Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

І СЕМЕСТР

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИКМЕТНИК

УРОК 48 Зв’язок прикметників з іменниками у реченні

Тема. Зв’язок прикметників з іменниками у реченні. (Вправи 193-197).

Мета. Поглиблювати знання учнів про роль прикметників у мовленні, про зв'язок прикметників з іменниками.

Вчити розпізнавати прикметники, ставити до них питання. Розвивати мовлення учнів, збагачувати їх словник прикметниками. Виховувати дбайливе ставлення до птахів.

Обладнання: зображення зимового лісу, картки-опори для складання опису, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

а) Учні читають виписані словосполучення іменників із прикметниками та дібрані до прикметників антоніми.

б) Учні розповідають, якими словами можна охарактеризувати ліс за породами дерев; визначають, у якому тексті (художньому чи науковому) доцільно вживати сполучення прикметника з іменником, а в якому краще використати іменники-синоніми; зачитують складені речення.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Актуалізація знань. Творча робота.

— Для чого ж слугують прикметники у мовленні?

— Розгляньте зображення зимового лісу.

— Об’єднайтеся у 4 групи. Опишіть зимовий ліс, використовуючи прикметники із довідки.

Кожна група отримує картку зі словами для довідки.

Картка 1

— Якими кольорами вражає ліс?

білим

срібним

сріблястим

чорним

зеленим

вогниками червоного

сірим

ясно-блакитним

світло-рожевим


Картка 2

— Якими звуками дивує ліс?

глухими

сердитими

тихими

величними

урочистими

гнітючими

тривожними

беззвучними

дзвінкими


Картка 3

— Який характер має ліс?

загадковий

сонний

замріяний

таємничий

зачарований

радісний

сумний

мовчазний

Картка 4

— На що схожий ліс?

Немов казкові велети

Наче маленькі гномики

Як величезний звір

Немов стіна

Кожна група готує свій опис лісу. Представники від кожної групи озвучують по черзі складені описи, а всі учні відзначають, який вийшов об’єднаний опис.

2. Каліграфічна хвилинка (за вправами 194, 195).

— Взимку в лісі з’являються наші зимові гості. Відгадайте, хто це, і запишіть (вправа 194).

— Чому ж снігурі мають таку назву?

— Прочитайте речення у вправі 195.

Різнорівневі завдання:

I в.: списати ці речення.

II в.: вправа 195.2 — закінчити і записати утворене речення.

3. Розгляд ролі прикметників у реченні.

— Встановіть зв’язок слів у реченні:

«Жарогруді снігурі прилітають до нас із білим сніжком».

— Яким членом речення виступають прикметники? (Другорядним.)

— Познайомтесь із правилом на с. 94.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Спостереження за зв’язком прикметників з іменниками.

— Прочитайте текст «Снігурі на калині» і визначте, які закінчення пропущені у прикметниках.

— Як ви дізнавалися, які треба поставити закінчення? (За іменниками, з якими прикметники зв’язані.)

— Визначте у тексті зачин, основну частину і заключну частину.

— Зверніть увагу на заключну частину оповідання. Які речення за інтонацією використав автор? (Окличні.)

— Як написано прикметник червона-червона? (Через дефіс.)

— Який розділовий знак стоїть в останньому реченні? (Тире.)

— Запишіть заключну частину з пам’яті. Виділіть закінчення і основу прикметників та зв’язаних з ними за змістом іменників.

2. Робота в зошиті.

3. Словникова робота (вправа 197).

Робота зі словом фартух.

Учні читають обидва тексти вправи, визначають, який з них художній, доводять свою думку.

Пояснення вислову гілля рясно обнизали снігурі (на гілках вишні сиділо багато снігурів, снігурі обсіли дерево), порівняння снігурів із квітами.

VI. Підсумок уроку.

— Яка роль прикметника у реченні?

— З якими словами прикметники найчастіше пов’язані у текстах?

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 197.3.

2. Для тих, хто хоче знати більше: вправа 193.

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити