Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

ІІ СЕМЕСТР

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

ЗАЙМЕННИК

УРОК 73 Особові займенники

Тема. Особові займенники. (Вправи 292-296).

Мета. Вчити розрізняти і застосовувати особові займенники в усному і писемному мовленні.

Розвивати мовленнєву компетентність учнів.

Виховувати повагу до людей, які працюють у сільському господарстві.

Обладнання: таблиця «Значення особових займенників», підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

а) Учні читають речення і називають займенники та частини мови, замість яких вони вжиті.

б) Учні читають складені речення із займенниками. Вчитель звертає увагу на 'їх написання.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

«Пісня і праця — великі дві сили» (Іван Франко).

Вчитель пропонує учням висловити свої міркування про те, чому поет назвав пісню і працю великими силами, навести приклади сили пісні та праці.

3. Проблемна ситуація.

— Коли ви висловлювали свої припущення, які займенники використовували?

— Які ще займенники ви запам’ятали?

Усі названі займенники виписують на дошку і записують у зошити. Вчитель пропонує розділити ці займенники на групи за якоюсь ознакою. У процесі роботи діти можуть виділити в окрему групу особові займенники. Якщо цього не відбудеться, вчитель пропонує учням знайти займенники, які позначали б якусь особу, і придумати назву для всіх цих займенників.

3. Каліграфічна хвилинка (за вправою 293).

Учні каліграфічно списують слова вправи і підбирають займенники, якими можна їх замінити. (Він, вона.)

4. Розв’язання проблемної ситуації через опрацювання нового матеріалу.

— Дізнаймося, чи всі займенники ми знайшли і як мовознавці називають такі займенники. Прочитайте правило у підручнику на с. 134.

— Прочитайте вірш Анатолія Костецького (вправа 292) і доберіть до і нього заголовок.

— Які особові займенники використав автор? (Він, ти, я.)

— Поміркуймо, на скільки груп і за якою ознакою ми можемо тепер поділити особові займенники я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони.

Учні висловлюють свої пропозиції, а потім звіряють з таблицею до вправи 294.

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Виконання вправи 295 (завдання 1, 2).

2. Робота в зошиті.

3. Розвиток мовлення. Доповнення розповіді описом (вправа 296.3).

VI. Підсумок уроку.

— З якими займенниками ви познайомились на уроці?

— На які групи вони поділяються за значенням?

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 296.4 (записати текст, доповнений описом зимового поля).

2. Для тих, хто хоче знати більше: вправа 295.3.

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити