Українська мова 4 (за підручником Л.О. Варзацька) - 2015 рік

ІІ СЕМЕСТР

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

ЗАЙМЕННИК

УРОК 74 Займенники першої особи однини і множини. Написання займенників із прийменниками

Тема. Займенники першої особи однини і множини. Написання займенників із прийменниками. (Вправи 297-301).

Мета. Закріплювати вміння вживати особові займенники, вчити визначати особу та число займенників, роль займенника у реченні, змінювати займенники 1-ї особи за відмінками, тренувати учнів у роздільному написанні займенників з прийменниками.

Розвивати вміння висловлювати власні судження і вислуховувати висловлювання однокласників.

Виховувати самоповагу.

Обладнання: таблиця відмінювання займенників 1-ї особи, підручник, зошит.

Хід уроку

І. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

а) Робота у парах: учні читають один одному доповнені описом тексти, висловлюють свої враження і дають поради автору.

б Учні, які підготували розповідь про допомогу старшим, діляться своїми історіями, а слухачі визначають, які особові займенники використав оповідач.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

«Прийшов сніг-білоніг» (Павло Мовчан).

— Прочитайте вірш Павла Мовчана (вправа 297).

— Яким ви уявили сніг-білоніг? Знайдіть слова, які описують зовнішність героя. (Борода патлата, ноги босі, білі брови, білий ніс, в кишенях — холод.)

— Такий опис називають словесним портретом. Запишіть його у зошит.

2. Проблемна ситуація.

— Знайдіть у вірші Павла Мовчана займенник, визначте його особу та число. (Мене — початкова форма я, 1 особа однини.)

3. Каліграфічна хвилинка (за вправою 299).

— Спишіть поетичні рядки. Підкресліть займенники першої особи однини. Визначте його відмінок у кожному реченні.

Перевірка: учні обмінюються зошитами і підкреслюють слова, де всі літери і їх з’єднання написані каліграфічно правильно.

5. Опрацювання нового матеріалу.

— Розгляньмо, які ще форми, окрім мене, може мати займенник я та як може змінюватися займенник ми (таблиця на с. 137, вправа 298).

— Складіть і запишіть речення з кожною формою займенників першої особи.

— Займенники у яких відмінках можуть використовуватися із прийменником? (У родовому, орудному та місцевому.)

— Як їх слід писати? (Окремо.)

— У записаних реченнях підкресліть головні члени речення. Чи можуть бути займенники головним членом речення? Яким?

— Прогляньте записані речення. Чи є у них займенники, які виступають у ролі другорядних членів? (Так, це займенники у непрямих відмінках.)

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Виконання вправи 300 (завдання 1, 2).

2. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

— Як змінюються займенники? (За відмінками і числами.)

— Як пишуться займенники з прийменниками? (Окремо.)

— Якими членами речення можуть бути займенники? (Підметами або другорядними членами.)

VII. Домашнє завдання.

1. Вправи 301.1, 301.2 (списати вірш і підкреслити займенники 1-ї особи, визначити їх число та відмінки).

2. Для тих, хто хоче знати більше: вправа 301.3 (пояснити правопис виділених слів та дібрати по три приклади на кожне правило).

?include("$DOCUMENT_ROOT/block/list.html";?>

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити