Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

І СЕМЕСТР

ТЕКСТ

УРОК 10 Поділ тексту на частини. План

Тема. Поділ тексту на частини. План. (Вправи 43-46).

Мета. Продовжувати формувати вміння ділити текст на логічно завершені частини, вчити складати план тексту.

Розвивати вміння визначати тему і мету тексту.

Виховувати наполегливість.

Обладнання: листки клена (чи іншого дерева) — зелені і жовті, підручник, зошит.

Хід уроку

І. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

а) Учні зачитують варіанти складених речень.

б) Діти розповідають, як могли б розгортатися події в осінньому лісі, якби дерева говорили.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

«Зелений листочок — сонячна комора».

2. Актуалізація знань (за вправою 43).

— Відгадайте, якого дерева це листя.

Моє листя хитромудре

і не схоже на кружальця.

Моє листя, мов долоні,

розчепірило п’ять пальців.

— Які слова допомогли вам здогадатися, якого дерева це листя?

— На які питання вони відповідають? До якої частини мови належать?

— Знайдіть у тексті загадки слова, у яких літер більше, ніж звуків. Запишіть їх і побудуйте до них звукові моделі. Поясніть їхній правопис. (Кружальця, пальців.)

3. Каліграфічна хвилинка (за вправою 44).

— Розгляньте з’єднання букв. На що ви б звернули увагу?

— Із поданих складів утворіть і запишіть слова. До яких частин мови вони належать?

— Чи мають ці слова щось спільне? (Спільну частинку і спільне значення.)

— Як називають такі слова? (Споріднені, спільнокореневі.)

— Виділить корінь у цих словах.

— Спишіть поетичні рядки Ліни Костенко.

Красива осінь вишиває клени

червоним, жовтим, срібним, золотим.

— Підкресліть головні члени речення.

4. Опрацювання нового матеріалу (за вправою 45).

— Проведімо дослідження. Об’єднайтеся у групи, розгляньте листя зелене і жовте. Чим вони відрізняються, окрім кольору? (Зелений листок міцний, тугий, пружний, жовтий — тонкий, зневоднений, м’який.)

— Пригадайте з уроків природознавства, як дихає і живиться рослина. Чому зелений листок називають сонячною коморою?

— Прочитайте текст вправи 45.

— Доберіть до нього заголовок. Запишіть.

— Поділіть текст на частини і до кожної частини підберіть запитання. Запишіть запитання під заголовком, пронумеруйте їх. Де — план тексту.

Групи виконують завдання і ставлять запитання одна одній.

— Спишіть ту частину тексту, де розповідається про процес росту рослини.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Творча робота (за вправою 46).

— Прочитайте зачин і кінцівку тексту про зелений листочок — сонячну комору.

— Як автор назвав клітини листочка, які утворюють крохмаль і цукор? (Зернинками-кухариками.)

— Користуючись робочими матеріалами Вченого Лиса (вправа 46.2), дізнайтеся, з чого зелені кухарики варять обід для всього дерева. Що це за їжа?

— Складіть зв’язну розповідь про це. (Діти усно складають основну частину тексту.)

— Придумайте заголовки для зачину, основної частини і кінцівки. Запишіть назву тексту і назви заголовків частин, пронумеруйте частини. Це — план тексту.

2. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

— Як скласти план тексту?

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 46.3.

2. Творче завдання (для творчих особистостей): зробіть книжку-малятко «Зелений листочок — сонячна комора» з ілюстраціями.

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити