Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

І СЕМЕСТР

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 25 Слова порівняння у текстах-описах

Тема. Слова порівняння у текстах-описах. (Вправи 100-104)

Мета. Ознайомити зі словами-порівняннями, їх роллю у тексті.

Формувати уміння вживати слова-порівняння у своєму мовленні. Розвивати творчі здібності.

Обладнання: твори-описи, репродукція картини художника М. Глущенка «Осінь в Києві», підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

— Прочитайте, як ви згрупували слова вправи.

— Які слова можна вжити в переносному значенні? Наведіть приклад.

— Прочитайте дібрані вами споріднені слова, які можна вжити в переносному значенні.

— До яких частин мови вони належать?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Повідомлення теми уроку.

— Тема сьогоднішнього уроку трохи незвичайна. Ми будемо збагачувати наш активний словник порівняннями, вчитись вживати їх у своєму мовленні.

Пригадайте, чи зустрічались ви з такими словами на уроках літературного читання, у різних текстах-описах?

— Наведіть приклади.

2. Виконання вправи 100.

— Поспостерігаймо за тим, яку роль відіграють у тексті порівняння із вправи 100 (с. 51). Прочитайте вірш.

— Якою в ньому зображено білочку?

— Опишіть її, використовуючи слова тексту.

— З ким, на вашу думку, можна порівняти білочку, описану у віршику Марії Пономаренко?

3. Каліграфічна хвилинка (за вправою 101).

— Порівняйте написання літер д і б.

— Чим вони схожі та чим відрізняються?

— Запишіть каліграфічно букви і слова з цими літерами.

4. Колективне виконання вправи 102.

— Продовжуємо спостерігати за роллю порівнянь у тексті. Що ж таке порівняння? (Порівняння — це художній засіб, який допомагає нам уявити описану картину.)

— Спочатку прочитайте текст вправи.

— Придумайте заголовок до тексту.

— Прочитайте, як описано Рудика.

— Які порівняння вжито в описі білченяти?

— Які іменники з переносним значенням, на вашу думку, особливо виразні, влучні? Чому ви так думаєте?

— Спишіть пісеньку. Вкажіть над словами, до яких частин мови вони належать.

— Підкресліть слова, вжиті в переносному значенні.

IV. Фізкультхвилинка.

— Уявіть, що ви білочки, і виконайте вправи.

Білочки

Раз, два! Пострибали!

Три, чотири! Назад стали.

Лапки вліво, лапки вправо.

Лапки вгору підняли.

Всі тихесенько присіли.

Потім знову підвелись.

І кружились, веселились,

усміхнулись

й за науку знов взялись.

В. Гришкіна

V. Закріплення вивченого матеріалу: побудова власних висловлювань з використанням порівнянь.

1. Завдання високого рівня: вправа 103.

Із поданих слів, словосполучень, незакінчених речень учні створюють свій текст-опис, добирають до нього заголовок.

3. Завдання достатнього рівня: робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

— З якими частинами мови ви зустрічались на уроці?

— Які з них вживались у переносному значенні?

— Зверніть увагу на епіграф: «Вивірка, білка, білочка». Поясніть значення слова вивірка. Запишіть його в словничок.

— Які порівняння, вжиті на уроці, вам запам’ятались?

— Чи згодні ви з таким висновком: в порівняннях вживаються слова, які мають переносне значення?

— Доведіть свою думку за допомогою прикладів із тексту вправи 102.

— Відгадайте загадку:

Ой, яка ж вона гарненька,

пишнохвоста і руденька,

не звірятко — просто диво, s

невгамовне, пустотливе.

Вгору — вниз, на гілку з гілки.

Хто ж це буде, дітки?

— Опишіть цю тварину, використовуючи образні вирази тексту.

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 104 (виписати слова, вжиті в переносному значенні).

2. Для тих, хто хоче знати більше: вправа 104.3.

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити