Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

І СЕМЕСТР

РЕЧЕННЯ

УРОК 20-22 Узагальнення вивченого про речення

Тема. Узагальнення вивченого про речення. (Вправи 85-89).

Мета. Узагальнити уявлення учнів про структуру простого речення, про однорідні члени речення; закріпити вміння ставити розділові знаки при однорідних членах речення, поєднаних сполучниками. Розвивати писемне мовлення учнів.

Виховувати взаємоповагу.

Обладнання: таблиця «Вживання коми при однорідних членах речення», підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

а) Учні називають дібраний заголовок і доводять його влучність. Пояснюють вживання ком у тексті.

б) Учні, які перетворювали речення, зачитують, які вони дібрали сполучники-синоніми.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

«Ні зір, ні сонця, ні весни без краю рідного немає» (Олександр Олесь).

— Запишіть це речення. Поясніть вживання коми.

2. Проблемна ситуація.

— Прочитайте поетичні рядки Тараса Шевченка із вірша «На вічну пам’ять Котляревському».

— Чому в одному місці перед сполучником та є кома, а в іншому немає?

— У якому реченні сполучник та вжито у значенні але? А в якому — у значенні і?

3. Каліграфічна хвилинка (за вправою 86).

— Прочитайте слова із вправи 86.

— Чому в одному випадку не написане разом (незрадлива), а в другому — окремо (не зраджу)?

Учні пригадують правило написання не з дієсловами, а вчитель пояснює написання слова «незрадлива» (можна сказати без не — віддана).

— Запишіть ці слова, виділіть в них корінь.

4. Розв’язання проблемної ситуації через опрацювання нового матеріалу.

1) Робота з таблицею (вправа 87).

— Розгляньте таблицю, підготуйтесь виразно прочитати подані в ній приклади речень.

Учні зачитують речення, передають і пояснюють обрану інтонацію.

2) Запис із коментуванням.

— Запишіть речення з коментуванням.

— У якому випадку між однорідними членами, поєднаними сполучниками, кома ставиться завжди?

— У якому випадку ставиться кома між однорідними членами, поєднаними інтонацією перелічення?

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Виконання вправи 88.

— Прочитайте поетичні рядки Тараса Шевченка, поясніть вживання коми.

Звернення до тлумачного словника: слово «перебендя» означає вередлива, капризна, перебірлива людина або людина, що вміє весело, дотепно що-небудь розказати. У вірші — це ім’я.

— Запишіть уривок з вірша Кобзаря.

— Знайдіть:

I в.: у яких реченнях однорідні члени поєднані інтонацією протиставлення, і підкресліть відповідні сполучники.

II в.: у яких реченнях однорідні члени поєднані інтонацією перелічення, і підкресліть відповідні сполучники.

2. Робота в зошиті.

3. Словникова робота.

— Прочитайте слова в рамочках (с. 58). Зверніть увагу на їх вимову. Запишіть їх у словничок, запам’ятайте їхній правопис.

— А тепер пограємо.

Клас ділиться на дві команди. Яка з команд більше та швидше складе словосполучення зі словами, записаними до словничка, та й виграє.

VI. Підсумок уроку.

— У якому випадку між однорідними членами, поєднаними сполучниками, кома ставиться завжди?

— У якому випадку ставиться кома між однорідними членами, поєднаними інтонацією перелічення, а у якому ні?

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 89 (записати речення, заміняючи виділені слова однорідними членами, поданими в дужках).

2. Для тих, хто хоче знати більше: виконати завдання і запитання для повторення на с. 45.

УРОК 21 КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗА ТЕМОЮ «МОВА І МОВЛЕННЯ. ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ»

УРОК 22 УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити