Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

І СЕМЕСТР

ТЕКСТ

УРОК 4 Повторення відомостей про текст. Ознаки тексту

Тема. Повторення відомостей про текст. Ознаки тексту. (Вправи 16-20).

Мета. Узагальнити і систематизувати відомості про текст як зв’язну розповідь, повторити ознаки тексту.

Активізувати знання дітей про опорні слова у тексті, тему і основну думку.

Розвивати вміння використовувати синоніми для уникнення повторів у тексті.

Обладнання: диск, підручник, зошит, зображення квітів.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

а) Учні зачитують прислів’я: «Птицю пізнають по пір’ю, а людину — по мові». Пояснюють, чому так кажуть у народі.

б) Діти розповідають, яке значення має мова в житті народу; пояснюють, що таке спілкування; визначають ознаки культури усного і писемного мовлення; наводять приклади старих і нових слів.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

«Я поцілую мальву у щоку» (Ліна Костенко).

— Поміркуйте, у прямому чи переносному значенні використала автор ці слова? (У переносному, це метафора.)

— У яких текстах використовують метафори - у художніх чи наукових?

2. Виконання вправи 16, с. 11.

— Пригадаймо, за якою ознакою добирають заголовок до твору. (Заголовок передає те найважливіше, що змальовано у тексті чи на картині.)

— На с. 11 знайдіть правило і доповніть свої відповіді.

— Послухайте музику Петра Чайковського «Вальс квітів». Прочитайте під цю музику упівголоса вірш Володимира Сосюри.

— Який настрій викликають ці твори?

— Доберіть заголовок до вірша.

— Закрийте очі, уявіть свою улюблену квітку. Придивіться до неї. Що особливе в її кольорі, формі? Який у неї «голос»? Який характер? Якою музикою можна його передати?

— Запишіть у зошиті: «Моя улюблена квітка...» і напишіть, яка вона, не називаючи її назви.

Робота в парах: учні зачитують один одному складені речення і відгадують назви квіток. (Для цієї роботи можна використати матеріали диска до вправи 17).

3. Каліграфічна хвилинка (за вправою 18).

— Зверніть увагу на склади. Який елемент зустрічається у цих складах?

— Чим він відрізняється у літерах з і ц?

— Яким з’єднанням можна поєднати склади зу і ли?

— Із поданих складів утворіть і запишіть слова. Спишіть епіграф нашого уроку.

4. Опрацювання нового матеріалу (за вправою 19).

— Прочитайте оповідання. Чи можна сказати, що це текст? Доведіть. (Учні пригадують ознаки тексту: речення у тексті розміщені послідовно і пов’язані між собою за змістом та об’єднані спільною темою.)

— Як визначити тему тексту? (Треба відповісти на запитання «Про що розповідається у творі?» — див. правило на с. 11.)

— Кожен текст має основну думку. Як її визначити? (Треба відповісти на запитання «Чого навчає твір?».)

— Якими словами змальовано пишні барви мальв? (Палахкотять, шугають, животрепетний вогонь, розвихрені мальви, червоні язики, багаття.)

— До яких частин мови належать ці слова?

— Доберіть і запишіть до тексту такий заголовок:

I варіант: який допомагає зрозуміти, про що розповідається;

II варіант: який спонукає замислитися, чого навчає твір.

— Спишіть ту частину оповідання, у якій описуються вогненні барви мальв.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Словникова робота.

— Запишіть з пам’яті нові словникові слова.

— Побудуйте з ними текст із 3-4 речень про квіти. (Наприклад: «Тепер час цвітіння кульбабок. Жовтим океаном хвилюється трава у парку. Будь ласка, не зривайте квітів! До побачення, кульбабки!».)

2. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

— Спробуйте дати визначення, що таке текст. (Текст — це кілька і більше речень, які розміщені послідовно і пов’язані між собою за змістом.)

— Як визначити тему тексту?

— Як визначити основну думку тексту?

— Що передає заголовок?

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 20 (1, 2, 4).

2. Для тих, хто хоче знати більше: вправа 20.3, вправа 18.2.

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити