Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

І СЕМЕСТР

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

УРОК 26 Іменник. Повторення вивченого про іменник

Тема. Іменник. Повторення вивченого про іменник. (Вправи 105-107).

Мета. Повторити вивчений в попередніх класах матеріал про іменник як частину мови.

Формувати уміння знаходити іменники в тексті, в реченні, правильно використовувати у мовленні.

Виховувати спостережливість, увагу, розвивати творчі здібності, підтримувати інтерес до навчання.

Обладнання: таблиця «Іменник», пам'ятка «Як працювати у групі».

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

— Прочитайте, які ви виписали слова, вжиті в переносному значенні.

— Прочитайте, які частини мови ви виписали з тексту вправи 104.

III. Актуалізація знань.

— Прослухайте пісню Анатолія Матвійчука «Два птахи». Прочитайте слова з цієї пісні у вправі 105.

— Які почуття викликає вірш?

— Що можна пов’язати з білим та чорним птахом? Що вони можуть нагадувати? (Білий птах — день, радість, любов, а чорний — ніч, смуток, жаль.)

— До якої частини мови належать слова день — ніч, радість — смуток? Які вони за значенням?

— Що ви вже знаєте про іменники? (Вони є назвами істот та неістот; можуть мати протилежне значення, тобто вживатися як антоніми, належати до чоловічого, жіночого та середнього роду.)

— Випишіть з вірша іменники, що є назвами неістот.

— Визначте рід кожного іменника. Доведіть, що завдання виконано правильно.

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Формулювання правила.

Вчитель пропонує дітям спробувати сформулювати правило про іменник як частину мови, звернувшись до таблиці на с. 47, а потім порівняти своє судження з правилом, поданим на с. 53.

2. Каліграфічна хвилинка (за вправою 106).

Діти записують слова і групують їх за значенням (добро-зло, лихо), потім списують речення і встановлюють в ньому зв'язок слів, підкреслюють головні члени речення. Визначають, якими членами речення тут є іменники. (Підмет — добро, другорядний член речення — зло.)

V. Фізкультхвилинка.

Синички

Скік, скік! Всі на гілки.

Розімнемо трішки спинки.

А тепер іще крилята,

щоб могли швидко літати.

Прошу я усіх сідати,

будем далі працювати.

В. Гришкіна

VI. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Читання казки (вправа 107, с. 54).

— Прочитайте (або прослухайте — на вибір вчителя) казку з вправи 107.

— Поміркуйте, чому оповідання має таку назву.

— Що допомогло ластівці позбутися злодія?

— Запишіть іменники, які означають назви істот та неістот у два стовпчики.

— Які питання до них можна поставити?

2. Розвиток зв’язного мовлення.

— Ознайомтеся з пам’яткою «Як працювати у групі».

Пам’ятка

1. Спочатку прочитайте завдання та текст вправи.

2. Розподіліть завдання кожному члену групи.

3. Самостійно попрацюйте над завданням.

4. Обговоріть правильність виконання.

5. Представте класу свою роботу.

Робота в групах (вправа 107.2).

3. Робота в зошиті.

VII. Підсумок уроку.

— Що нового ви дізналися про іменник?

— Що пригадали з раніше вивченого?

— Чого навчилися?

VIII. Домашнє завдання.

1. Вправа 107.4, правило на с. 53 (виписати з тексту казки спільнокореневі іменники. У кожній групі споріднених слів позначити корінь).

2. Для тих, хто хоче знати більше: виписати з тексту казки іменники-синоніми, добрати та записати до них іменники-антоніми.

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити