Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

І СЕМЕСТР

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

УРОК 27 Відмінювання іменників

Тема. Відмінювання іменників. (Вправи 108-113).

Мета. Повторити назви відмінків та питання до них.

Формувати уміння відмінювати іменники, визначати відмінки іменників у реченні, тексті, вживати іменники різних відмінків у своєму мовленні.

Виховувати увагу, спостережливість, уміння давати відповідь на запитання кількома реченнями.

Обладнання: ігрові завдання, таблиця «Відмінювання іменників», диск до підручника, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

— Прочитайте виписані спільнокореневі слова. Назвіть в них корінь.

— Які антоніми ви підібрали до іменників-синонімів, виписаних із вправи?

— Пригадайте правило, яка частина мови називається іменником. Доберіть приклади.

III. Актуалізація знань, одержаних раніше.

1. Виконання вправи 108.

— Послухайте запис на диску.

— Розгляньте малюнок на с. 55 і прочитайте вірш Ліни Костенко.

— У якому значенні вжито в тексті слово листі

— Яке інше значення має це слово?

— До якої частини мови воно належить?

2. Каліграфічна хвилинка (за вправою 109).

— Із букв і складів утворіть слова і запишіть їх, правильно поєднуючи букви, дані в зразку. (Листи, листування.)

— Яку орфограму ви помітили? (Подвоєння букв на позначення подовженого м’якого звука.)

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Виконання вправи 110.

Учні виконують вправу 110.1 з коментуванням під керівництвом вчителя. Учні виконують завдання 2 цієї вправи самостійно.

— Які слова ви підкреслили?

— Які питання до них поставили?

— Яку частину слова виділили?. Чому?

— За якими питаннями змінюються іменники у вправі? Назвіть їх.

2. Читання правила.

— Прочитайте правило на с. 55.

— Що називається відмінюванням?

— Як інакше називається відмінювання?

— Скільки відмінків є в українській мові?

3. Робота з таблицею під керівництвом учителя (за вправою 111).

— Розгляньте таблицю.

— Як називаються відмінки іменників?

— На які питання відповідає кожен з них?

— Чим відрізняється кличний відмінок від інших відмінків?

4. Самостійна робота.

— Підготуйте відмінювання слова адресат, опираючись на таблицю.

— Провідміняйте його (усно) в однині та множині.

— Запам’ятайте: форма називного відмінка однини є початковою формою іменника.

5. Словникова робота.

— Запишіть до словничка слова телеграма, телефон, портрет, республіка. Зверніть увагу на наголос.

— Прочитайте слова правильно.

6. Виконання вправи 112.

— Прочитайте, а потім запишіть речення з вправи.

— Подумайте, у якому з них виділене слово вжито у формі називного відмінка.

— Чому ви так вважаєте?

— Доведіть своє судження, підкресливши виділений іменник як член речення.

V. Фізкультхвилинка.

VI. Закріплення вивченого матеріалу.

— Прочитайте слова, записані до словничка, правильно.

— Складіть з ними (усно) словосполучення, зі словосполученнями — речення.

— Визначте, до якої частини мови належать ці слова.

— В якому відмінку ви вжили їх в реченні?

— Доведіть правильність виконання, поставивши питання до слів, записаних до словничка.

VII. Підсумок уроку.

— Що нового ми дізналися про іменник як частину мови?

— Що називається відмінюванням або змінюванням за відмінками?

— Назвіть відмінки та питання до них.

— Чим відрізняється клична форма від називного відмінка?

— В яких реченнях вона вживається?

VIII. Домашнє завдання.

1. Вправа 113.3, правила на с. 55, 56.

2. Для тих, хто хоче знати більше: вправа 113.2 (в останньому реченні записати в дужках назву відмінків іменників).

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити