Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

І СЕМЕСТР

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

УРОК 34 Зміна приголосних в іменниках перед закінченням -і

Тема. Зміна приголосних в іменниках перед закінченням -і. (Вправи 140- 145).

Мета. Закріпити навички відмінювання іменників в однині. Ознайомити учнів з чергуванням приголосних перед закінченням -і. Формувати уміння і навички знаходити чергування кінцевих приголосних основи перед закінченням -і в іменниках давального та місцевого відмінків однини.

Розвивати пізнавальну активність в роботі з додатковим матеріалом за темою уроку.

Виховувати бережне ставлення до живих істот.

Обладнання: таблиця (роздрукована як роздатковий матеріал для кожного учня зі с. 70), додатковий ілюстративний та дидактичний матеріал, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання та актуалізація знань.

— Назвіть слова, в яких внаслідок зміни іменників відбувається чергування голосних у корені: [і] — на [о], [е].

— Запишіть на дошці іменники, виписані з орфографічного словника, в яких відбувається чергування звуків [і] з [о], [е].

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

1. «Експерименти зі словами».

Складання загадки за допомогою добору з правої колонки продовження незакінченого речення в лівій (вправа 140.1).

— Побудуйте і запишіть загадку. Відгадайте її. (Риба.)

— Які слова в ній римуються?

— До яких частин мови належать? (Дієслова.)

— Чому ви так думаєте?

2. Самостійна робота (за вправою 140.3).

Перевірка:

I в. — по землі (М.в.), очі (Н.в.), небо (З.в.);

II в. — хати (Р.в.), рот (З.в.).

3. Каліграфічна хвилинка (за вправою 143).

— Із розсипаних складів утворіть слова-назви акваріумних рибок. (Скалярія, мечоносець.)

— Запишіть слова каліграфічно.

4. Робота з таблицею.

— Розгляньте таблицю (с. 70, роздрукована). Прочитайте та заповніть її.

— Запишіть слова, дібрані вами, та графічно позначте чергування кінцевого приголосного основи перед закінченням -і.

— Зробіть висновок, як змінюються кінцеві приголосні основи іменників у давальному і місцевому відмінках перед закінченням -і. (У давальному та місцевому відмінках перед закінченням -і відбувається чергування кінцевого приголосного основи [г], [к], [х] на [з'], [ц'], [с'].

IV. Фізкультхвилинка.

Трава низенька-низенька.

Дерева високі-високі.

Вітер дерева колише-гойдає.

То направо, то наліво нахиляє.

То вгору, то вниз нагинає.

Птахи летять-відлітають.

А учні тихенько за парти сідають.

V. Закріплення нового матеріалу.

1. Гра.

— Пограємо: хто правильно запише слова в дужках та графічно позначить чергування приголосних основи поданих іменників, той і виграє.

(Можна виготовити перфокарти для учнів класу, щоб менше часу було витрачено на гру.)

Як виконуєш завдання,

не забудь про чергування.

Як поріг — то на (поро_і),

ну а ріг — пиши на (ро_і).

Коли вухо — то у (ву_і),

а кожух — то у (кожу_і),

як урок — то на (уро_і),

око — порошинка в (о_і).

2. Виконання вправи 144.

Учні працюють у групах за планом:

✵ Прочитати текст.

✵ Як у ньому розповідається про вік риби — точно чи образно?

✵ Поставити запитання до тексту.

✵ У якому відмінку вжито виділені іменники?

✵ Що відбувається в корені цих слів перед закінченням -і?

Коли група готова, вона обирає 2-3 учнів, які будуть відповідати.

VI. Підсумок уроку.

— Спробуйте сформулювати правило про правопис іменників у давальному та місцевому відмінках, перед закінченням -і.

— Наведіть приклади іменників, кінцевий приголосний основи яких перед -і змінюється: [г], [к], [х] на [з'], [ц'], [с’].

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 145.1.

2. Для тих, хто хоче знати більше: вправа 145.2.

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити