Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

ІІ СЕМЕСТР

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

ЗАЙМЕННИК

УРОК 72 Займенник як частина мови

Тема. Займенник як частина мови. (Вправи 288-291).

Мета. Ознайомити учнів з новою частиною мови - займенником, його роллю у мовленні; вчити знаходити особові займенники у тексті, використовувати їх у мовленні.

Розвивати гнучкість і варіативність мислення.

Виховувати доброзичливість.

Обладнання: таблиця «Частини мови. Займенник», підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

«Велике то щастя — сходити ту землю, що змалечку рідна» (Василь Діденко).

— Закрийте очі, уявіть ту землю, яку саме ви вважаєте своєю рідною. Яка вона? Підберіть слова, якими хочеться її описати. Запишіть ці слова у зошит.

Примітка для вчителя: не обов’язково, щоб учні складали речення чи короткий текст, нехай кожен напише те, що надумалося. Такий підхід дає можливість кожному учневі реалізувати свій творчий потенціал, навіть якщо він і невеликий.

2. Проблемна ситуація.

— Прочитайте вірш із вправи 288.

— Закрийте ім’я автора. Уявіть, що ви його не знаєте.

— Прочитайте вірш ще раз і визначте: автор вірша — чоловік, жінка, дівчинка чи хлопчик, чи, може, це літня людина?

— Яке слово у вірші говорить нам про автора? (Я.)

— Хто зазвичай говорить слово я?

— У яких випадках?

— Чи завжди можна зрозуміти, хто це — я? У яких випадках можна, а у яких — ні?

— Замість яких слів може використовуватись слово я?

— Які ще є слова, які вказують на когось, але не називають його? (Ми, ти, ви, він, вона, воно, вони.)

3. Каліграфічна хвилинка (за вправою 289).

— Прочитайте завдання вправи. До кого воно звернене? Хто каліграфічно має списати поетичні рядки? (Ми, учні нашого класу, інші учні, які вчаться за цим підручником.)

— А як би відповіли учні з іншої школи на це запитання?

— Отже, слова я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони можна використовувати замість інших слів (іменників).

Спишіть речення і поміркуйте, яке слово можна було б замінити на інше, якби це речення склав, наприклад, француз і звертався б з ним до українця? (Замість моя сказав би твоя.)

— А які ще є слова, якими ми визначаємо, що щось комусь належить? (Наш, ваш, його, її, їхній.)

— А яке слово можна підставити замість моя і твоя так, шоб не присвоювати собі Україну, але передати, яка вона? (Рідна, прекрасна.)

— До якої частини мови належать ці слова? (Прикметники.)

— Отже, слова мій, твій, наш, ваш, його, її, їхній можна використовувати замість інших слів (прикметників).

4. Визначення ролі займенників у мовленні.

— Дізнаймося, чи є ще такі слова, які можна використовувати замість інших (правило на с. 132).

— Поміркуймо, для чого потрібні такі слова. (Учні висловлюють свої припущення.)

— Виконайте вправу 290 (впізнавання займенників і спостереження за їх роллю у тексті). Випишіть п’ять займенників, які автор вжив замість іменників (ускладнений варіант завдання: виписати п’ять займенників, які автор вжив замість прикметників; це такі слова: отой, свого, тією, ця, всій).

III. Фізкультхвилинка.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Словникова робота.

— Хто розмовляв з Нателлою? (Інженер-дорожник.)

— Що це за професія?

Додатковий матеріал для вчителя

Інженер — слово латинського походження. Означає здібності, винахідливість. У другому столітті до н.е. інженерами називали творців військових машин. Цивільною ця професія стала лише у XVI ст. спочатку у Голландії, а потім і в інших країнах. Інженери стали будувати мости і дороги. У сучасному світі існує багато різновидів цієї спеціальності.

Інженери-механіки створюють і вдосконалюють обладнання і машини.

Інженер-конструктор розробляє ескізи, технічні та робочі проекти особливо складних, складних і середньої складності виробів.

Інженер-енергетик може займатися розробкою, виробництвом або експлуатацією систем, призначених для теплового або електричного забезпечення.

Професія інженера-кошторисника знаходиться «на стику» будівництва і фінансів.

інженер по телекомунікаціях займається розробкою та впровадженням телекомунікаційних систем, що включає в себе Інтернет, телефонію, телебачення, відеоспостереження, контроль доступу, охоронну сигналізацію тощо.

Інженер ВК займається розробкою, втіленням та контролем за проектами, що стосується водопровідних та каналізаційних мереж житлових будинків, громадських споруд, промислових об’єктів, вуличних комунікацій та ін.

Інженер ОВК займається розробкою, втіленням та контролем за системами опалення, вентиляції та кондиціонування.

— Поміркуйте, робота яких інженерів вкладена у будівництво нашої школи.

Учні записують слово інженер у словничок, записують речення з цим словом.

— Які ви знаєте будівельні матеріали? (Учні називають різні, один з них — цемент.)

Додатковий матеріал для вчителя

Цемент — дуже важливий будівельний матеріал, який використовують при будівництві будинків, мостів, заводів тощо. Його виготовляють з каменю, який зветься мергель. Цей камінь утворився мільйони років тому на дні давнього моря. Під дією землетрусів товсті шари мертелю піднялися з морських глибин і опинилися на поверхні Землі. Прийшов час, і люди звернули увагу на цей камінь, навчилися його обпалювати і розмелювати, у результаті чого утворюється дрібний сіруватий порошок. Це і є цемент. Його змішують з водою та піском або глиною, і утворюється міцний будівельний матеріал. Використовують цемент і в сучасному мистецтві. У Києві є будинок архітектора Городецького, прикрашений скульптурами різних тварин на фасаді, виготовлені з цементу. У Франції є унікальний Ідеальний палац, який власноруч побудував поштар Фердинанд Шеваль з каменю, цементу та дроту. (Можна також показати учням архітектурні роботи Гауді.)

2. Робота в зошиті.

V. Підсумок уроку.

— З якою частиною мови ви познайомилися?

— Яку роль виконують займенники у тексті?

VI. Домашнє завдання.

1. Вправа 291 (списати речення і знайти у них займенники, визначити, замість яких частин мови вони вживаються).

2. Для тих, хто хоче знати більше: скласти речення із займенниками ніхто, ніщо, нічий, ніякий.

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити