Урок-гра «Територія рідної мови».

183

 


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити